Skip to main content

23. Rhíf. 23.] TACHWEDD, 1834. [Pris 6ch. Egluriadau Ysgrythyrot—Y Noe P darlun .... .... Eglurîädaü ar Exod. xxxviii. 8. HANESIAETH ANIAN * *'foan ii. 20. TV DAL, 321 Y Morfil-farch (Wulrusì—gyda Ẃ? YPetris '::.: ■—"t.v. "- YrYstUira........ BARDDON^Fra. Englynion i'r Eos ............341 Aẅdl Anerchiád ttymdeithas Gymreigyddawl Llundain .. • ♦ • * • • • • .... ŵ Llinellau er cofFadwriaeth am y diweddár Fardd, Ieuan Uëyn .. ...» .... 342 MaÄinad am Goiya Prjsöf* SÜfcfeẁin Meirion yr ail .... ^g^^ • * • • • • • ' Ŵ HANESfON CREFYDDOL A GWLADOL 323 /îí» ....325 .... 'w&r BYWGRAFFIAD. teB^ntÿ %äeòn, a ^66 BẂRARYDmARW- Hanes Ninefeh.. .... ..,' TREMYDpiAETH (O^ } Cyfi#tìjiatfíGw#ediad^.^y^i dàtỳfwU ' %*, PERORIAETH. Tdn ne wydd—Hoenns .... ..»• AM.flí*!^AB$fl, Anfuddioldeb Eisteddfodau yn ol du^ FesennQl eu trefnlwP "' .... """' .. • v * " 333 335 339 ...., 3^3 India Ör- dion Tramor.—Sweden—Yr ewinol—Yr Aìpht—Pôland-r-Spaen-- Portugal. ,. .... .... .... Tân dinystriol—Llosgiad y. Sene4<jUdaj • • • ♦ Cyfarfod Amaethyddol Lerpwl ,....... Dadguddiad hynod o lofruddiaeth .. .... Troî dẅfr hallt yn ddẅfr croyẅ .... .... Damweiniau, &c. "..«.••« •••• • ••■ iPfeiriàü diweddar .... .... .... Manion ac Olion .... .... .... Dercbafiadau Eglwysig .. .... .... Genedigaethau. ~Frôöaasäu. —Marwolaethau 344 34ö 349 ib. 350 ■■ ib. 351 352 ib. Ìbr * RHESTR 0 DIX)SPARTHWYR Ý GWLADGÁÌtWft, London: published by H. Hu^ & Martra's^Grarçì » Simptin & Marahall, Stationers' Court; and 3, geacomC.Çhester : andfwfil ty the%*?:Ag#m>-~ Manchetter.. Mcssrs. Bancks and Co. -- MrWJooe»,7,Aykoan-8t. Liverpool. . .Mr. Johu Joncs, Caatle-st. Wrexham . ,.Mr R. Hughes, bookseller Mold.......Mr E. Lloyd, dftto Holywell. ..Mr D. Davcy, ditto Mr James Davies, ditto Mr. John Lloyd, ditto Caenoju»....JÄr.Tboipa» EIIis Abergèlc,.. .Mr. John Joues Conway___Mr. Evan Richardson Denbigh___Mr T. Gee, bookseller Rhuthià. ... MrR. Jönes, fflttò Lfantannan. .Mr. Robert Davies Corwcn .. ..Mrs. Jones & Sou. Llangollen .. Mr, R. Jones Machynüeth. Mr. R. Roberts,bookseHer Bangot ..;,. .Mr J. R. Jooes, ditto Mr Willium Davies, ditto lìangor .... Mr W- Shone, book«eHer Mr. Tbomás Hútnphrey» Beatimari* . .Mr. W JBryanj draper Llangefni ..Mr R. Ä?ie«, grocer Caernarnofì, •M«WfŴ% % Co. A 'WW.nKitdtaratl>itto Mafíwyd'... .Mr ft.: Da*ies; draper Jíala .... Mr R.Saunderson,bookseller Ffestiniog . .Mr Richard.Jar^rieW Dolgeüau ..MrRicnarçí Jones, boofc- seller, Eldon Row Mr.LewisWilliamSjLlan- fachraith Barmouth .. Mr Watkin Willi^ms. Montgomeryshire, Mr'3. Hàglies/Pout- Robert-ab-plîver i Llanfyllin . .Mr- Jobn Jpnes, draper Weùhpool ..Mr II. Oweu, bookseller Newtoum___Mr D. Thomas, ditto Newtown.... Mr. Thomas Ashford Llanidloes . .Mr D. Morris, Stationer Tenby ......Mr Bowen, boofcsellèr Caermarthcn Messrs Wliite &"Sò'üs', ditto Swansea ... .Mr J. Grove, ditto Mr A. Jenkîn, ditto Mr D. Jenkin, ditto Merthyr T.Mr H. W. White, ditlo Mr. Morgau, ditto Tredegar . ..Mr John Daviês, dilto ^èêáegar TronWorhs..Mr Áubrey, do Srecon......Messrs T. & W. Jones,do. MrJ.W.Morgan, Post Off. Aberystwyth Mr L. Jones, bopkseller Mr Jobn Cox, bookseller Tregaron-----Mr. Walter Reeg, Draper .Ẅwcr/ordItPCííMrW.GiHard,bookseHer Mr J. Potter, ditto Cardiffi .... Mr W. Bird, dltto °^ Communications to the Editor will not be received unless free of postage; and insertion will not be insured unless received before the 18th of the month.