Skip to main content

ëínat 9 Brìit?5sM4Jîjr Rhif. 25.] IONAWR, 1829. [Cyf. III. STWGRAmÂD Y DIWÉDDAR BARÇH. BENJAMIN DAVIES, Gweinidog Eglwys y Bedyddŵyr yn F/ynnon-well-na-buwchT Dyfed. BENJAMIN DAVIES ydoedd y pedwerydd mab i Thomas Dayies, a Susanuah ci wraig, o FfyimöB-fèida, plwyf Llangan, sir Gaerfyrddin, Yr òeddynt ill dau yn aclodau heirdd a pharchus yn eglwys fedyddiedig Sa- lem, yn yr un sir: Ganwyd gwrth- ddrych y Cotíant hwn, Mawrth líìeg, 1775, a ehafodd y fraint o'jj.feithrin i íynu mewn teulu duwiol, ac g£á hyfl- orddi o'i ieuengctyd yn addysg ac athrawiaeth yr Arglẅydd.! Yn ei l'aboed yr uedd ya ystywell/.hynaws. serchus, tawel, ac heddychol.' Yr oedd ei dad yn dyddynwr cyfrifol, ac yn alluog i ei gynaai meẅja ysgol, a chan fod ynddo o'i ieuengetyd duédd m<twr i ddysg»? cafodd dreulio y rban fwyaf o'i ddyddiau boreuaf mewn. gwahanol ysgoliôn. Pán gafodd ei ddwyu i feddwl am dauo ei hun, ac am grefydd, a theimlo hiracth r ymuno â phohl yr Arglwydd, yr oedd mewn cryn ddyryswch meddwi yn nghylch pa enwad erefyddol yr ymunai â hwynt; ac er fod ei rîeni yn aeiodau selog yn Salem, yr oedd eí'e o'r farn y dylai plant gael eu bedyddio, a bod y Bedyddwyr yn cadw oddiwrthynt or- diuhad ag Oedd yu perthynu iddynt: yr oedd cryn aucsmwythder yn ei feddwl yn nghylch y pwnge; ond penderfynodd i beidio ymuno âg un blaid gtefyddol, nes caei boddlon- rŵydd meddwl ar yr ordinhad o fed- ydd; a ehydâ golwg i gael helaethach eglurhad ar y pwnge, yn nghyd â ohael ychwaneg o ddysgeidiaeth, aeth Parch. Mr. Griíhths, Anymddibynwr tad y diweddar Bareh. W. Grifíiths ; ac wrth ystyried y pwngeynfaiiylach, a phrofi. rhesymau o bob tu i'r ddadl, yn nghyd â gweled -ýr ordinhad yn cael ei gweiuyddu. gan ei barehedig athraw, cafodd. ei argyhoeddi yn drwyadl o wendid yr arferiad, feí peth anysgfythyrî)li ílc o gywirdeb bedydd crediniÒ1;fçl y darlunir ef yn y Tes- tanient Njçwydd. Yn fuan g.iedi hyny, cafadd ei fedyddio ar bioíìes o'i íi'ydd, a'i dderbyn yn aelod yn egiwys fedyddiedîg Salem. Ac er amrywio mew« "barn oddiwrth ei ddysgedlg athraw, er hyny nid oedd eu pareh yn llai i'w gilydd. , Mjpiych y canmolai efc ei .athraw fel dyn tra dysgedif, yn gystal a'i. •fl'ydiHpndeb i'w hylì'- orddi ef, ac ereiíl dan ei olygiaeth. Ynfa trwy ei iai'ur caled, a'i ymdrech diwyd, cyrhaeddodd wybodacth gywir a beirniadol o'r iaith Saeson.eg, ac j hefyd Ayybodaetbŵa helaeth o'ricith- oedd Lladin, ,a jGroeg. Nid oedd 13." Davies, fel'liawer o ysgolheigion, ya myned tr.wy wahanoi ranau dysgeid- iaeth heb eu deall; ond yr byn a ddysgai, efe a'i dysgai yn drwyadl aí chywir ; ac yn ol ei ddysgu,- ymddaug- osai nid fel peth dysgadwy, ond fel ei wybodaeth wreiddioi ei biin. Trwy ei ymdrechiadau didawl, a'i ddiwyd- rwydd munwl a pharhiius, efe a gyr- baeddodd y cyfry-w wybodacth ag a fu yn lles, yu fendith, &c yn aruhydedd iddo dros ei holl oes: tmd oberwydd llafur gortuodol, yn nghÿd âg ychydig i ysgol Glandwr, dan olygiaeth y fesgeulusdodohonocihuaJtcyü.ujc;odd Cyf. III.