Skip to main content

CtREAI* Y BEDYDBW¥R. Rhif. 121.] IONAWR, 1837. [Cyf. XI. Y BEDYDDWYR A'R FIBL GYMDEITHAS. "J\TID oblegid ein bod yn ddibris o'r ddadl sydd yn awr yu myned yn mlaen yn mhlith y Bedyddwyr yn Lloegr, yn yr achos o benderfyniad y Fibl Gym- deithas i beidio cynnorthwyo yn argraffiad y Testament Bengalaegaidd,yrydym wedi peidio gwneud nu sylw o houi yu fîaenor- ol, ond o herwydd nad oeddem wedi caei ein gosod hyd yn ddiweddar mewn medd- iant o'r neilldnolion hyny a'n galhiogent i osod yr achos hwn yn y goleuni angen- rheidiol gerbron ein darllenwyr, i'w gallu- ogi i ddyfod i benderfyniad boddlouol iddynt eu hunain a Hesiol i'r achos, a hyny heb ymraniad a dadl o'r fath ag sydd yn cael eu dwyn yn mlaen yn mhlith ein brodyr Saesnig. Bellacb, o fis i fis, geil! ein darllenwyr ddysgwyl mynegiad ffydd- lon o symudiad yr achos hwn, ag sydd inor bwysig yn ei gyssylltiad â iawn ddeall a iawn weinyddn yr ordinhad o fedydd, ac hefyd â therfyniad y ddadl ag sydd wedi achosi cymmaint o ymraniad yn eglwys Duw. Yn awr i'r dybeu o'ch galluogi i ddeall yr achos dechreuol o'r gwahaniad oddiwrth y Fibl Gymdeithas yr ydym yn gosod gerbron lythyr oddi- wrth y Cenadon yn Calcntta at Gyfeis- teddfod y Gymdeithas Genadol yn Llun- dain. « Calcuita, Mai 25, 1832. Anwsl Frodtír, Wrth eich anerch ar unrbywbwngc cyssy iltiedig âllesiantys- brydol a thragywyddol ein cyd-ddynion, yr ydym yn teimlo y cyfrifoldeb pwysig sydd ya gorphwys arnoch chwi ac arnom ninnau yn y penderfvniad a ffurfiom, a'r CyfXI. ymddygiad a ganlynom ; ond ar yr achos presennol, pryd y mae cyfieithad gair üuw, trwy yr hyn y mae y liesiadan hyn yn cael eu heffeithio yn ddwfn, yn bwngc mawr ein hystyriaetb, yr ydym yn teimlo ein gofal tarddedig o'n cyfrìfoideb nnedig yn cael ei godi i'r gradd nchaf. Oddi- wríh yrymdrechion ydym wedi eu gwnend yn ddiweddar, byddwch o angenrheid- rwydd yn cael eich harwain i benderfynu nas galiwn fod yn ddibris o'i gánlyuiadau. Yr ydym wedi ymwtbio yn miaea trwy Iawer o ddigalondid; a thrwy drugaredd ein Tad nefol, wedi cael cauiatâd i ganfod cymmaint o Iwyddiaut ag sydd yn ein darbwyllo nad y\v ein gwaith yn ofer, ac nad ydym wedi trenlio ein nerth am ddinj. Pan yroedd efengyl Mathew trwy y wasg, darfu i ni anfon copian o honi, fei cynlluuo gyfieithad newydd, i bersonau tra adnabyddus á'r iaith Bengalaidd, gau ofyn eu barn aruynt; a'r canlynol yw y goiygiadau a ddarfu iddynt eu liafaru, a'r hyn, yn absennoldeb pob annogaeth i bleidgarwch,* yr ydyrayn meddwl, aeilir ei golygn yn dysíiolaeth ddiragfaru. £Yina, yn y Ilythyr cyntefig, yr oedd ranau o dystioiaethau amrywioi o ddysgedigion Hindwaidd a Brytauaidd preswyüedig yn India, y rhai ydynt oll, hcb un eithriad, yn dwyn eu tystioiaetb ewyliysgar i ragoroideb a ffyddlondeb y cyíieithad.] * Mewn treûi i sicrhau y gwríhrycii ìinfm pa bryd byuag y gofynem farn yn mherthynas i deil- yngdod cyramhariaethol y cyfieithaiiuu mewndadl, yr oeddem yn eu gwahaniaethu trwy y Ìlythyrenaii A, B, a C. F.id<!o Dr. Carey a arwydrtwyd, A; eiddo Mr. Eleiton, B ; a'ti heiddo ninnau C. Go- fynem am gael ein hysbysu a oedd ein cyfieithad ni yu briod'-ddull ac yu ddealiaciwy, j ..'; r