Skip to main content

<&vtal t$ Brìi||5>3>lìî)ji% Rhif. GO.] RHAGFYR, 183 L. [Cyf. V. TRIETHIWÎ) AR FYWST2Î, Y5âRZFENÂ9AV, A NOIîW 2D3U3 Y DIWEDDAR B AR C H. JOSEPH H A R R [ S, Abertawy, §c. «S,c. RHAN IIT. (PARHAD O DUDALEN 321. CYF. V.) "Courage and resolutiou were constitnent to his nature: they also reccived an impetns from his moral system, and tlie iruportance which lie attached to an tipri"ht aiul decided condtict. The heroism bleuded with his character is strongiy m.irked in tlie style auJ teuor of his writiugs, iu the siniiles employed in the illustration of his subjects: all breathe a martial air and biil defiance to the enemy. ííe appeared niost in his element when sunounded with difficulties, and exposed to the attacks of numerous oppon- ents: theu he could ' ride in the whirlwiud and direct thestorm.' " MORRIS'S MEM01RS OF FCLLER, P. 48Ö. Achwynai Dr. Johnson fod Bywgraff- iadau yn aml yn syrthio i ddwylaw ysiçrif- enwyr anhyddysg yn natur y gorchwyl; neu ry anofalus o bárthed ci gynawniad.* Anfynychy cyfranant nnrhyw hysbysiaeth nasgallem gael yn ypapyran cyhoeddiis, gan ystyiied en gwaitli yn gynnwysedig yn niiig mewn cofnodi rhes o ddygwyddiad- an yn amserỳddot, ac nad oes yn ol'ynol oiul gwedyd wrtb y daiilenydd lle y ganed, y bu fyw a marw gwrthddrych en cotTa, >n nghyd à rbai o'r amgylcbiadau hynotaf o berthynas iddo. ('an lleied o sylw a delir i ymarweddiad, tueddiadau, ac ar- ferion meddylgar y sawl yr ysgrifenir ara danynt, fal y cyrhaeddem fwy o wybod- aetli am eu cymmeriad wrtb ymddyddan hanner awr âg un o'u cydoeswyr, na tbrwy ddarlleniad gofalns o Fuchdraeth pioffesedig, yn dechreu gydag eu hach- yddiaeth, gan derfynu yn eu claddedig- aeth. Panyrelom i ddarlunio nodwedd \ad, nid yw yn anghenrheidiol, dybygid, i goffàu pob dygwyddiad dìbwysyn myw- J'd ein gwrthddrych. Y mae cymmaint o unrhywiaeth yn mucheddau meibion dyn- 10n, fel yr ymgyfarfyddant oll mewn can- noedd o amgylchiadau ; a cbyda golwg ar * Ramblcr. No. 09. Cyf, V. y rhai byn, y mae cofiant un yn gofiant dynolryw yn gyffredinol. Y gorchwyl dan ein sylw sydd gynnwysedig mewn ymaflyd yn mhiif nodweddau gwahan- iaetliol y person ger ein bron—en hai- ddangos yn eu gweithrediadau amrywiol — yn eu tebygiaeth a'u hamihebygiaeth i eiddo ei gydoeswyr, ac yn eu heffaith arno ef ei liuii; gan roddi jfurf a rju-edd iddei gymmeriad—gan gymhell arhywiogi ei ym'ddygiad. Nis gellirgwnenthurhyn heb ymdrechu at gynnal hnnaniaeth (indentity) yr hwn y soniwn am dano, fel y bo ein daiiun- iadan yn perthynu iddo efyn bersonol, ac nid o'r riiyw gyffredin a diwahaniaeth bòno ag y fyddai yr un mor briodol i ryw •un arall. Nis derbyniwn addysg na hyf- rydwcb oddiwrtb ddesgrifiadau anniben- nodol a fyddent yr un mor wired am ddyn- ion, y mwyaf annhebyg iddeu gilydd : am Juiius Caesar a ftowlunds, Llangeitho; am Buonaparte a John Howard. Ped ysgrîf- cnem Gotìaiut am y pedwar enwogion byn, byddai o angheurheidrwydd ryw debyg- iaeth yn ganfyddadwy — yr oeddent ill pedwar yn ddynion, &c. &c. Ond gwy- ddom hyny beb gymboitb cyfrol FywgiafiT- iadol. Nid er mwyn cael hysbysiaeth o'r ffeithiau adnabyddus byn y darUeuwn 45