Skip to main content

täweál « lîrìii»ì>ìiUim'. Hhif. 40.] EBRILL, 1830. [CyfV IV. BYẂÖRAFFÍAD Bíri. MARTHA HUGHES THOMAS, GWÄAIG Y PARCH. J. H. THOMA8, Gweiiíidog y Bedyddwyr yn Móleston, swydd Benfro. ANGAU, y gelyft cyntaf, ya gystal,a diwëddaf, yr holl deulu dynol, yr hwn yw brenin y dychryaiadari, a dychryn bieninoedd, sydd yn parliau i wnenthur difrödau áychryrillyd yn y byd, ac hefyd yn Eglwys üduw. Yr ydys yn anfon y llineilail canlynoí i'r Grëal, i fod yri Gofiant o wraig rin- weddol a duwiol, a aeth oddiwrth ei gwaith at ei gẃobr dragywyddol. Hahodd Mrs. M. H. Thomas o denlh cyfrifol, o'r enẁ Coxens, yn byw yn Green-hiII, yn nghylch hanner y íFordd rhwng Àrberth a Hwlffordd. Ganwyd hi Aẃst laf, 1790. Ei dygiad i fynu, a'i hegwyddorion crefyddol yn ei hienengc- tyd, oeddentyn tuèddu.yn fawr at y drefn esgobaethol o addoli; a pharhäodd felly ryw amser wedi iddi briodi, yn ddyeitlir a gelynol i'r Yihneillduwyr; fel llawer ereill sydd yn anwybodus o n hegwyddor- ion a'u hymarferiadau crefyddol. Fel prawf o'i sêl d raddodiadol; pan anwyd y plentyn cyntaf iddi, hysbysodd i'w gŵr ei bod yn meddẃl dwyn ei hiliogaeth i'r Eg- lwys i'w cristionogi; pryd ÿt' attebodd ef, gydà'i arafwch arferol, nad oedd lbddlou i hyny; fod y plentyn yn eiddo iddo èf yn gystal a hithau; ac nas gwnai ganiatari yn nn modd i hyny gymmeryd lle. Ond er iddiroddi y ddadl hon heibio, hi a haer- odd yn hyf y cyflawnai y ddefod o fyned i Eglwysa; a bu cystul a'i gair. Ond yn ainl, ar olhyny, yr wylai yn edifeiriol wi th ei gẁr, gau ddweud, " Fy anwyl James, nis gwyddwn ddim yn well." Pa fodd bynag, wedi iddi ddyfod adref at y tenlu i Waterholme8, He yr ocdd gweinidogion Cyf. IV. yn arfer dyföd, a'r Eftíngyl yn cael ei phregethu, a Hawer o freintiau crefyddol yn cael en mwynhau, hi a ddaeth yn fwy gẃýbodus yn athrawiaethan ac ordinhadau yr Efengyl: ond etto yr oedd ei rtteddwl yn hollol ddigyfFro yn nghylch e« har- ddérchawgrẁyddj hyd neS y clywodd y Parch. J. H. Hinton, (yn awr o Reading) yn pregethn mewn Cyfarfod Misol yâ Arberth, oddiar y gëírîaù hyny yn 1 Ioan 5. 20. "Hwn yẃ y gwir Dduw »*r bywyd tragywyddol;" a gweled yr tin gweinidog, yn Hwlffordd, yn bëdyddio nn-ar-ddeg o bersonau yn nghylch yr un amser{ yr hyn a fendithiwyd i ddwyn saethau argyhoedd- iad adref i'w chalon. Yn mhen ychydig amsër, canfyddodd Mr. T. ddiwygiad mawr wedi cymmeryd He ỳn ei ineddwl, yr hwn a amlygodd ei hun yn ei hawydd mynych i'r weddi ddirgel; eì hymorphw>siad hollol ar haeddiant IesuGrist; yn nghyd &'ihym- ddygiad addas i'r efengyl. Hhoddes le iddo hydem ei bod yn greadur newydd. Ar y cyfryw am'áer dygwyddodd i'r Parch. W. Etans, Aberystwyth, ddyfod heibio, a gosododd Mr. T. ef ar waith i ofyn an- sawdd ei meddwl yn bersonol, a chafodd föddlonrwydd inawr ynddij a'r gair cyntaf a ddywedodd wrth Mr. T. am dani oedd, " Y mae hi yn eithaf claf." Ië, yr oedd ei chlefyd yn trymhau bob dydd; a chaf- odd Mr. T. hi yn fynych yn gweddio yn ddirgclaidd. Yr olwg ar erchylldra ei chyiiwr, a wnaeth iddi frysio, ac heb oedi, i gadw gorchymynion Duw, acymofynam feddyg i'w hiachau. Chwef. 15,1818, caí- odd ei hanwyl briod yr hyfrydwch o*i bedyddio, ac amryw ereill, yn Moieston, 13