Skip to main content

No. 5 Y GWLADGARWR R« • - 5.1 MAL 1833. ;Pr, S, OCE. 129 133 134 136 Y CYN N DÜWINYDDÍAETH. tv »al. Co?p'- •" ethau y sonir ara danynt yn yr Ysgrytbyrau .... .... .... SERYDDÍAETB. Y Blaned Mawrth—ei hansoddau, &c.—gydo darlun .... . •»• .... .... DÁEARYDDIAETH. Y Werddon Ogleddol (Greenland) ...... 'Jamaica .. .... .... .... HANESIAETH ANIANYDDOL. Y Sarph Fwaog (Boa Constrictor)—gyda darîun 13 BYWGRAFFIAD. Cofianl Columbus y Mordwywr...... AMRYWIAETH, Hanes Glô .... .... ,.., Diwygiadau yn y Gyfraith ..... .... ]/".•. \d"-ií u ynghadwraeth y Sabbath .... FíYnnonau Pŷg .... .... .... Poblogaeth plwyfau Cyraru .... .... Oymreigio Saesoneg .... ..... R.n.t - .síìion—Mynydd Hairn Marw-goíîa—Mr. Moses Wiìiams * .... Dullîau amrywiol wledydd o Alaru .... WYSIAD. Áddysg i Ârddwŷr Pyngeiau Cyfreithiol.«.. .... .... Garddwriaethj ac Amseroni y Mîs .... BARDDONIAETH. j Enlynion Dyhuddíant Mr. G. Wiliams am eî ferch .... .... .... j......................Côf am Mrs. M. Thomas o Fang*or I Gastell y Penrhyn 139 143 144 Î45 -Pr Gwladgarwr a'r Beirdd HANESION GWLADOL, &c. TTJ DAL. . 150 . 151 ib, ib. ib. ib. ft Spaen—Ffraingc— Portugal—Holand a Bel- gium—Frankfort—Y Tyrciaid a'r Aipht- iaid—Tir Groeg—Mexico—Yr Iwerddon Y Senedd .... .... .... .... 146 Haint Dieithrol-—Dychweliad y Cholera .... ib, I Hynafiaeth—Cantre'r Gwaelod .. .... 147 Marwolaeth y Parch. Rowland Hill o Lundain 149! Dygwyddiadau a Damweiniau.... .... 150 S ic Oìion ...... ...... îb. Genedioraethau—Prìodasau—Marwolaeth.au 153 156 157 158 ib. 159 ib. 160 RHESTR O DD 'VYR Y GWLADGARWR. Sylwer fod y Gwladgarwä i'w gael bob dechreu mîs gan y Dosparthwŷr isod ymhrif Dreíì Gogledd a Delieubarth C'yrarUj a Lloegr; y rhaî hefyd a weinyddant yr Is-ddosparthwŷr yn eu hamrywioì <T-\inni*o •' . ' - ■ ..tt; tl;i i-yíartaiiol i'r sawl a gymmeront nifer o Rifynau i'w taenu yn eu hurdaìoeihì i \ nol. Cäerlleoîî ; gan j i . ;> ecidwr. í, S.eaco . 8 t-.<,-;'Cí; at yr hwn y mae pob archiadau(orders) perthynol i'r C\ìi • •• l< yíeír yn Idigâst. PobGohebionahysbysiadauangbyhoeddfpn'üafeJ igaeíeu dynodi feì hyn—-" To the Editor ofthe Gẅladgarwr" at Mr. Seacoine's? &c. London.. . ..Mr H " . - îartin's-ìe-Grand M äs - ioners' Conrt Manchester..Mcesr- B ■ ; l Co. Wú a« O! rtnss , Éiverpool.,.."^' '■■ *'*• >ìUm i t->>-\ »n;tt • i * * ' ijoolcseils • - - 1/oM .... .Aìr V. i.i<:;.\i. <;ii!c . .;*,-./? . . Mi '■"> ì".'.."., ùitto \{r Jatncs ìla ('aerwÿí ,. , .Mr. Thoroas Eilis Âhergde,.. .Mi*. John Joues JJenbìffh.. ,,'ftli* T. Ciee, bookaeller ilìmíhìn . ,. Mr R, Joues, ditto M\ Joini I.ioyd, dif'c ; onwuy .. . .Mr Jolni .Joucst «rrocer Hannur ., ..Mr J, Sí. J'ones, ditto 'úí \\ ili >•< D;i •. ho -. î'pr Caernarfíon. .Messrs Potter & Co, booksellers Bula .....,Mr R, Saanderso», bookseller Dolftettau ,.'.\- . v<t Joises, bookseller, Eldon Row îi. Diwies, draper Montŷoì sh lír J. Hughes, Ppnt-Robert-ab-01ÌTe, Wchhpool ,.Mr R. Owen, bookseller Newtown... ,Mr D. Thomas, ditto Mr. Thornas Ashford, diíío LlttnifUöes . ,Mr Owea Tenby ..... .Mr Boi i t ^seller Caernmrlhen Messrs H. White & Sons, dìíto :ì.vê« ., , .Mr J. Círove, ditto Mr A, Jenk»n, ditto Mr D. Jeufcîn, diíto ■ Merthjr T,.Mr J. Howeil, ditlo 1 , H i * '.i .