Skip to main content

■.m ŵrẅ «.£ Rhif. 30.] MÉHEFl,íä,„ 1829. [Cyf. III. Y DIWEDÖAR BABCÌIPÌ)JtSriD EVA»T$, 0V Dòfau, iwyk^ae$tfîd: PAN y byddo By wgraffwyr yn gwneuthur darluniad cyhoéddas o fywydau a chyiriraerîadau y fhai a ymadawsant yn.yr Arslwydd, 'nid yd- ynt yn ystyrjed y cyfry w wedi bod, mewn un rhyŵ fodd, yn anffaeledíg, ac riid ydynt eWáith yn aroeanu eu gos- od ailan fel'cynljuniau o. berffeith- rwydd, onidê, colient y p'rif; amcan o'n gwarth; ac;yu lle bbd yn ddefnydd- iol, bytfdai B'ywgraffiadau yn niwed dirfawr i Egîẁys Crist. Ohd wrth fynègi yn helaetbach i'r byd am ysbryd eẃngyfaidd,buchedd addas, sêl fyw- îog, a ffyddlonäeb diysgog y rhai a bei.diasant oddiẃrth eu Ilafur, ac a áethant i mewn*idd eu gorpbwysfa^ dragywyddol, töedda y cyîryw Waitìí i ddyrchafu gòludoedd rhad ras, á galonogi y gweiniaid ofnus ar ea pér- érindod hirfaith trwy yr anialwch, aci beri fod rhinweddau y saint ýraadáW- édig, etto yn byw ŷn nghcrftori parob^^ ac ymddygiadau cyssùn eu cyfeilÿcw^ dúwiol a galarus, y rh'ai a adawjrat ar eu hol. Dynrana ysgrifenyffd yr hanes byr canlynoì, yn ŷ roodd ẁwyajf diffuant, i'r çleyrnged ddiweHdaf hòn, o barch i goffadẅriaetb cyfaiÜ teiíwng a gwerthfawr, i greu, yrcíl'eithiau dai- onu* rbag-grybwyllëdrg. aeth efengylaidd. Yr oedd efe yn Drfcgetbwr Cymreig doniol a ffyddlon, a Haf uriodd gydâ gradd ngawroiwydd- iafi^jn neillduol yn y ẅarthau' uehaf è^wyildi lÊtóyfŴ a Threfaldwyn. Ŵfe oedd un5#*r rbaí* cyntaf o'r Bed- yddwyr a deiíhiasfífirf ac.a bregethas- àtrt yr Ŵngyl trwj Ogledd Çymru ;* á t cyntaî-ofí a ẁeînyddodd yr ordin- 'K£d o Fedyddtrẃý drocbiàd ytf Ynys Fôn. Nid oedd ei ddoniau íel pre- gethwr yn helaethion iawn,ond íuedd- ent yn fawr at boblogrwydd, ýr byn, yn ngftyd â harddwch ei ymanýedd- iad, aVnaethant ei lafnT,yn dra jder- byuiof. Gorpbenodd èì yrfìfc, ddaearol ÿn jjÉii Bydre/', JŴO, yn ^Oain oed, ganjadẃì èi, ẃraig» ac amry w © blant ntewn bjrio.ddyeiẃr^i alaru ar eî.oh' ac «fe oedd ÿ cyntaf pll a gladdwyd ẃrth addẅdŷ y pblaü. %M y lOfed o Fawrth, 1772, ynghẀcb re mis arpliddynt symod i rÖoîan, anwyd ^äfyddí 4ö.baŷl fab, ámyr - nir Ttbaglfaẁ. Pari nad oedd nrlwyda oeds darlieani yp ei ftí ffràeth a rhwydd, er m>wf làWenydd i'w rierii dawiol; ac. yn y dyddiau boreuol hyoy, yr^oéddjei feddwl yn * wnr iawn yn «aeí ei aflob- yŴn *,g èfn roarw: byddid' rhyẃ ár- grpäadaa :dwya yn fýny«B ar, a phig- iadan llŷmion. yn,. ei gydwybod: wêithian byddent mór nerthol, nes. goriyddai arpò; gilio o olwg pawb i únfrydig 'i waíth \ý weinidógaÜB a I rywle dirÿël; acynoiynrbiüo[ a.rJídnẃ láfodd efe òddiwrth Églwy*s *Boìaa. **» dîugaretfd i*w enaid, Yn y modfl l&uý byddâi dros dyrotriòr, yn rhodio ýri I>endrisf wrthu ei hui»; royriych y eeisrai weddibÿri^' dirgél, a byddai Sŵrẃýöd ûeiríduOl i'w ganfod yn fci hoil yraddfgradau. Wedi hyny diflanai Yn y ílwyddyn I7'7l, daeŴ Dafydd Ifan a'i wraig, aèloflätŵ'ö %lwy» Cü- fowif, ýn swydd Berifro, i fy&:\ s%ydd Faesyfed, mewn canlyniad 5 alwad Tfr' oiíddynt îll, dao, yri eneflî swydd Benfrö; acyroedd efeyn i Mrsi Tjewis, mairi ý diweddíírj Tfitus Ìew is, 0 'G'áerfy rddin.^! Ifiîri ' a?i wraig oeddynt; d$" duẃlóia Isyrál,acýn ndyerfh a# i'r 'bâlcbdèr á*r-*floaV àfáà jtí y djddiaü préserin riych îygrtt ỳr erfẃýs aVJ Y mae adysgiif o ddydd-lyfr Mr» Evant, yr arn^er' yry^iweloda à'r (G^^de^cT