Skip to main content

Rhiç. 58.] HYDREF, 1831. [Cyf. V. BYWGRilFFIAD DIACON YN EGLWYS Y BEDYDDWYR YN NHROSNANT, SWYDD FYNWY. "Canys y rhai a wasanaethant swydd Diaconiaid yn dda, ydynt yu ynnill iddynt eu hunain ' dda, a hyfder mawryu y tfydd sydd yu ÍSghrist Itsu."— PaüL. r*dd DYWEDIR mai Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yrArglwydd. Nid oes dim yn fwy dyddanusi'r meddwl duwiol, nà'r ys- tyriaeth o farwolaeth ddedwydd y tredadyn. Y drychfeddwl oymddat- odiad sydd ddychrynllyd ynddo ei hun; ond gweled y Cristion cywir galon yn yr awr gyfyngaf, uwch- law ofnau ac amheuon, a i'y wiocâ y raeddwl gwan i gyfrif marw yn gyf- yngder bychan i íyned trwyddo, ond cael ei draed ar y tir tragywyddol yn ngwlad anfarwoldeb.üiau, i'm bryd i,a phawb a adwaerent wrthddrych y Cof- iant hwn, fod ei enw, ei fy wyd, a'i far- wolaeth yn teilyngu eu rhesu yn mhlith duwiolion yr oes hon, ar dudaleuau hanesyddiaelh. W. H*arris a anwyd, a fagwyd, a fu byw, ac a fu marw, yn nghymmydogaeth Pontypool. Ni bu erioed yn mhell u ardal ei enedigaeth ; ond treuliodd ei oes yq llonydd yn öglŷn â'i alwedigaeth ; gan ei chyfrif yn fraint a phleser i weithio à'i ddwy- law, fel na phwysai arneb; ond yn hytrach fel y byddai ganddo beth irddei gyfranu. Yr oedd yn ddyn cryf a 'luniaidcl, arafaidd a moesgar ; yn weithiwr cadarn, diwyd, a didwyll. i fath oedd ei gy wirdeb mewn cadw ei amser at ei alwad beunyddiol, felyr °edd yn ddiareb gytfredin ei fod ef mor exaet wrth yr haul a dial AlUjood* ' Meiutr y {j«raitki Japau. Cyf. V. Fel cymmydog efe a berchid gan bob gradd a'i adweinai. Yr oedd ei hyfdra, ei ddawn, a'i foesgarwch, y fath, fel y gwrteithiai gydnabydd- iaeth, ac y daliai gyfeillachau aml a meithion â boneddigion y dref a'r gym- mydogaeth: sirioldeb ei wynebpryd, gostyngeiddrwydd ei ymddygiad, buddioldeb ei gyfeillach, a ddenent fyd ae eglwys i'w anrhydeddu. Bedydd- iwyd ef gan y diweddar Barch. Miles Edwards, Ionawr29,1780. Ymddydd- anai yn wastad efo pharch a phleser am y gwas ífyddlawn hwnw i Grist. Llawer o'i ddiarebion, ei athrylith, a'i addysgiadau buddiol a gadwai ar ei gôf tra fu byw ; ac a'u hadroddai gydag adfwynhad o'i gariad cyntaf. Yn fuan wedi hyn yr ymroddodd i gyflwr priodasol. Anrhydeddwyd ef â chymhares rinweddol a duwiol, o'r hon y cafodd ddau o blant: mae un o honynt yn fyw. Bu ei wraig farw 10 mlynedd o'i Haen ef. Mai, 1789, dewiswyd ef i fod yn Ddiacon; yr hon oruwchwyliaeth agyf- lawnodd gyda diwydrwydd a flydd- londeb mawr. Y byrddau a wasan- aethai yn ofalus, parhaus, a diludd ; ei athrawon a gynnorthwyai, gyda gog- tyngeiddrwydd diaconaidd, i ddydd- anu y gwan ei feddwl, i gysuro jt ofnus, i ddysgu yr anwybodus, i gynghori yranwadal, ac i rybuddiayr afreolus. Crcfydd a wisgai feldilledya 37