Skip to main content

4&WHI » lÌrìH>ì>ì»Üîin\ Rhif. 24.] RHAGFYR, 1828. [Cyf. lí. CRYSÎODEB O B3&EGETH GE2ÎÄSOL, ^4 draddodwyd yn Addoldŷ Surrey, Llundain, Mehefin lüfed, 1828, gan y Parch. Isaiah Birt, gynt o Birmingham. Eph. 2. 22. " Yn yr hwn ych cyd-adeìl- adwyd chwithau vn breswylfod i Dduw trwyyr Ysbryd Glàn." EgwyüDORION gweinidogaeth yr efengyl yn ei holl raniadau—pa un bynag a'i sefyd'og neu deithiol,bugeiI- aidd neu gènadol, ydynt:—1. Gwrth- giliad cyfíredinol dynolryw oddiwrth Dduw. 2. Swyddau cyfryngoI,gwaith a theyrnasiad Iesu Grist. 3. Fod yr eglwys yn cael ei chasglu yn nghyd atto ef trwy wcinidogaeth yr efengyl, dan ddylanwad dwyfol, allan o'r byd, yn cael ei gwaredu oddiwrth y digof- aint sydd ar ddyíbd, neu ci thywys trwy ras i ogoniant tragywyddol. Tuag at egluro yr egwyddorion hyn, a'u grymuso ar ein sylw, dcfnyddia yr Ysgrythyrau santaidd ainryw ar- ddangosiadau cyfaddas a nodedig o'r cglwys, fel yn cin testun arddangosir hi dan y drychfeddwl o adeilad. (adn.21.) Wrth sylwi ar yr arddangosiad hyn, bydd i ni I. I sylwi ar ddefnyddiau yr adcilad hon. II. I ystyricd sylfacn, neu gynllun yr adeilad. III. I olygu yr oíTerynau, moddion, neu uruchwyliaeth trwy ba rai y dygir hiiben. IV. Iystyricd ei dyben, &c. I. Gellir ystyried defnyddiau yr adcilad hon yn cu natur, amrywiaeth, rhifedi, amgylchiadàu a gwcríh. 1. Yn eu natur y niacnt o'r radd uchaf, dynol ac angylnidd. Pa mor Cvi. II. wahanol bynag y diehon i'r Thaì hyn ymddangos ar y cyntaf, mae ganddynt Iawer o bethau yn gyíl'redinol, ac y maent yn egkir yn gyssylltedig mewn cymdeithas yn eglwys Dduw. Mae pob un sydd yn cael ei ddwyn i'r eglwys yn dyfod i Fynydd Seion. Gwcl Heb. 12. 22, 23. Yn yr eglwys y mae Duw yn Crynhói yn nghýd yr holl beíhau sydd yn y Nefoedd, ac ar y ddaear. Pen. 1. ÍO. Ac o Grist ei phen yr enwir yr holl dculû yn y ncf a'r ddaear. Pen. 3. lô. 2. Mae yr amrywiaeth yn hynod q fawr, cynnwysa ddyni?n o bob dar- luniadau, ac angylion o bol) graddau.' Dat. 7. 9—12. Dynion o bob ocdran, gwlad, cenedl, neu dafod-iaith; a'r holl thronau angylaidd, arglwydd- iaethau, tywysogaetliau, a mcddian- nau. Col. 1. 1G. 3. Mae y rhif uwchlaw pob cyfrif- iad. O ddynion, dyrfa nas gall neb eu rhifo; ac o angylion, yn gynnwys- edi», mae 3rn debyg, o'r holl •wybod- aethau santaidd a bendigaid, trwy yr holl gr'ccdigaeth. 4. Mae eu hamgylchiadau yn dra amrywíol. Mae yr angylion oll yn ddarparedig ac yn addas i'r adeilad,< tra mac dynion yn hollol aiiaddas. Maent >n wasgaredig fel prenau yn y goedwig, yn arw, ac heb eu naddu ;; fel ccrrig yn y gleddiwig, (quarry) ac yn annarparedig fel mwn yn y mwn-glawdd. S.'Mae gwerth y defnyddiau byn yn anfeidról' uwchlaw pib cs frilìud 4ö