Skip to main content

Rhif.Ì&J MËHEFIN, Í834."'" [Pris ôch Y CYNN DUWINYDDIAETH. Tu dal. Egluriadau Ysgrythyrol.—Yr Árch a'r Dru- gareddfa—gyda darlun ... .... Y Targum a'r Talmud .. ... .... HANESIAETH ANIANYDDOL. Bwystfiliaeth.—Y Dromedari— gyda darlun Y Dyfrgi—gyda darlun .. .... .... BYWGRAFFIAD. Cofiant y Llyngesydd Nelson ..... .... PERORIAETH. Tôn newydd. — Dabberath^ (fel cynllun o'r Cydymaith Peroriaethol) . <Amí DAEARŸDDIAETH. Castelli Cymru.—Castell yFfiint—gyda darlun 173 AMRYWIAGTH. Gohebion.—Arddygraff y Gymraeg Am Weddi .... ...... • • • • Egluriadau Ysgrythyrol .. .... Am Chwilod—gyda darlun ....: V Dyddanion . i.. .. ; ...." BARDDONIAETH. ; Llinellau ar farwolaeth Syr Tiios. Mojttyit, Bar. 180 Englynion Gwyl anrhydeddaẃl y Dr. W. (.)."" Pughe .... .... .... .... ib. Annerchiad y Gwladgarwr .... .... 181 I Eifionydd................ib. Marwnad Mary Evans o Eifionydd ------ ib. Deisyfiad y Truan .... .... .... 182 Gweddi pan yn glaf .... .... .... ib. 161 164 165 167 170 172 , 175 '. ib. . 176 . 177 . 179 WY'SIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. IV »ac. Crefyddol—Cartrefok-~~CylchwylCỳmdeithas Genadol Eglwys Loegr .*.., .... 183 Cylchwyl Cymdeithás y Llyfr Gweddi a'r 'Hòmiliau .... .... .... tb. Cymdeithas er taenu Cristionowg- rwydd ymhlith yr Iuddewon .... ib. Cymdeithas Wyddelig Llundain.... 184 Cymdeithas Ysgolion Brytanaidd u Thramor ... .... .... ib. Bibl-Gymdeithiis Frytanaidd a Thramor ìb. Cymdeithas er taenu Gwybodaeth Gristionogol .. .... »...185 Cymdeithas Genadol Llundain .... ib. Newyddion Tramor.—Tir Groeg .. .... ib. Y Senedd ............ .1.. ib. Yr Anturiaeth Fasnachol i Aftrica .. .... 189 Daeargryu yn Columbia .. .... .... 190 Cynnadledd rhwng cynnrychiolwŷr Ymneilldu- wýr Glasgow a'r larll Grey .... íb. Hefyd rhwng yîrYmneillduwŷr á'r Arg. Alihorp íb. Cynnyddiad "Serýddiaeth .. .... ■.... 191 Cynniweiriad rhwng Gogledd a DeheudirCymru ib Damweiniau, &c Ffeiriau diweddar .... Manion ac Olion .... Genedigaethau. — Pr'iodasau. - Olysgrifen .... .... • Marwolaethau ib. ib. 192 ib. ib. RHESTR O DDOSPARTHWYR Y GWLADGARWR. London: published by H. Hughes, St. Martin's-le-Grand ; Simplcin & Marshall, Stationers' Court: and J. Seacome, Chester : and sold by the following Agents:— Manchester. .Messrs. Bancks and Co. Mr William Jones, 7, Aytoun-Btreet. Literpool. . .Mr. John Jones, Castíe-streel Wreiham . . .Mr R. Hug'hes, bookseller Mold.......Mr E. Lloyd, ditto Holijwell . . .Mr D. Davey, ditto Mr James Davies, ditto Mr.John Lloyd, ditto Caerwyt.. . .Mr.Thomas EIIis Abergele... .Mr. John Jones Conway ... > Mr. Evan Richardson Denbigh...Mrt. G^e, bootseller » Rhuthin .. .Mr R. Jones, ditto Corwen .. .. Mrs. Jones & Sou. Llangollen .. Mr. R. Joues Machynlteth ..Mr. Richard Robertn, bookseller. Bangor .. .. Mr J. R. Jones, ditto Mr W'illiam Davies, ditto Mr W. Shone, bookseller Llangefni ..Mr R. l)avies, grocer Caernarvon. .Messrs Potter & Co. booksellers Mr W. Pritchard, bookseller Mullwyd .... Mr R. Davies, draper Bala ......Mr R. Saundcrson, bookseller Dolgellau .. Mr Riehard Joties, boolcseller, Eldon Row Mr. Lewis Williams, Llanfachraith Barmouth ...Mr Watkin Williams. Montgomeryshire, Mr J. Hughes, Pout-Robert-ab-Oliver Welshpool . .Mr R Owen, bookseller Newtown....Mr D. Thomas, ditto Mr. Thomas Ashtbrd, ditto Ltanidloes . .Mr David Morris, Stationer Tenby......Mr Bowen, bookseller Caermarlhen Messrs H. White & Sona, ditto . Swansea .. . .Mr J. Grove, ditto Mr A. Jeakin, ditto Mr D. Jenkin, ditto Merthyr 7\.Mr H. W. White,ditto; Mr. Morgan, ditto Tredegar . . .Mr John Davies, ditto Tredegar Iron Works . Mr Aubrey, bookseller Brecon......Messrs T. 8t W. Jones, ditto Mr J. W. Morgan, Post Office Aberystwyth Mr Lewis Jones, bookseller Mr John Cox, booksetler Tregaron-----Mr. Walter Rees, Draper. Haverfordwest Mr W. Gillard, ditto, &c. &c. Mr J. Potter, bookseller Cardiff .... Mr W. Bird, bookseller Festiniog . .Mr Richard Jarrett The Gwladgarwr is published in London every month with the Magazines, and may be had of all Boolísellers with thek other monlhly Publicatious.