Skip to main content

ŵttrt « ttrirgtòli)»?» Rhif. 21.] MEDI, 1828. [Cyf. II. BYWGR.AFFIAD Y DIWEDDAR BARCH. JOHN LLOYD, Gweinidog yr E/engÿl yn Llänrhystyd, Ceredigion. TOHN LLOYD ydoedd fab i Tho- ** nias ae Elisabeth Lloyd. Gan- wydefynlSOl. Yr oedd ei rieni, er nad oeddynt o sefyllfa uchel, etto, trwy eu diwydrwydd, yn byw yn gys- urus. Bu farw ei dad pan oedd efe yn bur ieuangc, yr hyn nas gallai lai na bod yn golled nid bychan yn y teulu. Efe a gafodd ei gyfrau o ddysg tra yr oedd ỳn blentyn, ac a wnaeth gystal cynnydd ag a ellesid dysgwýl yn hyny yn ol ei fanteision. Yn mhen ychydig wedi hyn prentisiwyd ef ýn Grydd, wrth yr hon gelfyddyd y b'u yn ddiwyd ac ymdrechgar dros rai blynyddau. Yn yspaid yr amser hwn, yr oedd y bwríadau Dwyfol mewn per- thynas iddö yn guddiedig hollol, äc lieb ddim yn neillduol ỳn ganfyddad- wy ynddo, oddieithr ei egni efo yr ys- gol Sabbathöl, a'i barodrwydd i ddys- gu pyngciau, a'i fTraethinëb yn eu hatteb. Deallwn ei fod yn cael ei olygu gydàg y goreu yn ei res yn hyny; eithr nid dim ag oedd yn codi rhyw ddysgwyliad am ddefnyddioldèb uch- law y cyffredin. Ei ymddygiadau y pryd hwn oeddynt daẁelagwastad.— Ccrid a pherchid ef gymmaint a neb o'i gyfoedion; a'r dywediad cyifredin am dano oedd, "Bachgen bach es- mwyth iawn yw John Lioyd*^ Er nad oedd yn ddyeithr i deimlad- au cyll'ròus, oblegid ei gyflwr còlledig fel pechadur, er pan oedd yn lled ieu- angc, etto ni bu dim mor efl'èithiol ag i dorri allan i'r amlwg hyd y flwyddyn 1821. Yma gellir nodi ddarfod i am- rjw o Weinidogion y Bedyddwyr, Cyf. II. tua diwedd y flwyddyn 1820, i ym- gynghori â'u gilydd i gymmeryd cylch- deithiau bob ýn ddau trwy amrywiol ranau o swydd Aberteifi, lle yr oedd eu henwad a'u trefn yn dra anadna- byddus o'rblaen; yrhyn awnaethant dros amryw fisoedd. Hyn a eíFeith- iodd Iawer o ymdyriad i'w gwrando, a Ilawer iawn o siarad yn eu cylch; hwythau, yn arafaidd, a gynghorent bawb i chwilio y Beibí yn bwyllog, a barnu drostynt eu hunain. Yn mheu ychydig fe ddechreuodd yr Arglwydd arddel eu llafur, fel y bedyddiwyd ar broffes o'u ff'ydd amryw o berson- au, y rhai y mae gcnym le i hyderu, ddarfod i'r Arglwydd eu galw trwy ei ras; a'u goleuo yn y gwirionedd. Y llafur cylch-deithiol hwnw a fu ynt foddion i ddechreü achos mewn tri o leoedd newyddion; scf, Llanrhystyd, Swyddflynnon, a Choginan ; yn y rhai ynaẁr y mae eglwysi wedi eu corpholi, ac addoldai yn ỳ ddau flaenaf; ac yr ydys yn llafurio am un ýn ÿ lla.ll. But hefyd yn foddion i godí pump o bre- gethwyr, y rhai a urddwyd yn fugeil- iaid eglwysi Crist, pa rai ydynt (ond gwrthddrych y Cofiant hwn) yn eu cyílawn ddefnyddioldeb a'u parch ya eu gwasanaeth. Felly Llanrhystyd oedd un o'r lleoedd yr aethwyd y pryd hwnw i ymweled âg ef gan y cylch- deithwyr. Yr oedd pregethu achlys- urol wedi bod gan y Bedyddwyr yn y llehwn íawer blwyddyn cyn hyn ; ond yr amser hwn jrr oedd megis wedi diífodd; eithr pan gafwyd pregethau yn aml, y gwrandawyr a ddylifent yn 33