Skip to main content

CíMEAli Y HffilìY3ÌI>WYIS. Rhif. 114. MEHEFIN, 183G. Cyf. X. YMARWEDDIAD ADDAS. TTN o brif gynghorion yr apostol i'r Cristnogion oedcî, ar iddyntyrnddwyn yn addas i efengyl Crist ; Phil. 1.27. Yrheol gywir i ymddwyn yu addas i'r efengyl ydywathrawiaeth, gorchymynion, ac engreifft ein Harglwydd bendigedig, yu ei weinidogaeth a'i fuchedd santaidd, pan yr oedd yn pabellu ymhlith dynion ar y ddaear : ynyr hyn bethau y mae yn rliaid ein cael yn ganlynwyr iddo ef, mewn trefn i gael ein harddel ganddo fel ei wìr ddysgyblion a'i gyfeillion: Ioan 8. 31. a'r 15.14. Y niae yn ddy- ledswydd arbenig ar bawb a glywant air Duw, yn enwedig ar y rhai oll a broffes- aut eu hunain yn ganlynwyr i'r Arglwydd Iesu, i ffurfio eu golygiadan am Dduw, ac am danynt eu hunain, yn ol ei athraw- iaetli eglnr ,i bendigedig ef; ae i ffuitìo cu geiriau a'u hymarferiadau yn ol ei engreifft a'i orchymynion. Yr oedd holl athrawiaeth ein Harglwydd yn cyunwys gwirioneddau eglur a ffyddlon. () ran ei yniarweddiad yr oedd yn gyflawn o symledd,onestrwydd, caredigrwydd, add- íwynder, a gostyngeiddrwydd calon. Nid oedd efe nnamser yn anffurfio ei wyneb 1 ffugio santeiddrwydd; ond yr oedd yn ffieiddio yr arferiad rhagrithiol hwnw megis o hirbell. Pan y byddai efe yn myned i gymdeithasau, megis i briodasan, felynCana Galilea ; neu wrth wahodd- ladau i giniawau neu wleddoedd, a hyny Syda rhai dynion drwg, fel yr oedd pen- aethiaid y Phariseaìd, &c. Nid ocdd efe yn gwrthod myned i'r cyfryw leoedd, °»dyn llwyr ymwrthod â phob coegni, Sciriau anweddus, ac ystumiau anaddas Cyf. X. yn y cyfryw gymdeithasau; ac yn gyff- redin efe a wnelai ryw wyrth, neu fe draddodai ryw addysg sylweddol i'r cym- deithion presennol ; fel y gwelwn yn Luc 14. or 1. i'r 24., Ioan 2. 1—11. &c. Felly hefyd y dylai canlynwyr Crist ym- wrthod, nid â chymdeithasau dynol, ond à drygioni a phob anweddeidd-dra mewn pob cymdeithas. Y nesaf atein Hiachawdwr ei hun, fel engteifft i ni, yn y rheol ddwyfol, ydyw buclicdd yr a[)ostolion. Er nad oeddent hwy yn ddifrycheulyd fel ein Harglwydd, eto yr oeddent yr engreift't tebycaf iddo fel ei ganlynwyr ffyddlonaf. Ain hyny yr oedd Paulyn annog y saint yn Corinth i fod yn ddilynẅyr iddo ef, ac edrych ar y rhai oedd yn rhodio felly, megis yr oeddenthwy yn síampl i ni ; 1 Cor. 4. 10., a'rll. I. Phil. 3.17. Yn nesaf at yr apostolion, o ran gradd- an, dylai fod holl bregethwyr yr efengyl, a gWeinidogion ffyddlon y Testament Newydd. Dylai y cyfryw rodio yn wedd- us,mewn symledd calon, gwyíder, pwyll, addfwynder, gostyngeíddrwydd, caredig- rwydd ; gan ymddwyn yn ddidwyll, yn onest, yn haelionus, yn ddigellwair, yn ddiwair, yn eirwir, gan fiaenori niewii pob rhinwedd, o rangeirian a gweithred- oedd da; fel yr harddont athrawiaeth Duw ein Hiachawdwr ymhob peth : l Tiin. 3. 1—7. Titns2. 10., cVc. Yr oed(i yr apostolion, ac yn enwedig Paul, yn génadon efengyláidd yiniilith Iuddewon a chenedloedd, ac feWy, fel y dywedir, yn bregethwyr teithiol. Yr oedd yr apostolion wrtheu swydd yu deithwyí 21