Skip to main content

pro. 8. Y GWLADGARWR Rhif. 8.1 AWBT, 1833. tlS OCH. Y CYNN DUWINYDDÎAETH. tu öal. 01addedigaeth.au luddewig .... .... 225 Dyd,: v Farn .. T. . .. .... 227 SERYDDIAETB. Y Lieuad—-ei maintioli— pelider, &c. gí/cfa dar/tm ___ .... .... 228 DAEARYDDIAETH. Mynyddoedd Tanliyd, &c. gyda darlun .... 232 !J '.NFSiAETH ANIARYDDOL. Rhinoceros (a dybir mai usticorn yr Ysgrythyr) , gyda darhm ,.,. .... .... 236 BYWGRAFFIAD. Oofiant y Cadben Henry Wilson .... .... 238 CERDDORIAETH. Elfenau y Gelfyddyd—Tôn newydd .... 242 AMRYWIAETH. ' , . . ' .. í .... 245 i i Bientyn .... .... ib. ììylj. v.m ' .... "........ 246 '••.., < ;' «.-ithiol .... ........ ib. í :. • ..v • . ti 4 ' o' W-< l> , u . , * * * ' ib. WYSIAD. rv BAL. BARDDONIAETH. Awdi ar y March gwyn, &c. oddiar Dad. vi. 2 24G HANESION CREFYDDOL A GWLADOL, Y Gymdeithas ertaenu Gwybodaeth Gristìonogol 246 Cymdeithas Genadol Llundain .... .... ib. Newyddion Tramor.—Rwssia—Holand a Bel- ^ium—Poland—Portugal .... .... ib. YlSenedd.. .... .... Yr Anturiaeth Fasnachoì i Âffriea .. ...» 250 Croesawiad Syr Richard a Lady Bulkeley i Hooton.... .... .... .... ib. Y Cholera Morbus .... ----- .... 251 íh ' i l I lf ,... ib. Cynddeiriogrwydd .... .... .... 252 Liosg-fynyd ydain .... .... w. Y Gosp o Alltudaeth .... .... .... ib. Dygwyddiadau a Damweinîau .... .... ib. Manion ac Olion .... ..... .... ib. Genedigae thau —Prîodasau—Marwolaethau 254 Ol-Yserrifen ••-.... ..... .-.,. ib. RHESTR O DDOSPARTHWYR Y GWLADGARWR. Lo don: publií .tud ' > ■ • - < « í' f\y the 3Iaììchesfct.. Messrs. lì.incks and Co. ■ • 30, Da!e-street >>■>;<. ."•".•• , * . • . . .-. t l . ftîr, John Jojh's, Ca«tîe-»îreet |i ,- - ,. : .' - . » . ..... ':. ' Ucy-ì, . ì; ... : ,. . . V* ', '< v, -, ,t dittö Cuermis .. . .Mr.Thomas Ellis (Ý •'iö ÌOl\Q, l)enbc:-,h ,,,.Mr T, (..<<<, booliseiîer flhvth)n .. Mv '■ Wír.Mm Lloyd, úitíe ijorwen .... Mrs. Jones & Son. íí < M' il>t,,< _>.... .-■■ Banpor-., . .Mr J. R.Jones, ditto M v-1 'a kî. i •., .t- '• - ' '. ;%,>-. . >'. '.' • . í.»\ i),,!» <: Ltesfí l - • ■■ Martin's-le-Grand ; SimpTdn <& Marshall, Stationers' Court following Agents *.— ■Caernarean,. <- i',*\- U. Co. bookselle-rs lìs-te . „,, ; " ■ / .. - (,-.<<> .'..-•'. MaHicyd .... Mr E. I>a?ies, uraper . ^. .-.".' ' Hughcs, Pout-Robci"f-pb-< >Ii ..,.;' I , O v i ( t-1 ì e ì Nev:tc<iíH ... Hî D. Thomas '. o Mr. Thomas Ashford, ditto Manìdìoes . «Mr Owen Tmby......Mr Boweo, bookse]îer f .:- j ^ >i U' & Soíìs t itti Swemsea ., , ,W,v J. Grove, ditto . . Mr-A. Jeuliiii, diífo Mr D. Jeiiiíiü, ditto Merthyr T..MYJ. Howell, ditlo r' i vi <oi î < , . l ìîfí'îttOîl ,,, > - ' •_ ■ ,-.•,..,■ f:,'i''f.»ìi«/ Mr W. Gíiläl'á, ciìtta, &c. &e j . ■ , ! tJ ■ lon on the first of every mouth, and may be i > ~! ' =