Skip to main content

GREAI* Y BEDTDDWYB. Rhif. 08.] CHWEFROR, 1835. [Cyf. IX. PWYSIGRWYDD GWIRIONEDD. Cynnwysiad Prcgcth oddiwrth Gal. 4. 16. " A aethum i gan hyny yri clyn i chwi wrth ddywedyd i chwi y gwirì" TVTIS gall ejslwys Duw yn gyffredinol, na phersonan uniçol mewn cyssyllt- iad àchrefydd, fyned i nnrhyw amgylch- iad neu gyfyngder, nad oes hanes ani ryw rai, neu ryw un, wedi bod yn eu cyffelyh o'r blaen: a gallwn ddywedyd, fel Salo- nion, Y peth a fu, a fydd ; a'r peth a wnair a wneir: ac nid oes dim newydd dan yr hanl, Meddyliwch ein bod yn cyfarfod ag erledigaeth am ein hegwydd- orion crefyddol, erlidiwyd ein gwell o'n blaen ni. Meddyliwch t'od un yn cael ei gyhuddo ar gam, a'i garchaiu o eisiau cyduno mewn pechod, carcharwyd Jos- eph o'i flaen : ie, a phe byddai pleidgar- wch at y gwirionedd, a gwrthyindrech à cliyfeiliornadan yr oes, yn ein gosod nid yn wrthddrychau casineb dynion, eithr liefyd dan rwymau angeu, y mae genym hanes am gannoedd lawer a ddyoddef- asant aiteithiau mwyaf poenus marwol- aeth dros y gwir o'n blaen ni. Pan oedd yr Arglwydd Iesu yn parotoi meddyliauy dysgybliou i gyfarfod â'r trallodau a'r gwrthwynebiadau ag oeddent yn eu haros hwy a'ti gweinidogaeth yn y byd, dywed- odd wrthynt, " Gwyn eich byd pan y'ch gwaradwyddant, ac eich erlidiant, ac y dywedant bob drygair yn eich herbyn er fy niwyn i, a hwy yn gelwyddog : bydd- wch lawen a hyfiyd, canys niawr yw eich gwobr yn y nef'; oblegid felly yr erlid- iasaut hwy y proffwydi a myfi o'ch blaen chwi:" Math. 5. 11, 12. Ac os erlidias- ant fi, liwy a'ch eilidiunt chwithau: Cyf*. IX. nid yw y gwas yn fwy nâ'i Arglwydd. Fy amcan wrth ddywedyd fel liyn yw, peri i chwi ddeall nad yw y gofidiau a gyfarfyddir, a'r anfoddlonrwydd a ennill- ir wrtli ymarferyd duwioldeb, ond pethau a gafodd eraill, ac i raddau mwy neu lai idd ei ddysgwyl genym ninnau. Ac nid wyfyn gwybod am neb a gafodd lawer mwy o'i broíi, fel crefyddwr a gweinidog, nâ'r apostol Paul; yr hwn a lafarodd eir- iau ein testnn wrth y Galatiaid ynfyd, "A aethum i yn elỳn i cliwi wrth ddywedyd i chwi y gwir ?" Y mae dau gamsyniad, neu eithafion, i y rhai y mae eglwysi weithiau yn syrthio o bartlied idd eu gweiuidogion, sef rlioddi gormod o barch iddynt ar brydiau, a rhy fach brydiau eraill, &c. A thehygol yw i'r Galatiaid syrthio i'r ddau gamsyniad hyn yn eu teimladau a'u hymddygiad tuagat yr apostol, yr hwn a fn yn ofîeryn i ddechren yr achos yn Galatia. Ac yn yr adnodau o flaen ein testun, y mae yn adrodd wrthynt ei deimladuu ei hun yn ngwyneb y derhyniad a gafodd ganddynt hwy er pan fu yn eu plith y tro cyntaf. Wrtli ddarllen o'r 13 i'r 16, dywedir wrth- ym gan rhai o'r henatìaid, niai dyn bychan o faiutioli oedd Paul, a bod rhyw gamni yn ei gorff ef, a bod rhyw rhwystr ar ei ddawn ymadrodd ef. Bernir gan lawer taw hyn sydd i'w feddwl wrtli y swmbwl oedd yn ei gnawd ; 2 Cor. 12. 7. Ond ni wnaeth y pethau hyn leiliau ei dderbyniad, na rhwystroei ddefnyddioldeb yn G<ilatia :