Skip to main content

GIIEAL Y BEDYDDWYR. Rhif. 1.] IONA\VR, 1827. [Cyf. I. PARHAED BR A WDGARWCH' BYWGRAFFIAD Y DIWEDDAR BARCH. DAVID DAVIES, Or Bnjnllo, Swydd Gaerfyrddin. "Meddyliwcham eich blaenoriaid, y rliai a draethasant i chwi air Duw; ffydd y rhai dilynwch,gan ystyried diwédd eu hymarweddiad hwynt.'.' At Oìygydd Greal y Bedyddwyr. Anwyì Frawd,— NIS g:ill Byworaffiad, pan y byddo yn cael ei gyHawni yn briodol, lai na bod o ddefnyddiol- deb cyíFredinol. Y niae cofnodi ha- nesyddiaeth yr ymadawedig, a dang- os yr hyn oedd hynod o deilwng a rhinwcddol yn ymarweddiad y marw, fel anghraifft o ddilyniád i'r byw; ac uwchlaw pob peth, i ddang- os nerth crcfydd yn gwrth-weith- redu cynhyrfiad llygredigaeth ddyn- 01, ac yn cyfodi dyn syrthiedig i'r gradd hwnw mcwn crëadigaeth, ac y mae bwriad gogoneddns yr ef- engyl i uchel freinio pawb a'i d&r- byniant yn galonog ac yn wrcsog, yn dra sicr o fod yn wrthddrychau ag y dylai ein rhesymau a'n cydwy- bodau ru cymmeradwyo ; a tliu ag at yr hyn, y mae datgüddiad yn ddiau yn rhoddi benthyg ei nawdd. Y mae ein brodyr y Saeson xwiiì bod, ac yn parhau i fod, yn dra chamnoladwy yn yr ystyriaethau hyn. Y macnt wedi cynnysgaeddu y byd crefyddol â Bywgraffìadau tra helacth o amryw weinidogion yn eu myBg; megis, Jîunyan, Kyff- in, Gill, Stennet, Booth, Fuller, Fawcet, Wilks, Hinton, &c. &r.; ac y mae'r Huchdraethiadau cry- bwylledig wedi bod o adeiladáeth neillduol, a chysur rhyfeddol i law- er o'r saint yn eu gyrfa grefyddol trwy anialwch dyrys y bvd hwn, i wla;l eu hetifeddiaeth. Ond y mae yn ofidus a galarus iawn i feddwl, ein bod ni y Cymry mor bell yn ol gydâ y gwaith canmoladwy • hwn: ie, rhaid i ni gyfaddef fod cywil- ydd wyneb yn perthynu i ni fcl enwad o gii^tirìnogion, oblegid nid wyf yn gwybod fod cymmaint allyfr r/iice' chciniog w.edi ei ysgrifen'n cr cofnodi hanes yr un o'n hèn Da<l- au gwiw-gofus î ^'n wir, fy anwyl Frawd, y m:te yn Ilaẁn bryd i ni ddcíl'roi bellaeh, at y gwaith angenrheidiol ym-*», onidê fe fydd i'r oesoedd dyfodol i gael eu difuddio o hanrs ílawer iawn o ẅeinidogiön defnydiìiol, yn, a chyn cin hamser ni. Ond nid wyf wecli'r cwbl yn llwfrhau, o herwydd os na allwn gael gafael ar ddigon o hanes e!n brodyr tuag at wneuthur cymmaint a llytryn chwech ceiniog; ctto, wele ni o'r diwedd yn debyg o gael TRYSOR- FA, (a mawr ein collcd na buasai