Skip to main content

¥ GWLADGARW Rhif. 3.] MAWRTH, 1833. [Pris. Öch, DÜWíNYDDîAETH. Cospedíg"aethu y sonir am danynt yn yrYs- grythyrau' .... .... : ar Anffcu .. .... ;.: Y CYNNWYSIAD. Tü DAL. Ymenyn —Cynnyrcfe Gwenyn Tiroedd y Taleithiau Cyfunoî 65 Garddwriaeth y Mîs .. 68 Amserc SERYDDIáETH. • . YrHauì-—ei faintio! ■ •■ ■ — ei ysgog- iadaUj &e.— DAEARYDDÎAETH. ■ ■•.•, íuí! Canaan-—Hanes Jerasaîem BYWGRAFFIAD. Gofìant Syr Hugìi Myddeìton ... . • ' HANESIAETH ANIANYDDOL. Y-r Eìephant—gŷda Darlun* ... • âMRYWIAETH. \ í)eiw. l< - ídarhcn .... I,](»)»•_,' • j at|f\ * Am v Darlm tau «el >0 69 Aih 79 | Portn,, ■ ■ fepaen - Yrlw. 75 1 Prif Sw- : í Y Sen; ;-.■■ 77 j Llytlwr írs j Llyfr-geìh Manion ac 80 [Pnodasau 83 | Ol-ysgrifet " ' v .. ian . ro i»al. .. 85 .'. 86 ... ib, .. ilh ÎÔ. iô. 88 89 íö. 95 ŵ. 96 ŵ. iò. i ....yniyiM ; S . » -f <; ht.c ddi.m St t<>» t ut s, hwi í.ìyìdidraìÜi yr ydy: j g'oh* syhi y rhars S » Penny Maca- Sv!wí a Deheubj gymmydoj imrdaìoedt Caerj perthyno! i i gaeî eu d Uundain, . . Munchestcr. Lcrpwî ...... Gwreesam , H'yrfdgruff . Treffynnon, fJaerwys.'. .. Iäíw JEit«'ÿ . .,4 bergele,. , 'Dinbych ... Wmt'ìim ,.. RHESTÍl 0 DDOSPARTHWYR Y GWLADGARWR. ííiw«>tawîR, > . hì'Iu-fu tttis gan j D »-,>•■ ' ;e- > i.od y> h'if* Drefí Goffledd 1 * < " -* ' \ rhìd heryd a weinyddant yr Is-ddosparthwýr yn ■ eu hamrýwiol . 2'uìì guiiiatau elw eyfartaíiol i'r sawl a gymmeront nìíer o Rifynau i'w taenu yn eu ~ '■ } ''. ''H'dc'^r. ....... '''.'., -firfc*: at yr hwn y mae pob archiadau (orders) ' u. i •. I \ '-,./,'„ '>», PobGuhebiony ii.-'n-.j'í:,:. - ■ • '• ., - ;l hyn,—*; To the Editor ofíhe ''öwladgarwr" at Mr. Seaeome's, &c, . Conwp...«,, JBangor ,. ■». Beaumaris, ,LEöN : 'r Cyl ■yiiOtfì. ,Mr H. 0:,,«.rbc>s< Sr. ?iJ-aríh'i's-.ìe-Grafîti \I ■>-'. .ir; küt 6. ì>, !> s ,' . K t > > , r. • . i -t . Mt-ssis. Batiriîs ,'uìíÌ s.;o, " \' '. o • U t- '_ , ' > • ! síreei .Messrs. Wil.lr.ticr atid Sìnitiî, . ■' , Mr R. íîug'hes, booîtselìer .M'r E. Lloyd, ditto Ml l> I» M\ i'ífíO Mr J'aojes DaiieSj diíto ,,Mr, Tboiîjas Ellîs .M'r John Röberls, draper ,Bîr. Jobtt .îoneR ,Mr T, Gee,'bo'okseller ,Mr R. Jones, diíto ■ ■■ ■ :\ Mr. JohnLIoycl, dîttö .Mr.Jolm Jones, grocer ,Mf J, R. Jones, dîtto -- Mr WílJjani Davica, bookseUer Mr .Wilijam Bryati, drapêr | JLlangefni , .Mr R. Davics, grocer , . Messrr Potter & í\.. it loi-scìiors j Baîa ..... ,-iMr R, Saonderson, bobkaelìer I Dolgellmt , ,Mr Ricbard Jones, boofcselìer, Eldón Row > Uwyd ....Mr R. î>avîesv draper Äir JDrefaldwini, Mr .!o»n h- _ • , . í Trafíwm ,..'.Mr R Owetu bo'ókseîU*r í Wé/WewyddMr D. Titonsas, ditto Mr. Thornas Ashíbrd, ditto S JJanidloes . ,Mr Owen í Tenby .,... ,Mr Bowcti, bookseller Cuerfiff'.':!- Vî'essrs U. U hitt í». Sons, dîl' Ahertawy . ,Mr J. Grove, ditto ,Mr A. Jenfcin, diüo M'r D, Jenfd», dtíto f Metthyr T. .Mr J. B.oweii, ditto • Mrecon...... Messrs T, & W, Jotres, Hav'erfordw.est"Mr W. Güiard, ditto .'.'•'' "'■■'■ &C&C. &c. trîẅ diíts