Skip to main content

®vmi n lîẃ»ẅui»r* Rhif. 13.] IONAWR, 1828. [Cyf. II. Y DIWEDDAR BARCH. JENRIN JONES, Gweinidog y Bedyddwyr yn Mhenybont, Llandyssil, Swydd Gaerfyrddin. " Coffadwriaeth ÿ cyfìawn sydd fendigedig-."—Solomon. —♦»«©<» ««- JENKIN JONES oedd fabi Hcnry John Charles, gôf wrth ei alwad, yr hwn a dreuliodd ei ddyddiau yn y tŷ nesaf i addoldý Ponybont. Yr oedd Henry, a Mary ei wraig, y teulu en- woccaf mewn duwioldeb, o neb o'u cyd-ardalyddion; acyr oedd y cablwyr mwyaf rhyfygus a chalon galed, yn gorfod cyfaddef, mai dynion duwiol oedd Henry y gôf, a Mary ei wraig. Yr oeddent yn rhagori mewn gwybod- aeth dduwinyddol, athrefn ddysgybl- iaethol, yn gystal mewn crefydd bro- iiadol ac ymarferol, fel na wn i am ond ychydig o'u cyffelyb. Gwasan- aethodd Henry swydd diacon yn dda, yn onest, a didderbyn wyneb, mewn ysbryd efengylaidd, a didramgwydd; (a thra bu Mary ar dir y byw, hi a fu yn llawer o gysur a chynnorthwy i'w phriod, yn y swydd y galwyd ef gan Dduw,a'i bobl, iddi,) ac ynnillodd iddo ei hun radd dda o ymddiried gan bawb a'i adwaenai, o grefyddolion, ac an- nghrefyddolion ; a diammau iddo ef a'i wraig gael mynediad helaethi mewn i drigfanau gwynfa, pan y cawsom ni ein hymddifadu o'u cyfeillach, a'u defnyddioldeb, yn yr eglwys isod. Ond gwrthddrych neillduol ein Cof- iant yw eu mab, Jenlcin Jones, yr hwn a anwyd yn y ílwyddyn 1774, tua dydd- iau Gwylmihangcl. Ymddangosai cr yn blentyn yn fwy tawel a siriol nà'i gyfoedion, cr mae'n ddiammau i fod ei Cyf. II. natur }rn llygredig megis ereill o deulu Adda ; etto nid oedd yn tòri allan yn- ddo ef, fel y gwelwyd, ac y gwelir mewn Ilawer o blant yn eu hieuenctyd; ymddangosai yn debyg i Nasaread o'r groth. Yr oedd yn foreu iawn yn barchus o grefydd Crist,a chrefyddwyr; yr oedd yn gwerthfawrogi y cyíleusdra o ymddyddan â phregethwyr, y rhai oeddent arferol o ddisgyn yn nhŷ ei dad, ac felly daeth i wybodaeth he- Iaeth, fel plentyn, o lygredigaeth dyn, a threfn achub trwy waed Crist, yn nghyd à'r ordinhadau efengylaidd,nes ennill ei adnabyddion i farnu yn dyner iawn am dano fel Cristion: ac ar" ei ymofyniad diorphwys, eydunodd yr eg- lwys iddo gael ei fedyrìdio ar broíì'es o'i ffydd, ar yr 31ain o lis Mai, yn y ílwyddyn 1783, yn y nawfed ílwyddya o'i oedran, gan y Parch. David Tho- mas, Llwyn-neuadd, plwyf Penboir; ac y mae rhai o'n haelodau yn cofio hyd heddyw, y inodd yr oedd Mr. Tho- mas yn areithio yn yr afon, â Jenkiii yn ei iaw, " Wel, y mae rhai yn barod i ddywedyd heddyw/' ' Yr ydych chwithau yn bedyddio plant: chwi ddeuwch attom bob yn ronyn;' uYdym yn bedyddio plentyn hetldyw, ac ni a fedyddiem blant y byd, pe caem gan- ddynt y gyffelyb brolles o edifehwch a ffydd yn Mab Duw, aga gawsom gau y plentyn hwn:" yna efe a'i bedydd- iodd. Ac o hyny allan, ermai plentyu