Skip to main content

ẅral » l$ŵtẃì*ts$in\ Rhif. 64.] EBRILL, 1832. [Cyf. VI. COFIAHíT Y DIWEDDAR BARCH. DAVID PHILLIPS, Gw#i»idog y Bedfddwyr yn Mla«nywaun, swydd Benfro. " V GYFIAWN FYDD BYTH MJEWN COFFADWRIAETH." Nid oes dim yn fwy eglur na chyf- newidioldeb y byd hwn: o braidd y gallaf feddwl fod teulu yn yr ardal lle yr wyf yn trigo, nad oes cyfnew- idiadobwys wedicymmeryd lleynddo, oddiwrth yr hyn ydoedd ychydig am- ser yn ol. Y cyfnewidiadau agym- merant le yn yr ardaloedd, a barant gyfnewidiad, o anghenrheidrwydd, yn yr eglwysi hefyd : yr un tfunud y dyg- j wydd i'r doeth ac i'r annoeth ; bydd y i naill farw fel y llall, heb fod neb mwy j na'ugilyddyn caeleuharbedunmynyd | k yn hwy na'r amser terfynedig. Yma j yu awr y mae rhes o aelodau, diacon- j iaid, agweinidogionnewyddion ag nad ! oeddent yn hanfodi ycliydíg amser yn j ol; fel y gellir gofyn yn briodol, gyda'r j Prophwyd, Y tadau, pa le y maent | hwy? a'r prophwydi, ydynt hwy yn j fyw byth? Yr atteb yw, y maent! wedi eu symud oddiwrth eu gwaith ar | y ddaear, i fwynbau gwobr dragy- | wyddol yn y nef. Yn rnhlith ereill a | hunasantyn yr Iesu, gẃrthddrych ein j Colìant presennol sydd wedi ei symud i trwy angeu i'r lle o'r hwn nid oes ; dychwelyd. Ein dyledswydd boenus ! ar hyn o bryd ydyw ysgrifenu Byw- \ graphiad iddo ; ond gyda pharodrwydd ; y cyfaddefwn y buasai yn well genym ! pe buasai efe byw i ddilyn ei orchwyl, acininnau gael ymgyfeillachu àg tf, fel y gwnaethom lawer pryd : ond ofer yw cyrchu atto, i'w anneddle gynt, i ofyn ei gynghor; ac nid yw o un lles ei ddysgwyl i mewn i'r addoldý un amser byth mwyach, nac ymgcisio chwaith am glywed ei lais yn preg- cthu efengyl y tangnefedd i ddyuion. Cyf, VI 0 Blaenywaun! gwn dy fod wedi dy glwyfo, a bod dy ben yn ddyfroedd, a'th lygaid yn fl'ynnonau o ddagrau, fel yr wyt yn barod i wylo ddydd a nos am yr hwn a'th arweiniodd cyhyd 0 fiynyddau. Er hyny, cofia mai dy briod yw yr hwu a'th wnaeth, Arglwydd y lluoedd yw ei enw (dy waredydd hefyd, Sanct yr Arglwydd) Duw yr hoü ddaear y gelwir ef. Ymostwng dithau iddo, ac ymddiried dan gysgod ei adenydd. Gan nad oedd D. PhiIIips y rhan foreuol o'i fywyd ond isel ei amgylch- iadau bydol, ni chafodd ddim dysg- eidiaeth, ond yn unig ei alluogi i ddarllen ei Fibl Cymraeg : dywedodd wrthyf y medrai wneuthur hyny yn dda cyn ei fod yn 12 oed. (î wedi cyr- haedd oedran a maintioli, cafodd ei anfon i wasanaethu, yr hyn beth a ddilynodd am ryw gymmaint o amser, heb ddangos dim tuedd at ddaioni; er hyny cafodd ei gadw rhag peehodau I gwarthus o un math ; ond yn unig ei ! fod, fel Ilawer o ddyniou ieuaingc, yn dangos anystyriaeth mawr drwy ym- ! ddwyn yn gellweirus yn mhlith ei ì gyfeillion. Yn ol ei ddyfodi wasan- : aethu i'r rhan ogleddol o blwyf Eg- 1 Iwyserow, Dyfed, elai gyda'i gyfeillion ! llawen ar y Sabbath i'r oedfa i Dre- | wenbron, yn mhlwyf Nefem,ynyr hwn ; y pregethai y Bedyddwyr unwaith y ! mis—nid cymmaint er rnwyn gwrandaw gair Duw, ond er mwyn bod yn ddi- 1 fyrgar yn y naill ben i'r tŷ, lle ni ellid j eu canfod gan y pregethwr; a thebyg I ddigon mai anfynych iawn, os byth, | yr elai i un lle o addoliad y pryd 13