Skip to main content

GREAL Y BIDTDDWYB. Rhif. 100.] HYDREF, 1835. [Cyf. IX. CADW Y SABBATH. rpRWM a goíidus yw meddwl fod y A dydd Sabbath yn cael ei anmharcbu gan neb sydd yn byw yn ngwlad efengyl, ac yn mwynhau manteision yr iechydwr- iaeth ; ond, er ein galar, yr ydym yn cacl profíon eglur nad yw paicb proffcswyr, heb son am eraill, yn ddigon gofalus am barchu y dydd crybwylledig, er eu cyng- horiyn ddwys, a'u rhybuddio yn garedig; ond gan na wyddus pa un a ffyna, ai hyn yma ai hyn acw, nid gwiw digaloni yn ngwyneb aflwyddiant, i gymmell dynion at yr hyn sydd dda, a dichon y derbynia ibyw un les wrth ddarllen, neu glywed darllen, yr ysgrif fer hon ar bwysigrwydd y pwngc dan sylw. Nid ydym yn bwriadu myned gam i dir Iuddewiaeth wrth ym- diin â'r pwynt, ond ymdrechwn gadw yn hollol ar faes gwyrddlas Cristnogaeth. Mae y ddyledswydd hon 1. Yn bwysig gyda golwg ar Dduw. Pwy sydd yn ceisio genym gyssegru y seìthfed ran o'n hamser yn hollol i'w addoli a'i wasanaethu ef ? Duw sydd yn gofyn hyn oddiar ein llaw ;—üuw, yn yr hwn yr ym yn byic, yn ymsymud, ac yn bod, —efeyw Tad ein holl drugareddau,a Ffyn- «onein holl fendithion;—arddaear yr hwn yrym yn sefyll, bara yr hwn yr ym yn ei wyta, dwfr yr hwn yr ym yn ei yfed, ac yn awyr hwn yr ydym yn anadlu. Onid °es gan hwn luiwl gyfreithlon i ofyn hyu genym? Onid rhesymol iawn cadw un dydd o bob saith yn santaidd i'r Ar- S'wydd. Os pwysig parchu Llywydd nef a «awr, mae cadw y dydd hwn yn sant- Cyf. IX. aidd yn beth pwysig. Mae Duw wedî rhoddi chwech diwrnod i ni i ymdra- fferthu ynghylch helyntion y fuchedd hon, rhoddwn ninnau un iddo yntau i gadw gwyl iddo. Mae yn well gan y Jehofah ein gweled yn ei dŷ cf ar y Sabbath nag yn ein tai ein hunain, neu dai ein cymmy- dugion. Addoli Duw ddylai fod ein gor- chwyl ar y dydd hwn. Rhoddodd Duw amserneillduol a phennodol i ui i'w was- anaethu mewn modd arbeuig; yn awr, os peth rhcsymol yw addoli Duw, peth rhe- symol hefyd oedd pennodi amser neillduol at hyny, yn hytrach nâ'n gadael at ein rhyddid i wneud hyny rhyw bryd, yn awr ac eilwaith, pan fyddo cyfleusdra yn rhoi, oblegid y mae yn ddywediad cyffredin a chywir fod yr hyn a adawyd i'w wncud rhywbryd, yn sefyll mewn perygl o beidio cael ei wneud byth. Gwelwn ynte, fod y ddyledswydd yn rhesymol ar bob golwg, a bod ei hesgeuluso yn dra chanlyniadol a phwysig. 2. Mae hi yn ddyledswydd bwysig gyda gohcg ar Tcsu Grist. Mae y Sabbath ef- engylaidd yn cael ei alw yn ddydd yr Ar- glwydd. uYrocddwn i yn yr Ysbryd ar ddydd yr Arglwydd," ebe Ioan, hyuy yw, dydd yr Arglwydd Iesu Grist. Dyma y dydd yr adgyfododd Iesu o'r bedd; yn foreu iawn y dydd cyntafo'r tcythnos daeth ein Blaenor mawr yn rhydd o afaelion marwolaetb, wedi congcro angeu ar ei dir ei hun, a chael i'w ddewisolion dra- gywyddol rhyddhad: mae allweddi y byd auweledig yu ei law o'r boreu hwnw hyd 37