Skip to main content

ŵfítJ i» l$ffr$fc*&i»i*» JIhif. 33.] MEPI, 1829. [Cyf. III. BYWGRAFFIAD T PMICH. HTJGH ZSVANS. "hwy pery clod no golud." iYLAI cnw a choffadwriaeth y dyn teilwng hwn fod yo werth- fawr yn raysg ei gydwladwyr duwiol. Yr oedd Hugh Evans, fcl y meddyìid, yn enedigol o swydd Facsyfed, o ha le y symudodd yn ci ieuengetyd i Gaer- wrangon, lle bt> ytí byw dros rai bìyn- yddau. Oddeutu dechreuady Rliyfel Cartrefol, gadawodd y ddínas iiòno, ac aetli i fyw i Coventry. Yno cyf- arfu àg Eglwys o Fedyddwyr. Cof- leidiodd eu daliadau yn Iled fuan, a derbyniwyd cf i gymdeìtbas-eglwysig vn eu plilh. Tybir fod hyn yn 1612 ncu 1G43. Trodd allan yn ddyn ieu- arigc syml, duwiol, call, a gobeilhiol. Canfu ei frodyr yn ebrwydd £\ fod wedi ei gynnysgaeddu â doniau i'r weiüidogüetb, ac annogasant ef i'w nieithrin a'u hymarferyd ; yr hyn a wnaeth er boddlonrwydd mawriddynt. Meddyliai yn awr ani ei wlad enedigol; ac, wrth ystyned ci sefyllfa resynus, fel wedi ei thoi âg anwybodaeth, ac yn araddifad o foddion gwỳbodaeth ac iachawdwriaeth, teimlodd awydd cryf i gyflwyno ei hun i'r gwaith anghen- rheidiol a ehanmoladwy, o oleúo a cliristionogi ei gydwladwyr tlodion. Nidoedd yr amser hwnw fwy nâg an neu ddwy o eglwýsi casgledig yn Nghymro i gyd, ac ond ychydig iawn o bregetbwyr yr efengyl. Cymmerad- wyodd a chefnogodd ei gyfeillion ei fwriad daionus, ond bartiasant yn gyrahwys iddo yn gyntaf gajel ychydig Cyf. III. yn rhagdr o addysg," Yn ganlynol, gosodwyd ef dros beth amser danòfal ac addysgiad Jeremiah lces, gẁeinid- og y Bedyddwyr o grỳn gymmeriadi a'r hwn wedi hyny a hynododd el huri fel un o ddadleuwyr pè.iiaf yn 'yr oes hòno. Gẃedi aros gydâ Mr. Ives, cyd ag y bernid yn anghenrheidiol, efe, yn ol ei fŵriad blaenorol, a ddych- welodd i Gymrö. Meddylir fod hyu oddeutu 1G46 nen 1047. Aeth yn nghyd a'idafur gydâ difrifoldeb mawr. Gan i'W weinidogaeth droi ailan yn îlwydd- ianntts a derbyü'oî, erfyniodd y bobl dda arno i aros yn eu mysg, yr hyn a wnaeth hyd ddiwedd ei ddyddiau ; sran laí'urio yn ddibafd i ddwyn yn mlaen eu bacíiosio'n goreu, ac î helaethu ter- fynau teyruas y Cyfryngwr. Ar ddech- reuad çi weínidogaeth yno, rhaid nad oedd ond dyn ieuange iawn; mae yn debyg ei fod dan <ìáeg ar hugain. Llwyddodd yn fuan i gasglo cynn-ull- eidfa gyfrifol, yr hon sydd wedi par- hau, trwy olynol ddilyuiad o aelodau newyddion, i lawr hyd yr amser prc- sennol. Gwedìtreuliooddcutu dengmlynedd gydâ diwydrwydd anghreifftiol, ym- roddiad diflino, a líwyddiant anarfer- ol, wrth daenu yr Efengyl yn mysg ei gydwladwyr, gorphenodd Hugîi Evans ei yrfa, yn nghanol ei ddydd* iáu, a'i ddefnỳddioldeb, er galar;an« nhracthadwy i'w gyfeillion a'i frodyr/ Uiosog, gan ba rai y. perchid ac y cerid 33 »_ =,**£ .«&*