Skip to main content

<&venl î? 3$rîrg>tofeUíi»i*. Rhif. 20.] AWST, 1828. [Cyp. II. COFRESTR GYMMANFAOEDD GOGLEDDOL Y BEDYDDWYR YN NGHYMRU, Blwyddyn. Lle, 1812 Cefn Bychàn 1813 Ebeneser 1814 C'aergybi 1815 Ruthin 1816 Ebcneser Cyf. II. (PARHAD O TUDAL. 195.) —»►©©•«>«- Pregethwyr. Testunau. Robert Williams, Brynsiencin, Rhuf. 1. 16. Rowland Williams, Llanfyllin, Sàîm 89. 15. William Evans, Cwmfeli.n, Rhuf. 8. 32. Thomas Thomas, Nantgwyn, Esay GO. 8. Thomas Jones, Rhydwilym, Hos. 11.8. John Jones, Drefnewydd, Ecs. 34. 20. Christmas Evans, Môn, Mat. 26. 28. John P. Davies, Lerpwl, Phil. 2. 9, 10. Griffith Davies, Cwmllwyd, Rhuf. 8. 24. Thomas Davies, Cilfowir, Dat. 15. 2. Griffith Davies, Cwmllwyd, Luc 7. 47. John Morgan, Tal-yr-yn, Salm 69. 9. Simon James, Nefỳn, Rhuf. 3. 28. Thomas Thomas, Nantgẁyn, Esay 59. 19. David Evans, Dolau, Mat. 27. 50. David.Saunders, Aberduar, Ioan 18. 8. John Jones, Drefnewydd, Heb. 1. 8. William Evans, Cwmfelin, Mat. 24. 14. David D. Evahs, Caerfyrddin, Phil. 1. 6. Jtohn Jones, Drefnewydd, Mat. 26. 39. .ìohn Herring, Aberteifi, Rhuf. 9. 15. Thomas Thomas, Nantgwyn, 2 Cor. 4. 5. Henry Davies, Llangloífan, Job 19. 25. John James, Aberystwyth, Job 25. 4. John H.Davies, Gwaithnewydd,Esay 9. 6. Thomas Jones, Rhydwilym, 1 Tlics. 1. 10. Francis Hiley, Llanwenarth, Esay 53. 10. Jöhn Jones, Drefnewydd, Mat. 9. 37, 38. John Morgan, Tal-yr-yn, Rhuf. 1. 16. ThomasDavies, LlansantfTraid, Mat. 16. 18. Daniel Jones, Cwmsarnddu, Dit. 2. 17. John Jenlcins, Hengöed, Rhuf. 3. 21. John Roberts, Amlwch, Sech. 13. 1. Sirnon James, Nefyn, Mica 2. 13. John Evans, Aberhonddu, 1 Tim. 1. 15. David Evans, Dolau, Ioan 17. 24. John Jones, Drefnewydd, Diar. 8. 17. Christmas Evans, Môn, Heb. 6. 17, 18. David D. Evans, Caerfyrddin, Heb. 11. 17. Thomas Jones, Rhydwilym, 1 Cor. 4. 5. ThomasDavies, Llansantíìraid, Mat. 17. 5. Thomas Morris, Penrhiwgoch, Ioan 3.14,15. Símon James, Nefyh, Esay 59. 19. Thomas Davies, Cefn-bychan, Mica 7. 18. Joshua Watkins, Caerfyrtldin, Titus 2. 14. 29