Skip to main content

€£r*al« &riv#tffti#r* Rhif. 31.] GORPHENHAF, 1829. [Cyf. III. BYWGRAFFiAD Y ÖIWSDOAB. BAB.CH. SARîUEÎ. SREEZE. (Parhado tudâl. 131.J Od ymofynwn am yr amser mwyaf pwysig yn mywŷd y dyn grasol, a'r gueínidog defnyddiol hwn, yr yrîỳm yn ei gael yn ei lafur yn y weìnidog- aeth yn Aberystwyth, a'i deithiau trwy Gymru, yn enwedig trwy y Gog- ledd, a'i symudiad disyramwth i Gas- telInewydd-yn-Emlyn ; ae yn terfynu yn ei farwolaeth ddirybudd. Tra bu yn Aberystwyfh, ar ol sym- udiad y Brawd Thomas Evans trwy angau, a.'i ordeiniad ýn gyd-weinidog A'r Brawd J. Jamcs, yr ydyrn -yn ei gaufod yn týnu at ganol-ddydd ei ddysgleirdeb. Llawer gwaith y bum < yno yn yr yspaid hwnw, a.chefais fwy o gyfleusdra nà Haweri fod yn llygad- j dyst o'i sèl, ei lafur, ei gariad, a'i j serohaw.grwydd crefyddo! ; mal ped | fuasai ei enaid a'i gorph yn teithio yn i ngherbydau Aminadab. Huriai geífyl ifyned gydâ mi trwy Gwmystwyth, i Pentrebrusiajit, Llŵdrod, Maesytnyn- j ach; a chyn troi yn ol, i fynu i l>re- I ddol, Machynllaetb, Llanbrynmair, j Drefnewydd, LlanidloeS, a'r Nant- • gwyn ; ac oddi yno heibio Cadair Idris, Dolgellau, Trawsfynydd, y Traethmawr, a'r Traethbychan, gan gyhoeddi efengyl Ie.su. Gwnaeth ei hun fel hyn yn adnabyddus trwy bob parth o Gymru ; a bu o fawr fendith. Butn innaugydâg ef yn teithio,' Yn mheryglon y llif-ddw'r, Ac weithiau yn y rhew a'r eira, Wrth fyn'd dros y canol-wr; Cyf. III. Draw yn nentydd Aberystwyth, A Chadair Idris, oer ei gwawr, Vn y Traeth raâwr.ac yn y bychaiiy Y buoan' bron a soddo i lawr. '■'.-' Yr oedd efe yn' lled rúgl a chyfar-' wydd yn yr iaith Saesoneg, yr hyn | a'i gwnaeth o feudith rieillduol i am- ! ryw o'r Saeson oeddynt yn ymdýru i | Aberystwytb, yn amser yr haf, i ým- | droeh'iyn y môr er niwyn eu hiechyd. ! Bu yn foddion i ddeffrôi .rhai o'r | cyfryw i ystyriaeth am achos eu hen- í eidiau ; yr hyn a'u<cymhellodd i bro- j fl'esu crefydd. . • j Saeson pellô'gânöl Líoegr, | I'r ymolch-lsoedd' cy'rchënt hwy; j Wi th wrando Bréẅe ca'dd rhai adnabod Yr olchfa sydd' mewn marwol glwy'. Cofiaf tray byddwyf ỳma am eiriau Dafydd, " Cofiaf di o dir yr Iorddon- en, a'r Hermoniâicl o fryn Mizar:" felly y gwna'i' finnad gofio.mor llaweu a dyddanus, hyfryd aserchog, ýhuòm gydâg ein gilydd gynnifer o weithiau yn y Tŷ-mawr, gydâ'r' fam hòno yn Israel, Mrs. Jenfcins, yr hótt'ni adaw- òdd ond.ychydig p'i bath ar ei hol: Ond darfa—Cyíbdwn awn oddi yma. Tro bynod a thrá annysgwylia.dwy 3*n mywýd Breeze oedd ei symudiad o Aberystwyth i Gastellnewydd-yn- Emlyn. Bydded y bai Jle byddo, a fu yr achos o hyny, dangosodd yr Arglwydd yn ngwyneb Cymru, nad oedd Brceze wedi ?ris<:\u yr Ysbryd, na'r bai o'i du ef, oherwydd yr arddel. 25