Skip to main content

JVo. 13. Y GWLAMARWR. RHÌF, 13.] IONAWR, 1834 (Pbis ôch. Y CYNNWYSIAD. DÜWíNYDplAETH. *u »At. Egluriadau Ysgrythyrpî'—Ýf ^iaw-feHiaaiî yjti Y Dwyrain—gydit darbtn '•■#*..■ .... Syìwadau ar Eph.es^ iii. 20, 21—:Mak xx> 16 Gwir natur Gweddi .... «*,. .».♦ Cymrawynäsau Rhagìuniaeth • ••• .«.*.. HANESIAETH ANtANTDDOL. CY*grythyvol) BwYsTFiUA|rriî-~Y Camel-r-^ÿŵí darìun -.... ADARy.DDiAÍÈTH.-—Y Condòr—^yc&t rf«r/«?t...., DAEAftYDDfAETH, By r ddysgrifìad o Poland s.... .... SERYDDÎAETH. Sêr Sefydlog—-gyda darlu?i ....,,# ...». AMRYWIAETH. Tíawd a Chyfoethog .... .... **■»»• Ffyddlondeb Cí-—gyda darlun .... .... Tramwyon yn Nghymru, (Llythyr I.) .... Oymdeithas Gyniröaidd y Fenni.... ...... Annerchiad y fí. 1833, ar ei hyrnadawiad .... üydd Calarri 834 ........" .... CÍiwedl y Erân a'r Llwynog— gyda darlun .. BARDDONIAETH. Galargan, ymddyddan rhwng Maia a'í Baehgeu tranw'ciedie- *, ... .... ...... ib. H ANESIÖN CREFYDDOL A GWLADOL, Cymdeithas Gsmadol Egrwys Loegr .... 24 Cymdeìthas Genadol y Bedydd wŷr.. .... Cymdeitbas er taenu yr Ysgrythyrau .... Î^ìewyddìotî Tramor, t— China — Brazil — Yr Ihdìa—-Orllëwinól—Yriysoedd Sandwich— New South Wales'-—- Canada — Algiers — Constantina—Tir Groeg—Caercwstenyn— Hähöver^fîoland a BelgÌum—Ffraingc—- Spaen—Portugaì .... ... .... Çartbefol.—Götória$ y Senedd.... ..... *v Öiwyjgfiad Eglwysig .... .... .... j Y Degwm ,..... .... .... .... 11 | Gymdeithas er adeiladu ac adgyweirio Eglwysi Cymdeithas Ysgolion Gwladwriaethol .... 13 Yr Iwerddon.......... .... 15 | Tollau Siwgr .. .... ..... .... 19 Eisteddíbdau .. .... .... .... 10'j Adfydau Arfôrawl ... .... .... 20 Eönder. Gwraig o'r India .... .... 21 { Llofruddiaeth ysgeler.... .... .... 23 Damweiniau, &e. &c..... .... .... J Ffeîriau .... .... .... " .... Derchafiad Egîwysig .... «... ..,...' TU DAL. .. 24 .. 25 Mauion ac Olion Gen ed igaethau — Prîod asa u- Gwaìì.. -Marwolaethau. 25 27 ih. 28 ib. ib. ÌÒ. ib, ib. 29 ib. 3<J m. 31 ib. ib. 32 ib. HHESTR O DDOSPARTH-WYR Y GWLADGARWR. London; puMisbed hy H. Hughes, St. Marti and J. Seacorne, Chester : and sold by the fbllow Mamhester. , Messrs. Bancksand Co, MrWîillam Jones, 30, Dale-street Lfoerpool. .. Mr. John Jones, Casile-street Wrexham ... Mr R. Hugbes, boofcseìler Mold....... Mr E-. Lloyd, drtto -. • ■ Holyẁcll.'.. Mr D. Davey, ditto Mr Jaoies Davies, ditto ('aerwys....Mr.Tftdnias Eiíis Abergtde.... Mr. Jöbn Jones Conway .... Mr. Evan Ricbardson Denbigh.... Mr T. Gee. boolcseìler Hhutììín . .. Mr R". Jones, ditto Mr. John Lloyd, ditto €orwen .. .. Mrs. Jonei' 8t Son. *;. IJangollen.. Mr. R. Joaes MarhynÜeth ..Mr.-Uîehard Uoberts, bookseller. Bangor .. .. Mr 3. It. Jqnes, ditto Mr Wilüaru Dayjes, bookseiler Lìangefni .. Mr ÍL Da?res, ft*oeer CoernartJOrt,. M^Wrs Potter & Co. boofcsetlers Mf ff. Prlrchard, béôkselier Mattwyd .... Mr Ä. Davie8, drajper 'f'.' Itela ......Mr R. Suunderso», bookse!ler Festinùtg . .Mr Richard Jarrett n?s-le-Grànd ; Simpkin & Marsiall, Stationers' Courf ing Agents:-— I DoUjellau . .Mr Ricbard Jones, bookseller, Eldou Row Mr, Lewis WiIHams, Llanfachraeth ì Monig0meryshiret Mr J. Hug-hçs, Pont-Robert-ab-01ivei- j WeUhpool ,.Mr R. Owen, bookseller Newtown... .Mr D. Thomas, ditto Mr. Thonias Ashford, ditto LlanUUoes ., Mr David Moreis, Stationer Tenèy......Mr Boweti, bookseIIer tìaermarthen Messrs H. White éäc Sons, ditto ,S«?art?ea ,. ..Mr J. Grove, ditto Mr A. Jenkin, ditto Mr D. Jeiìkiii, ditto Merthyr r..Mf J. HoweH, ditto Mr. Morgan, ditto Tredegar . ,,Mr John Davies, ditto Tredegar IrohWorhs . Mr Äubrej, bookse!ler JSrccon.,,.. .Messr s T & W. Jones, diU« Mr j'/YWMorgran, Post Offiee Aberystwyth Mç. Lewis Jones, bookseiler Jkîr;John Cqx, bookseUer .. Tregarm... • Mtv Walter Re.es, Draper. tfaverforẃwett Mr W. Gillard, di«o, &c. &c. Mr J. Potter, boofcseller Card^ ....Mr W. Bìfd,bookseller The Gwladgarwr is published in London «yery month with tlie Magazînes, and may be had of ali Bookseîlers with their other monthlv Publications.