Skip to main content

CÎREAI Y B£D¥DDWYB. Rhif. 07.] IONAWR, 1835. [Cyf. IX. SYLWADAU ALLAN O BREGETH Y PARCII. JAMES LEWIS, LLANWENARTII, A DRADDODWYD AR DDYDD CLADDEDIGAETII Y DIWEDDAR BARCH. JOSEPH PRICE, BLAENAFON. "^L7" Mae Joseph Price wedi marw ! Y mae Joseph Price wedi marw !—un o hen gyfeillion—un o fy nghyd-deithwyr i'r byd mawr tragywyddol—a brawd anwyl yn y weinidogaeth, wedi fy nga- dael i yn yr anialwch, ac wedì diangc ar ei holl gystuddiau i wlad Ile nad oes gofid, pechod, cystudd, na galar, yn blino un o'r trigolion. O ! fy mrawd, wrth ystyried pwys y cystuddiau a ddyoddefaist y rhan ddiweddaf o'th oes, y niae fy nghalon yn gorfoleddu yn y meddwl fod dy enaid wedi cael diangfa ; fod yr Arglwydd yn ei fawr ddaioni wedi dy symud o'r byd trallodus hwn i fwyniant o dragywyddol ddedwyddwch. Nid oes achos i ti ofni y parlys inwyach ! " * " Fe allai y bydd rhai o honoch yn synu wrth yr hyn a adroddaf yn bresen- nol. Wrth ystyried y cystudd trwm a ddyoddefodd fy anwyl frawd, gallaf dystio fy mod, yn y blyneddau diweddaf, yn gweddio bob dydd, ar i'r Arglwydd ei symud i fyd Ile nad oes un o'r trigolion yn dywedyd "Claf ydwyf." Ac yr ydwyf yn teimlo yn dawel yn fy meddwl heddyw eiu bod wediymgynnull at ein gilydd, i dalu y gymmwynas olaf a fedrwn i goiff * Cafodd cin cyfaill ymadawcdig ei daro gan y parlys o gvleh pumtheg inlynedd yn ol, yr hyn a'i analltiogodd i bregetbn am gryn aniser. Ond gwellhaodd ychydtg wcdi hyny.a phiegethodd hyd y flwyddyn 1820; pan ymwelwyd ag ef â'r un clefyd eilwaith, yr hwn a'i darostyngodd ef yn isel iawn yn ei deimladautufewuol, yn gystal ag yn ei iechyd corttorol. Deallodd el' ei hun, a gwelodd ei holl gyfeillion ei fod yn hollol analluog i bregethu; a phenderfynodd i roddi y gwaith i fynu,wedi bod yu brcgethwr derbyniol ani 40 o ìlynyddau. Cyf. IX. ein hanwyl gyfaill ymadawedig. Yr oeddwn bob amseryn ystyried fy nghyfaill yn ddyn duwiol iawn; am hyny, pan clywais y newydd ei fod wedi marw,teim- lais fath o foddlonrwydd yn fy meddwl, a sicrwydd disigl ei fod wedi cael eistedd- le ymhlith y gwaredigion. Y mae yma lawer o honoch yn bresennol heddyw, ac hysbys yw i chwi, na fyddaf un amser wrth bregethu mewn angladdau yn dweyd ond ychydigneu ddim amy marw. Ond gan fy mod heddyw yn pregethu mewn angladd un ag a fu yn cyd-lafurio gyda mi am gymmaint o flyneddau, chwi ganiatêwch i middweyd ychydig o hanes ei fywyd. Y mae pedair blynedd a deu- gain wedi myned heibio er pan symudwyd fi gan Ddwyfol ragluniaeth, i fod yn weinidog yn yr eglwys hon. Yr oedd Mr. Price wediei dderbyn yn aelod yn yr eglwys beth amser cyn liyny. Yr oedd ei riaint yn bobl dduwiol; ond er gofid iddynt.yroedd Joseph, gwrthrychy cofiant byr hwn, yn ei drawiad cyntaf allan i'r byd, yn ddyn ieuangc gwyllt anghyffredin; ac wrth bob ymddangosiad yn tueddu i roddi her i bob attaliad yn ei ffbrdd i redeg ei yrfa becliadurus. Ond gras penarglwyddiaethol a safo;ld o'i flaen, gan ddywedyd, " Hyd yma yr ái, ac nid ymhellach." Felly Duw, o'i fawr a'i rad drugaredd, a'i dygodd yn isel at draed yr Einmanuel. Gwedi cael ei attal yn ei redegfa annuwiol, ymddysgleir- iodd g»as yn eglur iawu yu ei holl