Skip to main content

HTo. 21. Y GWLADGARWR. RHCF. 21.] MEDJ, l8M' [Pris ÔCH. Y CYNNŵYSIAD- DUWINYDDIAETH. -ru dàl. Egluriadau Ysgrythyrol.—Yr Ymdrechwýr Groegaidd—gyda darlun . • • • ... 257 Egluriadau ar 1 Cor. ix. 25.—2 Bren. xxi. 13. ÄJoanxix. 23. .,... .... .... 260 Pafoddiladd Pechod........ .... tô., Crefydd o fewn ychydig .. .... .... 261 HANESIAETH ANIANYDDOL. Ptsgtdbiaeth.—Y Sugn-bysg—gyda darlun ib. Athroniaeth Aniasybdol. — Y Wynebpryd ... dynoi .... ... .... .... 262 Helltni y Moroedd .... .... .... ib. Mynyddoedd a Dyffrynoedd ... .... 263 BwysTFiLiAETH.—Hela 'r Blaidd—-gyda darlun & BYWGRAFFIAD. Colìant y Llyngesydd Nelson .... TREMYDDIAETH (Optica.) Y Llygad—gyda darluniau .... CERDDORIAETH. Y Cyweiriau—gyda darluniau .... AMRYWIAETH. BeddRahel............. ....274 Arian .... .... .... .... 275 265 270 271 IV DAL. .. 276 .. 277 .. ib. .. 278 .. ib. öedi; neu ÿ ddau Felinydd ...... Y Pryf copyn: chwedl addysgiadol. Angeu disyfyd........... Cynnildeb a Thlodi .... .... Gwaith i bawb .... .... . BARDDONIAETH. LHnellau gan Miss E. A. Williams, gyda chyf- ieithiad; hefyd Englynionar ei Marwolaeth ib. IFeirionydd...............279 IFôn ......... ........ ib. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL Crbfyddol.—Cyfarfod hynod gan Benaethiaid yr India .. .... ........ Adferiad Addoldai yn Jamaica .... .... Newyddion Tbamor.—-Persia—Prwssia—Syria —Spaen—Portugal ...... .... YSenedd ........ .... Brawdlysoedd Cymru .... .... .... Dychweliad y Frenhines .. .... .... Dam weiniau, &c. .... .... .... Ffeiriau diweddar .... .... .... Manion ac Olion .... .... .... Genedigaethau. — Priodasau. —Marwolaethau Eisteddfod Frenhinol Gwent a Dyfed .... 280 281 ib. ib. 285 286 ib. 287 ib. ib. 288 RHESTR O DDÒSPARTHWYR Y GWLADGARWR. London: published by H. Hughes, St Martin's-le-Grand ; and J. Seacome, Chester : and sold by the following Age&ts:— Simpkin & Marshall, Stationers' Court; Manchester. .Messrs. BaucUsand Co. Mr WJones, 7, Aytoua-st. J.ivcrpool. . .Mr. John Jones, Castle-st. Wrexham. ...MrR. Hughcs, bookseller foold.......Mr E. Lloyd, dttto liolywell . ., Mr D. Davey, ditto Mr James Duvies, ditto Mr, John Lloyd, ditto i 'aerwys... .Mr. Thomas Èllis Abergelc.. . .Mr. John Jones 4 )onway .... Mr. Evan Richardson Denbigh___Mr T. Gee, böokseller fíhuthin , . . .Mr R. Jones, ditto /. lansannan. .Mr. Robert Dav ies f orwen .. .. Mrs. Jones & Son. LlangoUen.. Mr. R. Jones MachynUeth .Mr. R. Roberts,bookselSer liangor .. .. Mr J. R. Jones, ditto Mr William Davies, ditto Bangor .... Mr W. Shone, bookseller Mr. ThomasHumpbreya Beaumari» . .Mr. W. Bryan, draper Llangefni . .Mr R. Davies, grocer CaémarDon. .Messrs Potter & Co. Mr W. Pritchard, Dîtto Mállwyd .... Mr R. Davies, drapcr Bala .. . Mr R.Saunderson,bookseller Ffestiniog . .Mr Richard Jarrett Dolgcllau .. Mr Richard Jones, book- seller, Eldou Row Mr. Lewis Williams, Llan- fachraith ■ ■ ■, Barmouth ..Mr Watkin Williams. Montgomeryshirc, Mr J. Hughes, Pottt- Robert-abJl)liver LlanfylUn . .Mr. John Jones, draper Welshpool ..Mr R. Owen, boukseller Newtown.... Mr. Thomas Ashford Llanidloes .. Mr D. Morris, Stationer Tenby......Mr Bowen, bookseller Caermarthen Messrs Whitc&Sons,ditto Swansea .,..Mr J. Grove, ditto Mr A. Jenkin, ditto Mr D. Jenkin, ditto Mcrthyr T. .Mr H. W. White, ditto Mr. Morgan, ditto Treäegar . ..Mr John Davies, ditto Tredegar Iton Worhs.. Mr Aubrey,do. Brecon......Messrs T. & W. Jones, do. Mr J.W.Morgan, Post OfiF. Aberystwyth Mr L. Jones, bookseller Mr John Cox, bookseller Tregaron... .Mr. Walter Rees, Draper Haverfordwest MrW.Gillard,bookse|]tr Mr J. Potter, ditto Cardiff .,.. Mr W. Bird, ditto Newtown... .Mr I). Thomas, ditto ff5" Communications to the Editor wiü not be received unless free of postage ; and insertion will not be insured utiless receiyed befòre the 18th of the month. fSL