Skip to main content

<ârtal a &ẁi}ì*ìtmí}v+ Rhif. 32.] ÀWST, 1829. [Cyf. III. BYWGRAFFÌÄp TT PARCH, HENRY MAURICE. 0 Bríf-Ysgol Rhydyehen. "lIWY PER\' CLOD NO tiOLUD." YDIWEDDAR Barch. Henry Maurice oedd fab ieuangaf Griffíth Maurice, yrhwn oedd o deulu òyfrifo! yn swydd Gaernarfou.. Ýr óedd ei febyd a'i ieuengctyd yn llawn o wagedd. Trwy ei fod wedi, cael ei arddonio yn naturiol â'r ddawn o hyawdledd, fe drodd y cymrneradwyad poblogaidd a dderbyniodd, pan ddaeth yn bregethwr, i raddau bélaeth, yn lithiad a magl îddo ; fel yr arferai efe ar ol hyny gŷfaddef a galaru, gan ei alw ei hun ŷia 'geegyn gwag-ogoneddgar. Cydymffurfiodd, yn 1662, yn Bromp- íìeld, swydd Henflordd,ond symudodd drachefn i fywioliaeth Streton, yu swydd y Mwythig. Clefỳd mawr a dorrodd allan yno, yr bwn a symud- odd amryw o'i blwyfolîon i dragyw- yddoldeb, a fu yn foddion i'w ddeffroi i ystyriaet'h difrifol yh nghylch ei sef- yllfa dragywyddol, gan feddwl y gallai yníau gael eí symud yu fuan trwy angäu. fi'échreuodd yn awr hefyd fod yn anesìhwyth yn nghylch ei gyd- ytnffurfiad ;' ac nis gaHodd fetf.byth drachefn yn dawel ýn ef feddẃl, nes iddo benderfynu i rpddi i fynu ei fywioliaeth, ac i adael yr Eglwys Sefydíedig, er ei fod yr amser bwnw dri chant o bunnaa mewn dyled: yr oedd wedi rhedeg i'r dyled hyn wrth adgyweirio a gweHâtr ý persondŷ a'r eynseiliau. S_M#odd éi wraig ar ei aoesmwwthder, « dýwedodd fod yn f Cyf. Ut rhaid iddi gael.gwybod yr achos o hono. Efe a ddy wedodd wrthi. . Dy- munodd arno i weithredrçynol cyfar- wyddiad a chymbell jad ei gydwybod ; a thystiodd iddo ei chydsynjad, y(n nghyd à'ihymddiried yn Rhagluniaeth Dtfw,. a'i hymostyngiad i'w ewyjly». Ei hfttebiad a'i calonogodd ac a'i gwrolodd yn fawr. Yn ganlynol am- Iygodd ei achos i'w ,gyfaill. anwyl a hoff, Thomas Quarríf, yr hwn ei hun oedd wedi anghydifurfie. Cynghorodçl Mr.Q. ef i.fwrw y golled çyp ỳddowyn- ebu ar sèfyllfa o ddyoddefaint ;#r hyn yr attebodd, na oddefai ei gydwybod iddo gadwy bywiolineth ddimyn h»y. 0 ganlyniad, rhoddodd éi swydd i fynu yn yr eglwys wladol, a phregeth- odd ei bregeth. ymadawedig oddiar Lue 2*. .3. Canlynwyd hyn ga,n olyg- fa drallodus, a darostyogwyd ef i gyfyngdra mawr ; ond yr oedd yn aml mewn modd bynôd ,yn c»el ei gyn- northwyo a'i ddiwaliu gan ddynion hollol anadnabyddus iddo. Carçhar- wyd ef am y dyled rhag-grybwylledig, ond terfynwyd yr achos hwnw ryw amser ar ol hyny, a chafodd ei rydd- hau. Cartrefodd am gryn amser yn y Mwythig, ac yna yn y Fenni, i ba gymmydogaeth yr oedd ei; gyfaill teilwng, Quarrel,. wedi symud, yn flaenorol. Dewiswýd ef yn fuan ar 01 hyny yn bregcthwr a rgweinidog ar gyntiulleidfa liosog yu Llanigou a 2»'