Skip to main content

WS" No. 15 Y 6WLADGARWR. Riitf. 15.] MAWRTH, 1834. [Pris ôch. Y CYNNWY.SIAD. DÜWINYDDIAETH. tv dal. Egluriadau Ysgiy.thyroJL—Aberthau ac Offryin- au fuddewig—gyda darlun .... .... 65 Mabwysiad ------ ____ .... ____ 68 Marw fel yn byw .... ____ ____ ih. HANESIAETH AMANYDDOL. Adaryddiaeth—Yr Estrys—gyda darlun .... §9 Tryciifiliaeth—-Y Morgrug .... .... 70 Bwystfiliaeth—Curw Llychlyn—gyda darlan 73 DAEARYDDIAETH. DyffYyn mawr y Mîssiésippí .... .... 75 PERORIAETH. Tôn newydd—CrisüoLus .... .... 76 HANESIAETH ANIANYDDOL. Adaeyddjaeth—Yr Eos—gyda darlun .... 77 AMRYWIABTH. Nodweddau Mîs Mawrth ____ ____ 7 9 Amaethyddiaeth.—Ar drintaeth Môch .... ib. Llwdn dafad hynod .... .... .... 80 Cìohebiaeth.—Llaw-felinau Cyniru .... ib. j Cymmwynasa.u Rhagluniaeth ... .... 81 j TU DAI Annerchiad at Breswylwŷr g"làn y Môr ar yr arferiad waradwyddus o yspeilio eiddo y Llongau a ddryllier ar eu cyffiniau .... 81 Tratnwyon yn Ng-hymru (Llythyr IL) .... Sc BARDDONIAETH Awdl ar Orllifiad Cantre 'r Gwaelod Annerchiad i'r Gwladsrarwr .... B6 89 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. líanesiaeth Cenadol—Teml Juggernaut—gyda darlun .... .... .... Hoffder o'r Bibl ......... Newy ddion Tramor.—Germany —Portug-al— Spaen ... .... .... ... Y Senedd .... ___ .... Siryddion Cymru am y fiwyddyn 1834 Brciwdlysoedd Cymru .... .... ... Eîsteddfod Caerdydd........... Damweiniau, &c. .... .... ... Mátiipn ac Olion .... .... ... Genedigaethau— Priodasau—Marwolaethau. ib. 91 ib. 92 95 ib. ib. ib. 96 ib. RHESTR O DDOSPARTHWYR Y GWLADGARWR. Ijondon: ])ublished by H. Hughes, St. and J. Seacome, Chester : and sold by the Manchestcr.. Mossrs. Iìancks and Co. Mr William Jooes, 30, Dale-street Literpool. .. Mr. Johu Jones, Castlc-street l¥rexham . . .Mr R. Hu«*hes, bookseller Mold.......Mr E. Lloyd, ditto Holywcll. . .Mr D. DaVeỳ, ditto Mr James Davies, ditto Mr. Jolia Lloyd, ditto Caerwys .. . .Mr. Thomas Ellis Abergele.. . .Mr. John Jcties Conway .... Mr. Evan Riehardsou Denìfigh... .Mr T. Gee, books.eller. Rhuthin . .. Mr R. Jones, ditîo Corwen .... Mrs. Jones & Sou. ÍJangollcn .. Mr. R. Joues Machynlleth ..Mr. Richard Roberts, bookseller. Bangor .... Mr J. It. Joues, tlitto Mr Williatu Dav;.es, bookseller Uangefni ..Mr R. I>avies, grocer Caernarvan. .Messrs Fotter & Co. hooksellers Mr W. I'ritchard, bookse!ler Mallwyd-----Mr R. Davies, draper Bala ......Mr R. Saunderson, bookseller Festiniog .. Mr Richard Jarrett Martin's-le-Grand followìno- Agents: Simpkin & Marshall, Stationers' Couil Dolgeìlau . .Mr Richard Jonos, bookseller, Eldou Row Mr. Lewis Williams, Llaufachraith I 3Iontgomeryshire, Mr .1. Hughes, Pout-Robert-ab•Oìivc.* ! Welshpool ..Mr R. Owen, bookseller l Newtown... .Mr D. Thomas, ditto Mr. ThouiasAshford, ditto tìanidloes ..MrDavid Morris, Stationer Tenby......Mr Bowen, bookseller I Caemiarthen Messrs H. White & Sons, ditto j Swansea .. . .Mr J.<jirove. ditto Mr A. Jenkin, ditto !\lr D. Jenkin, ditto j Merthyr T. .Mr J. Howell, ditto Mr. Morgau, ditto j Tredegar . . .Mr John Davies, ditto : Tredcgar Iron Worhs Mr Aubrey, bookseller ! Brecon......Messrs T. & W. Jonès, ditto Mr J. W. Morg-an, Fost Office j Aberystwyth Mr Lewis Jones, bookseller Mr John Cox, bookseller Tregarun------Mr. Walter Rees, Draper. Harerfordwest Mr W. Gillard, ditto, &c. &c. MrJ. Potter, bookscller Cardiff ... .Mr W. Bird, boôûsëuèr The Gwladgarwr is published in London every month with the Magazines, and may be had of all Booksellers with tlieir other monthlv Publications.