Skip to main content

<3£roii s> î&efr»&ìitoi»t% llHIF. 18.] MEHEFIN, 1828. [Cyf. II. 1814 Croesỳpárc 1815 Pantycclyn COFRESTR Gymmanfabèdä De-Ddwyreiniol y Be.dyddẁyr yn Ngfìymru, o'r flwyddyn 1791 (pryd !/>' ýrnranôdd, meum modd heddychot,- yr un Gymmanfa yu dair^) hyd y flw'yddynl826. ■------*>»||«C*------ (PAUHAD O TUDAL. 131.) —^yMNtii------- Blwyddyn. ÌAë. Pregethwyr. Testunaii. 1813 Bethesdá Willíàm Evans, Act. 20.21. David Evans, Maesyberllan, Sech. 9. 9. Mieah Thrimas, Fennî, Mat. 6. 10. ChristmasEvans, Môrf, Sech. 13. 7. Reés Jones, Merthy.r, 1 Cor. 1. 9. David Evans, Dolau, Dat. 2. 23. Jobn Reynohls, Feliriganol, Eph. 1. 0. Jolin Evans, Penygárn, Heb. 7. 25. Francis Iíiley, Llanwenarth, 1 Ioan 2. 1. Jolin Hier, Basalleg, Mai. 3, C. RÍcbard Foullcs, Dinbych, Ioan í. ít, 12. Joshua Watldns, Caeriyrddin, 1 Pedr2. 24. Dayid Evans, Maesyberllan, Esec. 7 16. Joseph Harris, Abertawe, Pliil. % 12, 13* Christmas Evans, Môn, Dat; 6. 2; Francis Hiley, Llánwenarth, Heb. 2. 17. John James, 1 Ioan 3. 19. Evan Èvans, Garn, Sech. 13.7. Timothỳ Thomas, Aberddar, Esay 12. 3. John Hier, Bethesda, 2 Cor. 8. 18. Henry Davies, yr henaf, Mat. 24. 45. John Evans, Penygaro, Phil. 2. 8. Christmas Evans,Môn, 1 Pedr 1. 12. David Ricbards, Esay 40. 31. Janies Lewiá, Heb. 12. 28. Wltí Casbacb R. Roberts, Esay 11. 10. John Edwards, Glyn, Heb. 3. 1. James Michael, Phü. 1. 6. Thomas Davies, Scch. 12. 10. David Saunde'rs, Meríhyr, Dat. 22. 16. David Evans, Dolau, 1 Cor. l5. 3, 4. John Herring, Aberteifi, Rhuf. 8. 32, Christmas Evans, Môn, Luc 15. 17, 18. Thomas Morris, Casnewydd, Dat. 21. 1. Robert Edwards, Mica 7. 19. Jamcs Michael, Salm 130. 4. John Jenkins, Hengoed, Dat. 3. 2. John Evans, Penygarn, 1 Ioan 4.10. John Jones, Drefnewydd, Heb. 7. 25. Joshua Watbins, Caerfytddin, Eph. 2. 7. David Evans, Dolau, Áct. lí. 23. l David Richards, CaeriTdi, Ioan 1. 14. Christmas Evans, Môn, Ioan 3. 16. Cýf. II. 21 líJl7 Llanẃenarth