Skip to main content

GWLADGARWR; SEF CYLCHGRAWN GWYBODAETH YSGRYTHYROL, A C H YF FRE D I NOL : AM Y FLWYDDYN 1834. CYFROL II. \§>AM ®lLV©0Äle) V PÄK©Mu l^ÄBfl BWABOS. ©Äl^HLl© " CAS GŴR NA CHARO W Y WLAD A'l MACO." CAERLLEON: CYHOEDDIR, AC AR WERTH GAN J. SEACOME, LLYFRWERTHWR; AC I»W GAEL HEFYD GAN H. HUGHES, 15, MARTIN'S-LE-GRAND, A MESSRS. SIMPRIN AND MARSHALL STATIONERS' COURT, LLUNDAIN; A CHAN YR HOLL LYFRWERTHWYR YN NGOGLEDD A DEHEUDIR CYMRU. 1834.