Skip to main content

GBEAL Y B£B¥J)BW¥R, Rhíf. 128.] AWST, 1837. [Cyf. XI. ANERCHIAD YR YMNEILLDUWYR Anerchiad y "Cyfeisteddwi/r TJnedig fennodedig i ystyried y Blinderau dan ba rai y mae yr Ymncillduwyr yn Uafurio gyda golwg ar eu dilead," at Brotestaniaid Prydain Fawr. YiwNErLtnuwYR Protestanaidd, mr mae Uaw Rbagltiniaeth holl-ddoeth ■*> ac hollaJluog wedi terfynn teyrnasiad Gwilym v Pedwerydd. Y maey breu- in yn huuo gyda'i deidau: ond bydd i gymmotiad cytiawa, heddychol, a hael- frydig ei lywodraetb, addurno ei deyrn- asiad ag anrhydedd anfarwoi. Y mae Penadures yn awr yn llanw gorsedd Prydain, nodedig o'i mebyd, yr hon sydd wedi ei gwneud yn anwyl i'w deiliaid trwy ei rhieni, addysgiad, a chyuimeiiad ; yn yr hou y mae gobeith- ion a serch pobl ffyddlon yn ymgyfar- fod, ac ar yr hon, dan ragluniaeth Duẅ, y mae tynghed ei thir genedigol, a'n hoff wlad ninnau yn ymddibyau. Y mae teyrnasiad Y Frenines wedi dechreu yn obeithiol; ac y mae ei thyst- iolaeth flaenaf a phwysig, " y bydd yn wrthrych ei myfyrdod diymattal i sicr- hau i bawb fwynhad cyfìawn o ryddid crefyddol, ac yn ddiysgog i ddiogeiu iawnderau, ahwÿlusu,hyd eithaf ei gallu, ddedwyddwch a llesoldeb pob dospartli o'i deiliaid," yn cynnwys addewid y bydd i egwyddorion rhyddid fod ynadd- urniadau a cholofuau ei gorsedd. Ymueillduwyr Protestanaidd—bydd i'r etholiad cyffredinol dyfodol roddi cyf- leusdra i chwi, yn gyffredin gyda chyf- eillion rhyddid cyfiawa a chyfartal, y cyf- ieusdra o ddangos eich yralyniad parchus wrth y Freniues, trwy ddychwelyd i'r Senedd y cyfryw Gynarycblolwyr ag a Cyf.XI. feddont gydymdeimlad yn eu bwriadau haeifrydig a gwJadgarol, ac a'i galluoga i roddi iddynt lawn effaith trwy ddeddf- yddiaeth ddoeth ac anmhleidiol. Bydd dewisiad o Dŷ Cyffredin Newydd o'r Senedd yn ainser-nod pwysig ynhanes ein gwlad. Ar yr amgylchiaá hwnw yr ymddibyna pa un a fydd i lywodraeth ddyfodol Prydain gael ei gwnend ya ddarostyngedig i hunanoldeb plaid neu i lesoldeb y genedl; pa uu a fydd i deyrn- asiad y Frenines gael ei hynodi ar ran y bobl, ag achwyniadau uchel a chyfiawn, ac ymdrechiadau anorpheu am eu hiawn- derau, neu foddlondeb, trefn, ac es- mwythder. Eisoes y mae tystiolaeth ra- gorol ei Mawrhydi wedi denu oddiwrth y dinasyddion cul-feddwl a briodolasant iddynt eu hunain yn ílaenorol ufudd-dod y genedl, dystiolaethau o ffpg-dostiiri a gwrthwynebiad penderfynoi. Y mae y blaid hon, y rhai a breswyliasant leoedd uchel awdurdod am fwy nag hanner cann miynedd, y rhai a afradlonasant drysor- feydd y genedl i gyfoethogi eu hunain, y rhai a amgylchynasant yr orsedd, ac a lanwasant y swyddi mewn eglwys a gwlad â'r creaduriaid, y rhai a ddianrhydeddas- ant bendefigaeth Prydain, trwy godi i'r sefyllfa uchel hòno ddynion heb gymmer- iad na chyfoeth, y rhai ydynt yn barod i fabwysiadu cynghorion, ac i ganlyn ar- weinyddiaetii y mwyaf ynfyd mewn llyw- odr-ddysg a moesau, y rh&i y byddo colii awdurdod wedi eu gwneud y mwyaf 29