Skip to main content

Y BEDYDBWY», Rhif. 125.] MAI, 1837. [Cyf. XI. DARIITH AR YR ACHOSION O DLODI.I TARHADO DDB. 101. Yts aîl.Wedi i ni gymmeryd golwg fras ar yr achosion o dlodi ag ydynt yn ymddangos fel y tn draw i awdurdod y deiiiad o hono, yr ydym yn prysuro i adolygu yr achosiou byny a orweddant ynddo ef ei hun. Ac ni a ganfyddwn fod Segurdod yn mhlith y blaenaf, ac yn dwyn yr effeithiolaeth fwyaf eang. Hyn sydd wedî bod yn ddinystr llawer ieueng- wrgobeitblol,acyn andwyad i'ẃ gymmer- iad moesol a'i fwynhad tymhorol. Gellir galw hen yn ffordd lydan, trwy yr hon y mae llwybr i bob drygioni. Dichon i'r arferiad gael ei gren, yn y man cyntaf, trwy ddall fwyth-oddefiad (iadulgence) rhieni, trwy ymlyniad wrth gyfaill yn yr ysgol, neu gyd-egwÿddorwas. Ni olygir y dylai ysbryd gorymgeisiol gael ei blannu yn y plentyn gan y rhieni, ond dylai gael ei gyfarwyddo trwy siampl, yn gystal ag eglnrhad a chyfarwyddyd prydion fel y byddo yn cynnyddn mewn oed, i dywys ei long rhwng à*m eithafion cyberyglns, rhag iddi soddi trwy anfedrusrwydd y llywydd. Byddai yn ddymuuol eglurhau i'w feddwl cynnyddawl y modd, trwy ymgeisiadau riuweddol adiwyd, y dichon iddo gynnal ei hun yn anrhydeddus. Dylai gael ei dywys, os byddai modd, i ochelyd gorhaelder ar y naillJaw, a chulni ar y llaw arall. Ond y mae yn dygwydd weithian, ar o} holl gynghorion a chyfar- wyddiadan cariadlon y rhiaint fod y mab ya troi allan i ffieiddio gweithgarwcli, Cyf. XI. yn rhoddi heibio ei alwad, yn colli y dyben a osodwyd ger ei fron, a thrwy ddiogi yu ' rhedeg i ddinysír buau. Y mae yn pry- snro yn y ffordd a ddewisodd; ac i'r dyben o írug-guddio yr achos o'i dlodi, efe a ddengys ei fod wedi dyfod i'ir 8ef- yllfa hòno trwy ryw oruchwyliaeth gys- tuddiol o eiddo rhaglnniaeth; ac y mae yn aml yn achwyn ar ddrygedd yr amser- oedd, beb ystyried' fod nifer fechan o'i gymmeriad ef yn ddigonol i wneud yr amseroedd goreu yn ddrwg. Wedi iddo dreulio ei holl drysorau, y mae yn aml aml yn sugno o weddill ei rieni, tiriondeb pa rai sydd yn eu tueddu i wrando ar ddeisebion taerion eu mab. Y mae ei segurdod felly, nid yn nnig yn dyfbd yn achos o'i dlodi ei hnn, ond hefyd o diodi ei rieni, pa rai y mae yn lled debyg a fuont yn ddiwyd foreu a hwyr, yn y tym- hor blaenorol o*u bywyd, er trysori modd i'w osod ef mewn sefyllfa fwy anrhyd- eddus nà'r hon yr oeddent hwy ynddi, ac i symud anhawsderan oddiar ei ffordd ef i lwyddiant ag yr eeddent hwy wedi cy^ arfod o honynt. Pan gaffo gyfleusdra y mae yn eynllunio llwybr i ymgyfeillachu â ieuengwyr anmhrofiadol acanwyliadwr.as> a thrẁy goglais eu balëhder y mae ya caei ttwybr rhydd i'w ilogellau, gau eu dena i golli en hamser. Fel yma y mae yn taenu y pla dinystriol trwy amryw d deuiuocdd. Pe byddai i bob nn O'i gyf- eillion iwyddo fél y mae ef, byddai ytì ŵra 17