Skip to main content

«;«E VI, X BED¥»DWY». Rhif. 74.] CHWEFROR, 1833. [Cyf. VII. ADNABYDDIAETH O GRIST, SYLFABN GWIR GYSUR MEWN GORTHRYMDERAU. «' Yn y hijd gorthrywder a gcwch: eithr cymmerwch gysur, tnyrfi a orchfyguis y byé? Ioan 16. 33. JJwirionedd eglur yw fod dyn- olryw yn gyffredinol dan bech- od; a cheir prawf digonol o hyny wrth ddal deddf Ihiw a'u sefyllfa hwy fel deiliaid Hywodraeth y Je- hofah gyferbyn a'u gilydd. Trwy y drefn hon o brofi yr hyn a ddy- wedwyd, hawdd fyddai i'r gwanaf ei amgyffredion ddatguddio fod yr holi hil ddynol wedi gwyro yn inhob pethiraddau anfesurol oddi- wrth natur a gofynion y ddeddf fbesol, yr hon a roddwyd yn natur dyn yn ei greadigaeth, ac ar lechau arfynydd Sinai, a'r hon yw cyfraith lywodraethol y Brenin tragywyddol i'w holl ddeiliaid dynol. Ac yn gymmaint a'u bod wedi gwyro oddi- wrth y ddeddf y maent yn drosedd- wyr, ac yn wrthryfelwyr yn erbyn gorsedd ogoneddus a chyfiawn yr unig wir Dduw, yr hwn yw ein. Creawdwr a'n Cynnaliwr. Gwir- ionedd nid llai amlwg etto yw, foë effeithiau priodola dinystriol peclir- od yn ganíbdadwy ar. ddynolryw i. raddau helaeth. Analluadwy yw i beohod hanfodi mewn unrhyw gẁr o ymerodraeth y Llywydd cyfiawn, lieb effeithio mewn modxi dinystriol. i raddáu mwy neu lai. Yn wir y mae gradd helaeth o druenusrwydd yn hanfodol hyd y nod i'r drych- feddwl o greadur pechadurus. Dangosed rhywun i mi becbadur, minnau a ddangosaf iddo yntef yn yr un gwrthddrych gre,adur tru- Cyf. VII: enus, dìnystriol, ac annedwydd. Felly y mae y byd trwy bechod yn gorwedd mewn trallod agorthrym- der annhraethadwy, a bydd iddo barhau i ryw raddau felly tra fyddö pechod o'i fewn. Os chwenny^liat neb gael prawf o'r gwirionedd hwn, edryched yn fanwl trwy ddrycb: hanesiaeth ar wahanol amgylchiad- au dynolion yn yr oesoedd ydynt wedi myned heibio a diflanu, agor- ed ei olygon i gael bras-oíwg ar sefyllfa bresennol y byd, a myfyr- ied fel aẄronydd doeth ar y lli- osogrwydd o wyau gwenwynig sydd yn nyth a gwres llygredigaeth y natur ddynol, yna efe a ddaw i'r penderfyniad fod dynolryw wedi ac yn ymdroi mewn gorthrymderau pwysig, a'u bod yn sicr o barhau felly tra fyddo pechod yn eu llyw- odraethu. Y gorthrymderau sydd yn y byd a ddeilliant o natur pech- od, o'r cyfiwr i'r hwn y mae pechod wedi darostwng dyn iddo, o effeith- iau a chanìyniadau pechod, ac o wahanol farnedigaethau Duw am bechod. Byddai nodi a sylwi ar amrywiol boenau, doluriau, gofid- iau, trallodion, a^ gorthrymderau , dynion,yn fwy naga allem byth ei wneuthur; y mae y maes yn rhy helaeth i ni allu amgylchu ei der« fynau, mesur ei amryw ranau, na darlunio ei gynnwysiad, ac nid yw hyny yn rheidiol er ateb ein ham- can prejsennol. 50