Skip to main content

ëvmi« &ẅ$fàtom+ llHIF. 17.] MAI, 1828. [Cyf. II. COPRSSTR Gymmanfaoedd De-Ddwyrehúol y Bedi/ddwyr yn Nghymru, o'r flwyddyn V (pryd ì/r ifmranodd, mëum'modd hedàychol, yr un Gymmunfa yn dair^) h- fiwyddyn 1827. Blwyddyn. Lle.' 1791 Hongoed" 1792 Bethesdä' t Pregethwyr.' John Richards, * f>. John R. Jones, Ramoth, Morgan Evans, Pantycelyn, Thomas Thomas,Peckham, James Lewis, Llanwenarth, Timothy Thomas, Aberduar, John Richards, . .... ■ Timothy Thomas, Aberduar, Testunau. Dat. 14. 6. ,gan. 8. 5. 2 Tim. 4. 2. , 1 Thes.'l. 10. Seph. 3. 17. LuelO. 20. Secb.'à. 4,5.' Iòan 14. 6. Benjamin Francis, A.G. Horsley, Phil.'l. 6. Enocli Francis, - 1 Cor. 9. 16. David Evans, Maesybêrllan,' Esay 64. 4. John Richards, Rhuf. 14. 17. Henry Davies, Llangloffan,* Jer.'öO. 34. Benjamin Francis, A. C. Deut. 3. 25. D. Powell, . Act. 5. 20. Gabriel Rees, Rhydwilym,' 1 Ioan 2. 1. Timothỳ Thomas, Aberduar,' Esay 4. 5. Joshua Thonias, Llanllieni, 2 Tim. 1. 2. James Williams, Rosan, Esay 53. 3. Miles Edwards, PorilypŵJ, Col. 1. 12. James Lewis, Llanwenartb/ Mat. 24. 14. James Williams, Rosan, Mat. 28.20. John Reynold»; Felinganol, Eph. 2. 8. Johu R. Jones, Ramoth, Jer. 32. 40. John Richard, .. Esay 55. 11. David Evans, Maèsyberllan,' Phil. 3. 12. David Lewis, Mat. 5. 2. James Williams, Rosan, 1 Cor. 15. 25,26. Joséph Hughes, A.C. Caerodor,* Act. 16. 30, 31. ZechariahThomas, Aberduar, 2 Cor. 2. 15, 16. James Léwis, Llanwenarth, Dat. 14.6. J. Jones, Rhuf. 1. 16. D. Jones, Gen. 28. 17. Morgan Evans, Pantÿcelyn, Esay 1. 22. 1798 Ystrad Dafodog James Harries, Mauricé Jpnes, Gal. 6. 14. Thomas Evans, Caerlleon, Salm 132. 6. David Evans, Maesyberllan, Mat. II. 29. JaroesJLewis, Llanwenarth, Ioan 4. 42. -John Hier, Basalleg, Col. 3.4. * Ynawr o Battersca; Cofiadur y Bcibl Gymdcìthas Frytanaidd a Thramor. Cyf. II. 17 1793 Llanweriarth- 1794 Olchotí 1795 Croesyparc 1796 Blaénatf 1797 Trosnant, Pont- ypŵl