Skip to main content

GBEAL X B£D¥DDWIR. Rhif. 119. TACHWEDD, 1836. Cyf. X. COFIANT Y DIWEDDAR BARCH. DR. CAREY. (PARHAD O TUD. 291.) Ymdrechai wasgu ar feddylian ei fro- dyr yr angenrheidrwydd o anfon cen- adon i blitli y paganiaid ; ac yn raddol liwyddedd yn ei amcan daionus. Felly yn y flwyddyn 1784, cyfarfu rhyw nifer o weision ffyddlon Iesn, niewn Cymman- fa yn Nottingham, a phenderfynasant neilldno pob nos Luu gyntaf yn y mis i weddio am Iwyddiant crefydd, a lledaniad yrefengyl dros y byd. Fel hyn y dech- reuodd y cyfarfod gweddi nos Lun gyntaf yn y mis. Y cyfarfod Cenadol cyntaf a gynnaüwyd yn Clipston, swydd North- ampton, yn y flwyddyn 1791, Ile y pre- gethodd Mr. Fuller a Mr. Sutcliff, yn gymmhwysiadol i'r amcan niewn golwg. Ar ol y cyfarfod hwn, annogodd Carey •iwynt i ffurfio eu hunain yn Gymdeithas. Y flwyddyn nesaf, cadwyd cyfarfod yn Nottingliam, pryd y cynnygwyd mesurau pellach. Yna ffnrfiwyd cyfeisteddfod. Y casgliad cyntaf a wnaethpwyd at y Cen- adiaeth Dramor y pryd hyny oedd 13p. 2s. 6cli. Y cyfarfod hwn a gynnaliwyd yn Rettering. Yma y cynnygodd Carey ei hnn yn ewyllysgar i fyned yn Genad- wr, a chydsyniwyd à'i gynnygiad. O ! y fath ymroddiad hunan-ymwadol oedd yn rhaid fod yn meddiannu y gwr yma i Dduw, pany boddlonai fyned i wlad mor bell, ac heb fwy ar gyfer ei fynediad y pryd hyny, nâ thair-punt-ar-ddeg, dau swllt, a chwe'cheiniog. Ond dangosodd Duw mai efe oedd wrth y Hy w, ac ei fod yn penderfynu hwylio Carey i'r îndia CyfX. bell. Yn fnau gwnawd casgliadau mwy, nes cael digon idd ei ddwyn ef a'i doulu yno. Amrywiol o anhawsderau a gyfodasant or ffordd Carey, yu ymyl ei fynediad ym- aith ; yn un peth, anfoddlonrwydd ei wraig i fyned gydag ef: a pheth'arall yd- oedd sefylla amgylchiadau un Mr.Thomas, yr hwn oedd i fyned gydag ef fel cenad- wr: heblaw hyn, dangoswyd pob gwrth- wynebiad gan deulu y gaethfasnach In- diaidd. Ond ery cwbl, dydd Iau, Mehe- fin y I3eg, 1793, Hongasant, a chychwyn- asant i'w taitli fordwyawl. Yr oeddent yn cynnal cyfaifodydd gweddi a phre- gethu yn aml yn y llong : tiriasant Tach- weddyrlleg, wedi bod yn agos pump mis ar en mordaith. Wedi tirio arosas- ant dros ihyw gymmaint o amser yn Cal- cutta, ond nid oedd Carey yn dawel eisiau myned i blith y bobl allan i'r wlad. Ac felly y gwnaethant, sef Mr. Carey, ei wraig, chwaerei wraig, apbedwaro blant. Cymmerasant fâd i fyned i'r làn i afon, heb wybod i ba le yr oeddent yn myned. Pan oeddent oddentu deugain milltir o Galcutta, daethant i olwg tý o ddull Saes- onig ; gofynodd Cai ey idd ei arweinydd, os oedd yn adnabod y perchenog? ateb- odd mai boneddig o Sais ydoedd. Yn:i penderfynodd Carey ymweled ag ef; ac ni fu yn waeth iddo; oblegid daugosodd y boneddig y caredigrwydd mwyaf ìddo ef a'i (leulu ; a dywedodd wrtho y gallas- ai aros yno am haner blwyddyn os oedd 4L