Skip to main content

ŴBML Y B£»¥»OWXrJR. Rhif. 102.] MEHEFIN, 1835. [Cyf. IX. AMGYLCHIADAU MARWOLAETH. Y" Mae yn bwngc credadwy o anfeidrol bwys,aco dragywyddol ganlyniad- au, fod y Dwyfol Berydd Hollalluog yn argraffu tragywyddoldeb ar, ac yn greddfoli anniddymiad yn ansawdd bodoldeb sylweddau ysbrydol pawb creadtiriaid rliesymol yn eu cynar- ddygiad i hanfodiaetb ; efelly, er gwired fod dadfeiliant, niarwoldeb, a thrangcedigaeth,nid yn unig yn gyfredol agoradwy, ond befyd yn hanfodol o ang- enrlieidrwydd i natur pob creadur, eto, y mae pawb bodau maesol drwy ddcddfoi gyfosodiad yn feddiannol ar ranau ys- brydol, cyfansoddedig i ddal anniddym- iad, a chyfaddasedig felly i gydfodi ag yspeidioldeb annherfynol; am hyny, gan fod holl ddeallolion y bydysawd wedi eu cydorsafu ar anniddymiadol seddfa an- farwoldeb,—heb grebwyllaw herwydd preswylyddion y bydoedd mawrion a gylchdroant yn mroydd anfeidrol eang- der,-— heb ddarddelyddiaw ethryb yr amrywiol raddau a'r gwahanol rywiau o greaduriaid moesol a drigiannant afrifed dalaethau ymerodraeth y Teyrn tragy- wyddol,—a heb gystrawebu ynghylch y dichonolrwydd â'r dywirdeb o babelliad jsbrydoedd mewn cyrfFyn rhai o'r gor- safoedd anweledig ryw ddull hafal i'r ciddom ni,—ardremiwu yn unig yr hil- iogaeth o greaduriaid rhesymol a bres- wyliant y ddaear hon; ac yna cawn e'm bod ni yn meddu ansawdd bodoliaelh 0 sylwedd ysbrydol, mewn cyssylltiad â chyfansoddiad anianol, cnawdol, nen auifeilaidd; acfal y cyfryw wedi eincyf- Cyf. IX. addasu i gyfanneddu yn nnig y ddaear hon, ac yn gofyn cydysgariad, neu draws- ffurfiad yn ein cyfansoddiad anianol, er ein priodol gyfaddasu i gyd-gyfarfod â phreswylyddion bydoedd eraill. Atnlwg yw fod cyrffyr hil ddynol,*yu eu sefyllfa greadigol, drwy Ddwyfol gyn- nysgaeddiad, yn feddiannol ar ansawdd bywyd diddarfod, i aros yn barhaol heb gyfarfod marwoldeb na thrangcedigaeth hyd y nod o ran ei gyfansoddiad anianol, a'r ammodati a gynnwysent ynddynt uddewid o fywyd gobarhaol, ar dir ufudd- dod ; er yn ddiau y gofynaibriodol draws- newidiad gornawdred nen arddansodd- iaethol er ei wir gyfaddasu i'r cyfranogiad moesol o ogoniant a dedwyddwch byd yr ysbrydoedd ! Ond wedi amddifadu dyn o ddelw foesol üuw, acwedi diddymuyr hyn a gynnwysai ynddo wir gynnaliad ansawdd by wyd, collodd rinwedd y Dwy- fol osodiad i fywyd diddadfail,—ym- dreiddiodd egwyddorion marwoldeb i wreiddiau ei natur; ac ymgydiodd trangcedigaeth yn ei holl gyfansoddiad anianol,—a thrwy effeitbioldeb cyínawd- red y cyfryw dynghedfen alaethus, y niae yr holl hil ddynol o ran eu cyfansoddiad anianol a hadati llygredig marwoldeb wedi gwreiddioli ynddynt, ac wedi eu cyd-ddarostwng i afaelion dadfeiliant a. thrangcedigaeth. Y mae marwoldeb yr holl hil ddynol yn- naturiol gydredeg à hwynt er y cwymp boreuol drwy holl oesau a chenedlaethau amser : ac y mae yn arddangos ei hun mewn amlygiadau eglur o darawiad cyntaf 21