Skip to main content

!ü,;F. 4.1 EBRILL [Peis. Y CYNNWYSIA DUWINYDDIAETH. tu dal, ÍJosped.-. . ain dunynt vn yr Ys- íçry thyrau . . ..-,... ........ ■97 ...... ...... 100 SERYÜDIARTBf. Y Planedau Mercher a Gwener-~eu pellder-— eu ìiiauiíioli—-eu trogylehoedd, &c.—-yyda . darlun ...... ...... 101. H \\r^ì\- ì H ANÍANYDDOL, ...... 102 Y'r JL> < - -(■ 'i '< *• ..,.,. 105 BYWGRAFFIAD. Oofìant Cous',. -.- -....... >rwi ...... 108 AMRYWMETH. i71YDDIâ.ETî4 ' ■..,.. 110 ÍYH* \l ;i»-itf t:u ii '" "\ •',:• r","ì III ijud'iu*!vi- - 1J.. -i. - ....... 112 ib. í \ ,ar, -rr', i- . r , . ...... 113 \ üì' - * * < * ... ...... 114 . ~->ìì .->,•• . ' • t < •>" . ih. ;t< ùì- '!>:. ' í . ...... 115 ! Pyngcîau Cyfreithîoì .... Deg Rhëol Feunyddiol.... Gradd í ...... t Garddwriaeth y Mîs....... Amseroni y Mîs ...... ., BARDDONIAETH. j Awdl ar Long-ddrylliad y Rothsay Castîe HANESION GWLADOL, &c. Tîr Groeg1—Spaen—Ffraingc—Holand a Beì- I gîüín—Poland—y Tyrciaíd aV Aiphtiaid— \ Portugal—Yr Iwerddon .. 119— t Àelodan Tŷ yr Arglwyddi...... í ì Set ;-' ...... ....... Cymdt- '• -■ mÌ yr IndiaDdwyreiniol i Brawdìysoedd Cymru ...... I Gwyl Dde^ i Sant ...... ...... Píireì--. U , ì' .' í, Bíackwelî ,, »,.« ! Masnaclj uiewn Haiarn—-Treth y -Tlodion— B.K'd»-T«t. Ü-y \j(i.-vM'i<:. „> ;• -v\ .„> .v«.ih—T'V,'i , u ; \íap > * » ...... ....... Genedio eíh; .—-Pr'iodasau—Marwolaethau .. j Oì-Ysgrìfen ...... ...... ' BAL. 115 116 tft. îò. ib. ib. 117 -122 122 ib. 124 125 «126 î6. iè. 127 i6. 128 iè. Syìwe 3 Deheuha gymmydog ':,:;••'•;..Ovt • 1 CaEIÌI pen.h\noí i i gaeî eu d; . Llundain,, . ,.- ks»ter, ì,vrpwl ..... Gwrce^am Wtfdd(<ru\ t ;<ì\\,>, Llan /;,'!/■ -., . - , , '"-'." ' >••!, , , lhv.il, •, ■• • liumM.>r , . 'a.i.st LEO 'r C yno. ;iílr >Vf r , . ;\î <; RHESTR O DÜOSPARTHWYR Y GWLAIHíAUWIÎ. . I.v, V ,i'. i, , , *.„ m »>, » _, > M . , '<M. ,' -. . ,vl h-n G 'll' ì >.»n i I.ioeüi - v nu , ' • - • \r cl " 1 a srsmiiir. eu \i -< <,' .'- vn ei ,, M r îí. fl.'irbes, «, "! •■•,! ; ( t„i - ^ioìpfeiii & .'. > -î ." -..., o, . €í.»urí • .ts,cksandCo. ,' ," :., ;.,.... :»i .. • .. , ^rs. !,< . . Smsîh. II «.. ',■ -.,,.' t. n > • ! :... ' -,,..;..,. \ Thon»- ' .... ' líoberíG, draper .»<r..oJuHes 'J > . • - ' .T ?-: .«,.i.fs, d.tto * • <..•< t^ííe J s ', .1 •«!«, ' t> . » .' f. ' ..... ,;,< i •• > . ! . ì' Wiìlia!?; ." . • ■■ aper liadau (orders, áà (privat€; kc. í l »(fc-/-., \!.~ ! . is (:■ f „ na )> ^îc-s»!- 1 ,-.tí^ i re. bi><*S--«i crs ; ,.- Mi H *>>t,i 'î , '■• >' >- • ü ■ | Sì'" i)rt'fühhvijn, Sìr ,1ohu Huirites.. Poní-.Robert-rtKOíivev ! '.,'.. ,'tjr h •>.>,••! , .. - ', . î . - ' l .:.is, dlíîo | ' s\v i i <-w- r'uj'd, ditto .] Hmiidhes .. >l- Owea { Tenbì/ . ., . Mr Bowen, bookse!ler \ Coerjtfrddìn Mo^&rs H *.Vhi:e ú: >oi>fi <V,c ;,Í,v,'?'.k'/, . Hi J Grove, ditt-j | - Mr A. Jci--.'::. dstto ■ ■ ' f Mr D. Je»k u, dittc ÌJÍerf/i'/r 7".lîrJ "-?.-..■.<■ ! ìmo .1 Tredeyar . . .Mr John Dav;fes, ditío l Bream......y> ssì> T è :.'î J.»ae> ditto rjÿar.'î- • • - > . . - .ht