Skip to main content

Rhif/20.} [Pbis öch. Y CYNNWYSIAD. DTJWINYDDIA£TH> tv Egluriadau Ysgrythyrçll.*---Y mynediad o few« y Ilen—-ffyda darìun' .. ... . • • • Ymffiröaüo yn ugheoes.Crist . . - -.... ,...-.... v. Egluriadau ar GaÌat vi. 14.—Geneais vì. 14.— afot. xxiv. 50? 5Ì. ........ HANESIAETH ANIANYDDOL. Bwí»^f íiŴpartl, ft$ &$*' ròta^ --tt,rj.... •••• , ••.•• •• Yr Iguàna,—gyda darluri .... .... l£ BYWGRAfFJAD. Parh|d Cofiantjjj Uyrÿes^dd Nelson .... TRJ|MYDPUŴŴI fOptic*.} Y pwtn %nwyr fsen$es>-Y UygmL~-gr.?aa darhin .... «-...-. :........' rERDDÖRIAErH. Y Cyfryngau ,. .... •.'.. .... PERORI.AETH. iön newydd.—Rhosyn diwedda.irf(tvÿddyn.. AMRYWIÀRTH. Cedrwydd Lábanus.—gyda darlun . ■ .0*1..- £ 225 229 232 'Jlj IML. 243 Ç»i."WẄ •••• ........ É Ysgowoji.ẁii-Y GeJryddjîd o Ddarllen, &c. (Llythyrl,)..,7 .... .... 244 líeriäfìäëttí—Seryddiaeth .... .... 246 234 • .1 $36:! 238 24ÒÌ 241 ! HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Çahtrefol.—Y Gymdeithâs yn erbyn'Caeíh- fasnach—C'yfan-hiad í'r larll Mulgrave— yr Aitebiad .. .... .... .... Attaliad Uosgi Gweddwou, Trethi Pererinion, '' &c, yn yr Indra .... ■•»...., .... "Neẃy. odìön Tram or. — Syria — Tir Grtfeg— Ffraingc—Spaen .,'..'* YSènedd ....•; .' .... Brawtllysoedd Cyinru .... öoiwÿátl Eâgobawì .... Ymweliad y Frenhines â'r Cyfandîr Tàn dinystrioì ac echrydus Darawejniau, <feo. ».•*•« Manion ae Olion. , .. 1.. Genedigaethau, — Priodasau. Hyshysiadau öohebiaethol ib. 247 248 .... ...... ,240 .• - . . iv * • j ib. ...». .... ìbt .... .... 253 mdîr . . . c tó. .... .... ib. . j . • 5 J *:*.<» 254 .... ...» 255 Marwolaethau ib. .... .... 256 Manéhester.. Meaars. Btt»ck» aad Co. { fíangor 1... Mr W. Shoae, boelcseRer MrWJorics,7,Aytcwio.st. BeanmarU ..Mr. W Brran, drç»per Limgefai . .Mr R. DsÝies, grrocer WoH Liverpool. .. Mr. John Jones, Castle-st. **V€*Ä<m . .. Mr R. Hughos, bookseilei . ..MrE. Uoyd^ ditto ■ MrD. Darey,ditto Mr Jaiues Davi<.s, ditto Mr. John Lloyd, ditto ..Mr.ThonwsEilis .. Mr. John Jone* £«m«W-----Mr. ETan Ricliardnoa '* \.. .,.Mt T. G««, boofeoeller jtr R. Jooŵ, ditto Ir.ÄotWrfDaŸieè Çorw*n . . Mr*. Jones & Soh . Mr. R. Jonei* i.Mr. R. Robeiln,bookf«ciler •------Mrtf.R4Joa«*,4Uto I RHESTR O DDOSPARTHW^R Y GWLADGARWR. London: published by H. Hugheií, St Martin's-le-Grand ; Simpfcirí & MaraÜallíj Stationers' Court; ancl J. Seacome, Chester : and sold by the following Agents :— i Newtoi*w. „. Mr. Thoma» Ashford, ditto Llanidloes .. Mr D. Morris, Statìooer Teahy......Mr Boweö, bookseller Cuernaroon ..Messrs Potter & Co.boofc- Caerìcttrther Messra White& Soo«, dUto aeileay Mr W. Frttcbard, fiitto Maihpyd .... Mr R. Davies, draper îsala .... Mr RÄ»uaderson,bookseller Ffestiniog .. Mr Itichard Jarrett Dolgelhm .. Mi lìichurd Jones, book- seller, íîicloo RÍm Mr. f .ewis Wius.uns, Llao- iact.ralrti ..* ." Barmouth ..Mv \Vaíkin WiUi'aaŵ.1 Montgoiaeryahire, I\h- J. Hugàes, Poat- i Hoheft-abOliTer Lhmrylim.... M.r Johu Jones. draper ì ẂeWmoúl '■ Ä M FaíOwèa, book»©Her Mr William Davie«, ditto^ iY«^«tr«\!. .vM« D. Thohias, Airto . •flr* Communications to the Editor will not be received unleas free of poàtage; and irjsertion wiîl not be insured unless receiyed before the 18th of the month. Caerwwt. Abergeíe Swaneea *..,. Mr J. ŵotc, «U ttu Mr A. Jejitou, oiito t\îr D. Jeokin, diuo Merthyr T..Mr H. W. White, dHto Mr Morgan, ditte Tredegar . . .Mr Jonn DaTÌes. ditto Treâ*yar Iron Worhs Mr Auhrey, do Brecm......Measrs T. & W. Jonee, do M'rJlWMoigan, P«ŵ Off Äberýafẁyih Mr L. Jofies, bootfaMler Mr John Cox, bookaelier Tregarm..;. Mr. Walter Reea; Drapet i?avcr/orŵc«íJM»W.öiH8rd,boolc8ener Mr^Pöttrrjdítto ..ÌMr W. Bird, diíto