Skip to main content

CÄWll » l$stti>*Ml)i»V* Khif. 67.] GORPHENHAF, 1832. [Cyf. VI. COFJANT MRS. AKAXZt I.BWIS O LÂNWENARTH. PARHAD O DUUAL. 164, Yr hyn a ganlyn sydd ran o lythyr at ei mabhenaf, yrhwnoeddy prydhwnw yn Gènadwr, yn pregethu yr efengyl yu Cerniw, wedi ymadael ág Athrofa Caerodor, yn yr hon y bu dros bedair blynedd, dan ofal y duwiol a'r haedd- barch ddoethawr Ryland. " Mehefiu 14, 1813. Anwyl Fab, Derbyniasom dy lythyr, amser- edig Mai 22, a llawen iawn oeddym ol| i glywed dy fod yn weddol iach, ac yn gysurus yn dy feddwl, yr hyn sydd yn fraint arbenig. A mwy lla- wenydd oedd genym glywed fod yr Ar^lwyddyn dy arddel i fwrw cestyll o annuwioldeb i'r llawr, ac i adeiladu niuriau Jerusalem ; a gobeithio y bydd iddo dy arddel pa le bynag y byddo rhagluniaeth tyner eiu Duw yn dy ddwyn, ac y bydd iddo y'th gadw ary tŵr o wiliadwriaeth, ac with drae.d íesu ; oherwydd fy mod yn mtddwl niaiy safle mwyafcadarn adiogel yw. Mae ffydd amyueddgar yn harddwoh mawr i efengyl gras. Mae rhai peth- au bron a'm gosod i wanobeithio, oni b'ai fod addewid am Ddnw, y bydd iddo nerthu y gwan, a dwyn eu barn allan i fuddugoliaetb, wrtlí weled rhai cedyrn yn colli eu traed ar y maes." Gwedi iddi hysbysu ei bod yn y Gym- niaufa, ychwanega fel y canlyn : '* Yr ydwyf yn ei gyfrif yn fraint i gael dycbwelyd at y teulu, er lleied yw fy nefnydd yma yn y byd. Tebygwu weithiau fy mod wedi blino ar y byd, aeettoyn profi fy hun yu wan i wyn- el)u yr afon. Gobeithio y 'bydd i ti barhaui ymbii drosom am nerth i aros y» y tŷ y nos. Nid yw yn gwbl farw ynein plith, ac nid yw Ócion heb rai y° ei cheisio o'r newydd yn awr ac «dwaith. Yr ydym wedi bedyddio Cyf. VI. 17 y flwyddyn ddiweddaf, ac yr ydym i fedyddio 4 y Sabbath nesaf. Ni ychwanegaf lawer yn bresennol, gan obeithio yn fawr y caf dy weled ar fyrder. Bellach, bydd wych, aDuw yr heddwch & dy gadwo rhag pob drwg sydd yn y byd, yw taer ddymuu- iad dy anwyl riant." Yma y gwelwn ei gofal am ei mab, yr hwn oedd yn mhell oddiwrthi, aç am ei theulu hefyd yn gyffredinol, ac y modd neillduol yr oedd ei henaid wedi ymglymu âg achos Mab Duw, fel yn wir mai gogoniant hwn oedd yn benaí" ganddi mewn golwg, ac ef oedd ei chysur ac ei hyfrydwch pen&f bob amser. Gall y darllenydd farnu rhy\v beth am ansawdd a grym ei meddwl, gwybodaeth ysgrythyrol am ddiogel- weh dilys y Cristion, '* ar y tŵr o wil- iadwriaeth, ac wrth draed yr Iesu." Yma yn wir y mae y Cristion yn gad- arn, ac yn gallu gwrthsefyli yn llwydd- iannus wrthwynebiadau cnawd, byd, a diafol. Yr oedd hi yn neillduol o weithgar i ddarllen a myfyrio. An- fynych iawn y gwelid un fenyw wedi cael mor lleied o fanteision, yn llafurio cymmaint mor ddiflino i ddarllen, a chyfrif ei sefyllfa. Ei phrif ac ei hoíf- usaf lyfr oedd y Bibl. Darllenai bwn lawer a llawer gwaith drosodd. An- fynych yr elai neb i'r tŷ wedi iddi fyned yn lled fethiedig, heb weled y Bibl neu ryw lyfrarall yn agored ary bwrdd oc ei blaen, y gwydrau ar ei llygaid, ac yn darllen yn ystyriol. Treuliai un o Fiblau Peter Williams. hyd onid aeth oddiwrth ei gilydd, fel nad allai wneud fawr ddefnydd o hono. Gwir yw fod ereill wedi defnyddio yr uu, ond hi yn benaf. Gwedi treulio hwn, yr oedd un arall yr un peth yn barod ar yr astell, a Bibl Dwyieithawg 25