Skip to main content

I^rral g &t*g**togtr; NÈÜ YSTORFA EFENGYLAIDD, 1829. ---------m-^jÇ^-+--------. \ ■ | YR ELW DËÌLLIEDÍG ODDIWRTH WERTHIAD Y GWAITH fíWN, A RODDIR I WEINIDOGION OEDRANUS, &c. AR GYM* : MERADWYAD Y CYFARFODYDD TRIMISOL. LLYPR III, Mewn purdeb, mewn gwybodaeth, mewn hir-ymaros, m<?wn tiriondeb, mewtl cariad diragrith, yn ngair y gwirionedd, trwy arf'au cyíìawnder ar ddehen ac ar aswy, trwy bárch ac anmharch, trwy anglod a chlod: megis twyllwyr, ac er hyny ya eirwir. 2 Cor. vi. 6—8. ABERTEIFI: AftGRAFFWYD AC AR WERTH GAN ISAAC THOMAS, »RO« T DIRPRWYWYR< 1829.