Skip to main content

GREAL Y BEDYDDWYR. Rhif. 4.] EBRILL, 1827. [Cyp. I. PARHAED BRAWDGARWCH.' COFIANT Y DIWEDDAR BARCH. SIMOtf JAMES, Gwcìnidog yr Efengyl yn Penrhyncoch a Thalybont, Çeredigion. (mewn llythyr at gyfaill,) " Sitneon of old tlie tcmple sougbt, And in his arms the Saviour caujçht: " Lord, I have seen thy grace/' The saint exclaim'd, with rapture tir'd, As from the altar he retir'd ;— Then left the world in peace." -—......-•-o-*-- Py anwyl Gyfaill!------ Ymae cofnodi gwrolwaith a rhinwcddau rhagoroldeb ym- adawedig yn foddus i'r raeddwl, ac yn tueddu yn fawr i ysgafnhau teimladau galarus a gofidus; ac yn awr, areicli taer ddymuniad, gwnaf gynnyg i frasnaddn ychydig o hanes ein cyfaill cyffredinol, y diweddar Barchedig Simon James, yr hwn " oedd wr ffyddlawn, ac yn ofni Duw yn fwy nâ llawcr." Codwch fy meddyliau pruddhidd, 'Nawr yn weddaidd heb nacâd, I ddarlunio koff weinidog, Gwr fu'n enwog yn ein gwlad, Yn cyhoeddi Ifcsu'n Geidwad I rai anfad euog iawn, Gan gyfeirio pawb yn brydferth At yr Aberth mawr ei ddawn. Mr. Simon James oedd fab ieuengaf y dîweddar Mr. John •himes, ö Felin Pantyderi, plwyf Eglwys-wen, yn swydd Benfro. Ganwyd cf Rhagfyr 17, 1790. Gan fod ei dad yn prolîcsu duwioldeb, y lnae'n naturiol i ni feddwl iddo CYF. I. gael y cyfryw addysgiadatl ag oedd- ynt dueddol i'w arwain i fuch- eddu yn foesol, ac iddo gael ei hyfforddi yn nihen y fibrdd hòno y sonia Solomon am dani; ac, wrth bob hanes, ni wnaeth ymadacl á lii, oblegid yr oedd fel Òbadiah gynt, yn ofni yr Arglwydd o'i febyd. Yr oedd y rhinweddau hyny ag oeddynt mor hynod ynddo trwy ei fywyd, sef hunan-ymwadiad, gwresogrwydd, íiÿddlondeb, göstyngeiddrwydd, gwylder, <Xrc. yn dra amlwg ynddo panynblentyn. Annichonadwyoedd i neb wybod, braidd un amser, ei fod ef yn, nac oddeutu y tý, oddi- gerth iddynt ei ganfod, o herwydd ei fod yn fwy dystaw, llonydd, ac ystywell nâ phlant yn gyffredin. llhoddodd ei dad iddo gymmaint o ysgolheigiaeth ag sydd yn dygwydd fynychafi ran plantyn y wlad,felyr oedd yn gallu darllen, ysgrifenu, a rhifyddiaethu yn lled hyrwydd. Yr oedd, cr yn ieuanc, yn arfer- 14