Skip to main content

tv<». 2, Y GWLADGARWR 'IF. 20 CfílYEFÎÌOR. 1833, [Prs. 6ch, CYNN ■ TU'DAI,. DUWINYDDMETB, ;< iasau iuddewíg' ..., .,,. 33 SERYI D3 'ìTH. ■íaned Sadwrn—e.\ thoiîiu—ei ileu&da»—a?î ü jdrwyau;— gy, a ü *}m, h au, . _, , ,», 37 DAE F.lDîl sS t-:. •• .d Canaan—-ei dosp'r*.•.;■:'-.'iíiu, &c. .... 39 HANESÌàETH ANUNYDDOL. ! rùgr:—-gydadarlan .... ,.,',41 EHESYMBGYDDÎAETH, ■wtìuä^ l mewn_ &c. ... ,, *, 43 BYWGRAFFIAD. '' mt Haydii y 'Peroriaethydd .... ,.., 45 AMRYWIAETH. ■ ogaeth rhsti -o brîf ddinasoedd a threfi . '. = oegr a Chymru ,.,. -.... 48 ■ îyhybbiaeth,—Halen yn Wrtaeth »• • • 49 •uydd prîs Gwenith .,,, ...-. ié. ■s.;h heb eisin .... .... 50 ú üdwriaeth y mîs .... • • • • ib, ■..u'.ìauÇynnìlo. *..« .... ■ .... ao. I« ydrwydd a Ohynniìdeb ..,, ,,,_, ib, -:-ugodi.* .----■ .....• ••' • »••• ŵ. ìlonrwydd i '• seí. '•• «* = . «■... i'k _hallh s - ryfreithio..., .... Sl - i , ' ■ * -«• «.•• «,«,#, ;„: mim Cyfreithioì . .... ,... • ••• £6, WYSIAD. ] Llongddryììiad adfydus;—gydadarlun. ' | Baeargrynfeydd ... • GwerthfaWFowgrwydd Amser ' *«... I Gobaith—Poen—Byodanio^ .'. ..... j Cynghor, Meddygol—Mheùmatism | Burym catref . »•.. .... Áraseroni y Mis .... BARDDONIAETH. Emyn y Tymmorau ...» • *» HAHESIO^ CREFYDDOL A GWLADOL?.&e» Yr Iwerddon—Portugai .... .»« Spaen .... . ..... - Rwssia— Hoiand a Belgium.. ... Gwìad y IV rc - - ......,. ♦ AeJodau y Senedi - ^àà ..». Anturiaeth Fasnaehol I Affrica Tân-Dinystriol yn Lerpwl - ■. ....... . ... Bhybuddion i dówýr- Sabbatb ... ÎJamwain angeuol ...» ..„. .Damwain.aralî—Tori *r Sabbath .. * 8,. Mtìftitìàttm oìynoi Coron Loegr ,.., .». Bhadlondeb yr'hen-amseroedd Bibl 01iver Cromwel . *.. : Y Senedd—Manion ac Olion.. .■'••• | GenedigaeŴan^Prìodasau--Marwolaethau . i Ol-Ysgrifea .. .. .. DAL. ííO 55 56 57 58 59 iè„ 60 61 62 iè, $>,'■■■ ib' ìh* ib. ib. RHESTR O DDQSPARTHWYR Y GWLADGARWR. liondon: published l>y H. Hughes. St • J. St. ...'-: l'hester : and &old"by the 9Chester,,M. - ucfcsaad Co. '- - í, 30s Daie-street'''- iiiérptìûí»*. JKlem&* WiiUn«r -aad Smith, Mt, John Jou:'.- •'-• r .'.et •eafŵost . Mr E Hughes, boo - îier ' W..... ..Mr E. I ì ütto ^- - . . , fittí . ■..:'. , M- *>avìea, ditto "■ ;r«*_ <•. .V»^ rb îíîiaí Eìtis -" - ergelc,, ,., Mr. Joha Joüe« í î)« ' Vìr '!, 1 e booka< lìc; íífíîîn ... .Mr R. Jom dìtto "î i * «.c ött «•ttífiB ,« .. Sfrs. Jenes & Sob, %? l eí Mr, /7. ,i- ì i1 berts . rmoutfi . .Mr, Watfcìií Wîîliaìasi. ' .f*s - ?.l î Jon s, diíto Mr Wiltíaiu Davies_ L • .. r ■- -í» , Mî lVilìî.tTti Bryŵ,"í!i'4i|3i . í ,,Mr,.R. Da«é*,; grocer " Martin's-ie-Grand ; Simpfcin .& Marshalî_ Síatíoners5 Court foUowing- Agents:— Cmmurv9n, .Messì'sPotíei' & Co. 'öooìsselìers Baîa ......Mr R. Saundêrson. bookse!ler ■Dolpellau ..'- - jpd Joaes, bo>.:. eì ! rioo Row .Walìteyd .....MrR, Davies, draper .tTontpomari"': :,;'he% roBt.Robert>ab.Oiíver i Welshpool . ,.Mr R. Owen» boofcseHer I Newtûtm., * .Mr D.' Thoìs», éitto - - j Mr._ThomasÁshíbrd, ditto j Tenhy ......Mr'Boweo» boŵfcgeíler | Caŵrîamŵîî Messrs H ; :•-, -îao j Bwtmsm ,. . .Mr J. Grovet ditío Mr A, Jeiîfcjö, dítto U Z Jei "i ciìtî-; Merthÿt T.31 3 Howcìt? ditto Tredegar , . ,Mr John Davies, ditío ẅeeo»...... Mes^rs T, v • " >.T,eK ■' *íe Aberysttnjì' ^î* i * ^ u< ■'' -er HuvèrýordvL'iëst Mr W, GHiard, ditto, &c, &e.