Skip to main content

<&real « I5?5ri»î»îrliìtn% Rhif. 19.] GORPHENHAF, 1828. [<Jyf. II. COFRESTR GYMMANFAOEDD GOGLEDDOL Y BEDYDDWYR YN NGHYMRU. Blwyddyn. Lle. 1791 Salem, swydd Dimbyeh 1792 Nefyn' 1793 Cefn, swydd Dimbych 1794 Ebenesér, Môn 1795 Garrí 1796 Glyn Céiriog Pregethwyr, Thomas Morris, Zechariah Thomas, Aberduar, Jenlcin Davies, Christmas Evans, D. Jones, Joshua Thomas, Llanllieni, James Evans, Jcnkin Davies, Joshua Thomas, Llanllieni, Timothy Thomas, Aberduar, John Richards, Graíg, John Reynolds, Felinganol, Morgan Rees, Penygarn, John Rees, Maurice Jones, Joshua Thomas, Llanllieni, David Evans, Dolau, Morgan Rees, Penygarn, John Williams, Garn, David Saunders, Aberduar, Gabriel Rees, Rhydwilym, John Williams, Garn, John R. Jones, Ramoth, Daniel Davies, Llanelli, Morgan Rees, Penygarn, John Edwards, John R. Jones, Ramoth, Thomas Jones, Glyn, Christmas Evans, David Richard, N. Lewis, Jolin Reynolds, Felinganol, John Palmer, Mwythig, Christmas Evans, Timothy Thomas, Aberduar, John R. Jones, Ramoth, Testunau. Ioan 14. 18. Gal. 1. 10. Act. 13. 24. Salm. 51. II. Jer. 3. 19. Jer. 3. 15. Sahn. 34. 6. Rhuf. 10. 4. Esay 33. 20. Eph. 1. 18. Esay 40. 4, 5. lago 1.25. Esay 11.9. Esay 52. 7. Luc 12. 37. Rhuf. 16. 25. Diar. 3. 17. Barn. 6. 24. 1 Cor. 1. 23. Salm. 27. 4. Salm. 102. 16. 2 Tim. 3. 5. Mat. 24. 14. Heb. 3. 1. Esec. 43. 10, 11, 12. Gal.5. I. Phil. 1. 6. 2 Cor. 4. 17. Salm. 42. 7. 1 Pedr4. 18. Seph. 3. 17. Phil. 3.1. Marc 8. 2. íoan 16. 8—12. Ioan 10. 10. Ioan 20. 31. Yn y Gymmanfa olaf, (1796) mewn canlyniad i ryw chwyldröad rhyfcddol a gymmerasai le yn ngolygiadau blaenoriaid y Bedyddwyr yn y Gogiedd, ar amiyw byrigciau crefyddoi; yn yr hwn chwyhiröad yr oedd yr holl weinidog- ion yn y Gogledd y pryd hwnw yn ymfoddloni, ond y Parch. Thomas Jones, o'r Glyn, yn unig. Dadleuwyd i lawr y Cymmanfaoedd, gan eu gosod yn yr un rhestr a Chynghorfeydd Anghrist; a rhoddid y Llythyrau Cymmanfaol i scf- yll ar yr un tir a bwls y Pab : felly nid ysgrifenwyd un Llythyr Cymmanfa am rai blynyddau wedi hyn yn y Gogledd. Gwir yw eu bod yn cadw -Cymman- fâoedd yr amser hwn ; yr oedd yr un yn y fíwyddyn 1797, yn y Capel Newydd, Môn, a'r llwyddyn 1798, yn Amlwch, &c.; ond gan nad oeddynt yn ysgrifeuu un Llythyr, nis gellh gwuéuthur dim yn ychwaneg, gydâ sicrwydd, uâ nodi y Cyf. II. 25