Skip to main content

ŵral %) î$r3»nliS>li3iîf. Rhif. 73.] IONAWR, 1833. [Cyf. VII. ESAU A JACOB. Olygydd Hybahch.—Ysgatfydd eioh bud chwi, fel fmnau, yn adna- byddus o Jawer o farnau sydd yn mhlith plant dynion o bartlied Esau a Jacob. Efallai mai yr hyn sydd fwy- af o ddyiyswch o barthed y ddau frawd yma yw y cyftif alegoraidd a wnciro honynt yn Mibl Duw, yr hyn a'rn cynhyrfodd i ddanfon yr yehydig nodiadau hyn attoch. Os bernwch hwyntyn addasi'w cyhoeddi, aiaentat eich gwasanaeth. Yn eu genedigaeth, y ddau frawd yma oeddynt efeilliaid, wedi eu rhoddi yn attebiad o ymdrech gweddi Isaac ; yn Uyn y gwnaeth Abraham o'i ílaen ef, Gen. 17. 15—17. a 25. 21—23. Dywedodd Duw with Rebecca cyn eu geni, eu bod yn wreiddiau dwy genedi fawr, a bod yr ymwthiadau fu rbyngddynt yn y groth, yn arwydd o'r ymrafael fyddai rhyngddynt yn eu bywyd; hyn hefyd a barhaodd yn rymus yn mhlith eu hiiiogaeth, Gen. 25. 22, 23. Efailai, Mr. Golygydd, mai y peíh- au mwyaf dyrus yn auigylchiad y ddau frawd yma yw yr enedigaeth- fraint, ei gwerthiad, ac yr yspeiliad o honi. Meddyliwyf fod cyssylltiad yn bod rhwng yr enedigueth-fraint ac y fendith, fal yr oedd yr enedigaeth yn hawliad o'r fendith, yr hon fraint a neillduwyd i'r cyntaf-anedig, neu y mab henaf. Meddai hwn uwchafiaeth mawr ar y lleill o'r teuln; yr oedd sefyllfa a swydd ei dad yn y wladwr- iaeth ac yr eglwys iddo ef. Dech- reuodd byn mor íbreu ag y cyntaf- anedigion Adda; dywedai Duw wrth Cain am Abel, " Attat ti hefyd inae ei ddymuniad ef, a thi a lywod- racthi arno ef," Gen. 4, 7. llhodd- ent idd y cyntaf-auedig ddau parth o eu cyfoeth, pan na chelai y Hetíl ond Cyf. VII. un ; " Gan roddi iddo ef y ddauparth o'r hyn oll a gafier yn eiddo ef; o achos hwn yw dechreuad ei nerth ef; iddo y bydd braint y eyutaf-anedig," Deut. 21. 17. Israel, cyn marw, a fendithiodd Joseph â'r un uwch- afiaeth ; "Ami (medd efe) a roddes i ti un ran goruwuh dy frodyr, yr hon a ddygais o law'r Amoriaid â'm cJeddyf, ac â'm bwa," Gen. 48. 22. Rhoddent uwchafiaefh ìiywodraeth":i eu meddiant, fal y llywodraethent ar y UeiII o'u brodyr. Cynnwj-sai ben- dith Ìsaac i Jacob hyn,—" Gwasan- aelhed pobloedd dydi, ac yrogrym- cd cenhedloedd i ti; bydd dì argl- wydd ar dy frodyr, ac ymgrymed meibion dy fam i ti; melJdigedig fyddo a'th felldithio, a bendigedig a'th feudithio," Geu. 27. 29. Deaìl- wyf nad oedd rhagorfraint crefydd yn perthyn iddynt hwy mewu uwchaiiaeth ar y teulu, nes Hadd pob cyntaf- anedig o'r Aiphtiaid; y pryd hwnw pawb o'r ísraeliaiíl a achubwyd, am ba achos hawliodd Duw hwynt i'w cyssegru at ei waith ef; y pryd hwn y cawsant y rhagorfraint niewn cref- ydd. Wedi byn neillduwyd gan Dduw y Lefiaid yn llwyth cyfan a't' y gwaith cyssegredig; " A neilldua'r Lefiaid (medd Duw) o blith meibion Israel, a bydded y Lefiaid yn eiddóf fi. Wedi hyny aed y Lefiaid i inewn i wasanaethu pabeli y cyfarfod; a glanhâ di hwynt, ac oftryma hwynt yn oifrwm ; canys hwynt a roddwyd yn rhodd i mi o blith meibion Israel; yn lle agorydd pob croth, sef pob cyntaf- anedig o feibion Israel, y oym- merais hwynt i mi. Canys i mi y peithyn pob cyntaf-anedig yn mhlith mcibion Israel, o ddyn ac o anifail; er y dydd y tarewais bob cyntaf-an- edig yn yr Aipht, y sancteiddiais »1