Skip to main content

<&tt&X n îS<ŵ£&fc$ti£t* x NEU YSTORFA EFENGYLAIDD, AM Y FLWYDDYN 1827. A GYHOEDDWYD DAN OLYGIÂD ■ JOHN HERRING, ABERTEIFI. YR ELW DETLLIEDIG ODDIWRTH Y GWAITH HWN, A RODDIR/ I WEINIDOGION OEDRANUS, &c. LLYFR I. Mewn purdeb, mewn gwybodaeth, mewn hir-ymaros, mewn tiriondeb, mewn cariad diragrith, yn ngair y gwirionedd, trwy arfan cyfiawndcr ar ddehen ac ar aswy, trwy barch ac anmharch, trwy anglod a chlod : megis twyllwyr, ac er hyny yn eirwir. 2 Con. vi. 6—8. mcrttifi: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN ISAAC THOMAS, l)ROS Y DIRPRWYWYR. 1827.