Skip to main content

GÜEAL Y BEDYDDWYR Hhif. 9.] MEDI, 1827. [Cyf. I. PARHAED BRÄWDGARWCH" COFIANT Y DIWEDDAR BARCH. BENJAMIN FRANCTS, A. C. O Horáley, Sŵydd Gaerloyw.—Parhad o tudal. 233. Cyfansoddodd Mr. B. Ffancislyfr Hymnau Cymreig rhagorol; ýr hwn, o ran sylwedd' a chywreinrẃýdd pry- dyddol, sydd anhawdd i gael ei gylf- elyb, am yr hwn y rhoddwyd diolch iddo gan y Gjrmmanfa yn Heol-prior, Caerfyrddín, yn 1787.* Cyfausodd- odd ac argraifodd hefyd, amry wiol o Farwnadau ar ol ei ohebwyr, a'i gyf- eillion adnabyddus; sef Mr.Whiifield, Mr. Day, Dr. Caleb Evans, Mr. Wil- Iiams,o Aberteifi,Mr. Joshua Thomas, o Lanllieni, a Mr.*T. Thomas, o Aber- duar. Ar ei wely-angeu cyfansoddodd Farwnad i Mr. Pierce o Bìrmingham, yr hwn ocdd wedi marw oddeutu dau fis o'i ílaen ef. Efe a wylai wrth gofio am ei anwyl gyfeillion, megis y Parch. Joshua Thomas, o Lanllieni, (â'r hwn y cadwodd ohebiaeth parhaus dros yn nghylch 40ain o flynyddoedd, dan yr cnwau Jonathan a Dafydd ;f) hefyd y Parch.D.Turncr,-4Ä£n#rfon,&,c.; a chan cdrjch i fynu tua'r nefoedd, efe a'i gulwai, " Preswylfa y rlian fwyaf ni- * Cyfansoddodd hefyd amryw draeth- odau Cymreig a Saesonig, megis " The Conflagration." " John the Dipper." " Tlie Oracle." "Gwèddill Pabyddiaeth." t Rhan o Farẃnad Mr. J. Thomas sydd fel y canlyn:— " How great my loss ! my Jonathan rìo more Sends me his rich epistolary store ; No post can pass beyond the awful tomb, Nor through the grnve's impeneträble glo'om." Cyf. í. ferawg o'i gyfeillion, ad yn cynnwys Ilawer mwy o ho'nynt nag oedd angeu wedi adael iddo i fwýnhau ar y ddae- ar." Gwnaeth Duw flynyddoedd diw- eddaf ei fywjdyn anrhydeddus, ac yn ddefnyddiol i raddau tra mawr. Ych- wanegwyd llawer at yr eglwys; ac jrn mhlith ereill, cafodd y pleser o fed- ýddio ei ddwy ferch ei hun. Lliosog- odd y gýnnúlleidfa i?r fáth raddatí, fel jr hélaethwyd ei addoldÿy drydedd waith.' pennodwyd y dydd í'w agor, eithr daeth galwad ar Dr. Ryland í fyned y diwrnod hwnw i angîadd Mr. Pierce, i Birmingham. Ymddengýs fod Mr. B. Francis j'n arfer trefn, o'r hon mae yn debygol iddo gymmerÿd yr awgrym oddiwrth Dr. Cotton Ma- ther; sef gosod gofyniadau iddo ei hun bob boréu o'r w'ythnos, i'w gynnorth- ẃya yn y drefn oreu o wneutliur daioni yn ei holl sefyllfaoedd. Boreu dydd yi' Arglwydd.—-Beth a allaf wneuthur yn fwy dros DduW, yn nyrchafiad ei grefydd yn yr èglẁjrs, dros yr hoh yr wyf yn weinidog ? Dydd Llun.—Béth a allaf wnéu- thur dros fy nhéulu, mal gẃr, tad, neu fal meistr ? Dydd Mawrth.—'Beih a allaf wneu- thur o ddaionì dros fy mherthynasau sydd ar led ? Dydd Mercher.—Beth aallaf wneu- thur o ddaioni yn y cyfeillaehau, o ba 1 rai vr ẃj f yn aelod ? 34