Skip to main content

ŵ*ai « Ufîit»&ìiunn\ Rhif. 34.1 HYDRÈF, 1829 [Cyf. III. BYWGRAFFIÁD V PARCH. THOMAS EVA2íS. YR oedd Thomas Evansí, fel Hugh Evans, yn uh o Gristionogion yr ainser gynt, ác ni tídyiai ei ehw na'i gbffadwriaeth gáeì eü goddef i áŷrthiö i angof. Dèiiliodd rhif-réstr hir o Weinidogion y Bedyüdẁyr o'i lwyn- au, y rhài oeddynt o anrhydedd maŵr i Eglẅys Dduw; a'ú gwîad. Yr ŵedd efe yn fab i dỳddynwr ö'r un ènw; yr hwn bedd ýn byw mëwh He a elwid Pentrèf, ỳn mhiwyf Llanafan-Fawr, swydd Frychéiniog; gŵrllaw glanau Wyf yr hbn yn y man hwnẃ sydd yn gwahaniactha y siroddiwrth sir Faes- yfed. Ax ba amser y tueddwyd ef i fod yn grefyddol, nid òes gwybodacth sicr; <>nd yHiddengýs ei fod yn un ag oedd yn cofio -ei Grtawdwr yn nyddiau ei ieuengctyd* Éfe a gafodd, mae yn debygoij ei argyhòeddi dau Weinidog- aeth y duwiol a*r Hafurus fíngh Evaws, ac a ddaeth yh aelod ©'i gyn- nulleidfa ; <eithr nid ÿw yn ymddangos «u bod o'r un teulu, na mewn un modd yn dwyn pertbynas yn ol y cnawd, er «u boti ò'r un cnw. Eglurodd Thomas Evans yn fuán <ìuedd i addysgu crcill, a doniau go- beithiöi t lefaru yn gyhoeddus, ac ni bu ei frodyr yn olo'i gefnogi a'i wroli. Mae 11« i gasglu iddo ddecbréu pre- gethu mor gynnar ag 1651 neu 1652; «biegid yn y flwyddyn ganlynol (1653) «ymmeradwywyd eígan yi• Eisteddfod « Weiniâogioh,1fei person wedi ei gyf- áddasu yn dda i waith y weinidog- aeth ; ac, inewn caniỳniad i hyny, efe a dderbyniodd oddiwrth Ddirprwywyr €yf, III. a bènddwyd gan y Weithred «r cy- hoeddi yr Efengyl ýn Nghymru, WyfÄyr íiysbysrwydd i'r nn dyben, copi o'r hwn oedd fèl y canlyn:— "By the Commission fòr the Prtí- pagatiòn of the Gospel in Wales. Whereas five öf thé Ministers, in the act öf Farliament hamed, bearing date the 25th óf Fèb: Í649, aind en- titled, An act for the better Ptopa- gaüon bf ihè Gospel ih Walés, hate according tò the ténofä of the Said act, äpproved of Mr: Thomas Evané the younger, to bè a persón qualified fór thè wbrk of tht Mînistry; aöd reeomüiëtìded him, with their advico to us, that lie be encoùraged in the wörk of the Ministry: we do, accor- ding tö an ordbr tö uS directed by the Coinmittee of five at Neath, thereforó order, tiiat Mr. John Prybé, Treasurer, shall fórtliwith pay hnto the said Mr: Thbmas Evahs the sum bf £30, which wè have thoäght fit to allow him to- ward his salary and éncouragement in the work of the Ministry. And this our order, togèther wiíh his acquit- tánce, shail be a sutììcient discbarge für thë said Treasurer. Däted ttuder our hands the 16th of May, in the 'year óf oür Lord, 1653. Üohn Wiliiams, ^cJ'* Oẅedi hyn, Hafuriodd Thomas Evans yn ddiwyd a fl'yddlawn i daenu gẁybodaeth o Giist, nid yn unig yn ei gymmydogaeth enedigol, ac yn mysg pobl Hugh Evans, a pha raí yr oedd U7