Skip to main content

€nV$al %} Bẃtfb^Uitfr» R.HIF. 69] MfiDI, 1832. [Cyf. VI. BLOEDD VII UDGORN I RYFEL ETTO : NEU, ^ltittcU3i)titiiati g 2BtvatiI at dFctogfò. Ow ! Ow! Clyweh bawb, y mae heddwch yn cael ei atlonyddu unwaith etto. Parod a fyddwch oll i ofyn, Yn enw Jlonyddwch a chariad brawdol, a phob peth sydd dda, pa beth a fn yr achos cynhyrfiol ar hyn o bryd? Pan yr ymddangosai i chwi, yn y cyffredinol- rwydd, fod cariad brawdol, cydym- ddygiad, dyoddefgarweh, &c. yn gwreiddio ac ymledanu : pan welech y Bedyddwyr a'r Anymddibynwyr, &c. yn newid à'u <>ilydd, yn cydgadw cyfarfodydd gweddiati, &c. yr atteb a eìlir roddiydyw, nas gwyddys pa beth a allasai gynhyrfu y cynhwrf anny. munol hwn, oddieithr fod y dyn a ennyna'r tàn ar hyn o bryd yn tybied ei hun yn fwy o wron ar faes y rhyfel- gyrcb na neb o'r lliaws o enwogion aymddangosasantyno o'i llaen ! Gall «f, fel ereill, yn hawdd wybod i am- j fywiol gael eu Iladd. a Ilaweroedd i gael eu clwyfo yn llymdost a marwol, ; wrth geisio dal i fynu y traddodiad dynol o Daenelliad Babanod. Yn awr, gan y rhaid ei fod yn gwybod oad yw amddiffynwyr y gwir- ionedd yn gwanhau nag anamlhau, barned y cyffredin onid yw y tybiaeth jn gy wir, mai meddwl mae y gwr ei fodefyn wrolach amddiffynwroDaen- «Iliad Babanod na hwynt-hwy a fuont ar y uiaes hwn o'i liaen ef, neu y byddai o ryw elw iddo. Tybiais y gallasai ychydig nodiadau ar y Llyfryn dan sylw, fod er daioni wewn amryw ystyriaethau. Yn gyntaf, gall yclndig nodiad- au arno fel hyn fod yn fuddion i dueddu rhyw rai i'w brynu, a thrwy byny ysgafnhau y draul am ei ar- graffu, sydd yu disgyn ar yr awdwr, C\F. VI, gan y gwyddys fod yr un draul i ar- graffu rhyw nifer o dudalenau o soth- ach fal hyn, ag a fyddai i argraffu y pethau goreu yn y byd. Yn ail, gall ychydig o sylwadau arno fod o fendith i'r gweiniaid yn Sion, er eu darbwyllo i ystyried peth- au, yn hytrach na chymmeryd y cwbl ar antur. Hefyd, dichon hyn fod yn rhybydd ac attalfa i ryw ddynionach gwirion i gyhoeddi rhyw ffolineb o hyn allan, er ynnill rhyw ychydig trwy y fath oichwyl. Am y llyfryn y cyfeirir atto, ei ddalen enwawl sydd fel y canlyn :— " Ctjfartcyddyd i'r Ymofyngar; neu Dystiolaeth yr Ysgrythyrau am y Berthyn- as oedd ac y sydd rfocng Duw a'i Bobl, yn nghyd â'u Hâd, yn ngtcahanol Oruchwyl- iaethau yr Eghoys, o dan y Cyfammod Gras. A gyfansoddwyd yn benaf er budd yr Ysgolion Sabbothol yn Nghymru. Gan B. Evans, Gweinidog yr Efengyl yn Caef' lleon ar Wysg." " Myfi yr Arglwydd ni'm newidir."—MALACHI. " A'r ysgrythyr nis gellir ei thorri."—lOAIf. " Merthyr: argraffwyd gan /í. Morgan, 1832." Gellid meddwl am Iyfryn bach o'r fath hyn, yr hwn, debygid, sydd weddol ddiniwed, mai afreidiol iawn yw i neb Gweinidogion, nac ereill, ymdrafferthu gwneuthurattebiad uian- wl iddo; etto ymddengys y gallai ychydig sylwadau fel hyn arno fod yn ei le. Nid dynol yw i'r cryfion lethu gormod ar y gweiniaid: ond etto, onid yw yn hynod nas gadawai yr olaf lonydd i'r blaenaf!! Gwelir ar y ddalen enwawl fod yr Awdwr yn meddwl fod hâd pobl Dduw yn y cyfammod grâs oll; a bod 33