Skip to main content

OBËAL Y BËDYDBWYR. Rhif. 122.] CHWEFROR, 1837. [Cyf. XI. Y BEDYDDWYR A'R FIBL GYMDEITJHAS. Yn ol yr hyn a addawsom yn ein rhifyn ddiweddaf yr ydym eto yn galw sylw ein darllenwyr at y gwahaniad sydd yn debyg o gymmeryd lle rhwng y Bedyddwyr a'r Gym- deithas uchod, o herwydd i'r olaf wrthod cynnorthwy at argraffu y 'f cstament Bengal- aegaidd. Yn awr yr ydym yn gosod ger eich broa Wrthdystiad Undeb y Bedyddwyr yn erbyn penderfyniad y Fibl Gymdeithas yn yr achos hwn. Y mae wedi cael ei arwyddo gan laweroedd o weinidogion y Bedyddwyr trwy y deyrnas.* 1L7" gweinidpgion o enwad y Bedyddwyr ag ydynt wedi tansgrifio en henwau jsod, gan ei deiralo yn orphwy sedig arnynt fel achos o gydwybod a dyledswydd sobr, i ddwyneu tystiolaeth bersonol ac unol yn erbyn penderfyniad Cyfeisteddfod y Fibl Gymdeithas Frytanaidd a Thramor, yn gwrthod cynnorthwy i'r cyfieithad Bengalaegaidd o'r Testament Newydd, fel y gwnawd ef gan genadon y Bedyddwyr yn Calcutta, oblegid fod y "geiriau am fedyddio, &c, wedi eu cyf- ieithu à geiriau a arwyddant drochi;" gan ddeall fod y cynnorthwyon i amrywiol gyfieithadau darparedig gan y diweddar hybarchus Dr. Carey, wedieu hattal ar yr un tir er ys tro hirfaith; a osodant y myn- egiad canlynol gerbron sylw aelodau y Gymdeithas, gan ei gyhoeddi i'r byd fel gweithred at yr hon y maent yn cael eu rhwymo, o herwydd parch ífyddlon i Iwyddiaut y gwiriouedd. Yn gyffredin gyda eu cyd-Gristnogion • Pe byddem yn hysbys y byddai y Gwrthdyst- iad yma yn aros yn agored idderbyn enwau gwein- idogion pan y daw y rbifyu hou allan, ui a gym- meradwyem, ac nid ydyra yn meddwl na theiuilai nob gweinidog Bedyddiedig yn ddyledswydd arno, í anfon ei enw yn ddioed i'w osod wrtho. Dichon y eaüwu byfibysu cyn diwedd y rbiíÿu. Cyf.XI. y maent wedi bod yn arfer yn gaionog i weithioyn rhesau y Fibl Gymdeithas Fryt- anaidd a Thramor, ac ni roddant i fynu i neb uiewn parch didwyll ac yralyniad gwresog wrtli ei chyfansoddiad cyffredin- ol a'i gwrthrychíanrhydeddus. Y maent wedi llawenhau yu ei llwyddiant gydag hyfrydedd gonest; wcdi cydymdeimlo yn eu hanhawsderau gyda galar diragrith ; a chwedi moli Duw gyda diolchgarwch bywiol, oblegid ei fod ef wedi rhoddi îddi dra-dyrchafiad uwchlaw pob sefydliad cyffelyb, a choroui eí hymdrechion â Ilwyddiant digyffelyb. Gan hyny, gyda gofid dwfny maent yn teimlo eu huuain yn cael eu galw i fyn- egu eu hargyhoeddiad o anmhriodoldeb yr egwyddorion ar ba rai, yn yr amgylchiad presennol, y mae y Gyfeisteddfod wedt gweithredu. Buasai yn hoff ganddynt barhau mewn cydweithrediad digynnhwrf a dirwystr gydahi yn eu gwahanol gylch- oedd, pobunyn ol ei alluo%dd, yn hwylusu ei gwrthrych, ac i gyd yn caru ei hysbryd anmhleidgar. Ond ar yr amser presenuol nis gallant fod yn ddistaw. Nis galiant fod yn unrhyw blaid i'r hyn a ymddeugys iddynt hwy yn ymadawiad oddiwrth nn- iondeb ei gweithrediadau, ac uis gallaut lygad-dystio ymegniad at ochelyd cyfieith» ad, ac felly i guddio oddiwrth y pagauiaid ran o air Duw, heb godi i fynu eu gwrth- dystiad difrifol yn ei erbyu. Oddiwrth y gohebiaeth sydd wedi cym- meryd lle ar y pwngc rhwng Cyfeistedd- fod Cenadiaethy Bedyddwyr a Chyfeis- teddfod y Fibl Gymdeitbas Frytanaidd a Thramor, y raaeut yn catifod pob dull priodol wcdt cael ei ddefuyddio gan