Skip to main content

ŵ*fil » l$iŵi>&i>lìîä?r< Rhif. 56.] AWST, 1831. [Cyf. V. TMËTHIWD AR FYW7D, YSGRIFENÂDAU, A HODWEDDIAD Y DIWEDDAR BARCH. JOSEPH HARRIS, Abertaioy, fyc. 8çc. RHAN I. "Of all thespecies of literary composition perhaps Biography is the niost delightful. The train of iacidents through which it conducts the reader, suggests to his imagination, a multitude of analogies andcomparisons; and while he is following the course of events whiclimark the life of him who is the subject of the narrative, he is insensihly compelled to take a retrospect of bis own. In no other species of writing are we permitted to scrutinize tiie characterso exactly, or to form sojust and accurate an estimate/ of the excellencies and defects,ofthelights and shades, the blemishes and beauties ofanindividual mind." IÌEV. ROBERT HALL. " HARRIS ddwys gudeg oedd eres ddysgawd wr, Gwyddai brig ieithoedd, gwiwdda bregethwr; Eirian i'r eitîiaf, g-ywrain areithiwr Uniawti a gweddus, fedrus iawn fydrwr, A gwir liawddgar wladgarwr,—odiaetbol, Da wr iawnethol, nid rhyw wenieithwr." IsaaC Dayies, Lla^ifyuydd. "Adnebydd dy hun" oedd arwydd- air ystyrfawr a chofiadwy un o Seithwyr doethion Gryw; a mynyd o ystyriaeth syddddigon i ein hargyhoeddi o wir bwys- igrwydd y cyfryw wybodaeth. Yr anian . oruchel â'r hon yr ym yn gynnysgaedd- edig—y rhwymedigaeth arbenig cyssyllt- iedig â'n cymmeriad—y cyfrifoldeb ar- swydol a orphwysa arnom—y tragywydd- olfyd i'r hwn y mae y bywyd presennol yn rhag-arweiniad, y cwbl a gydunant i fynegi ac i ddirgymhell yr anghenrheid- rwydd o hunan-adnabyddiaeth. "Paynt y moddion goreu er cyrhaedd y dy- munol-beth hwn?" sydd ofyniad naturiol dan y cyfryw amgylchiadau. Yr Athron- ydd a'n harweinia at ymchwiliadau dyfn- ddwysion, ac a'n poena â gosodiadau ni- feiriòl a golygus, er hyny yn amheus yn eu seiliau, ac yn anmhenderfynol yn eu can- •yniadau. Byddai yn orchwyl difyr a buddiol i olrhain y cyfnewidiadau a ddilynent eu gilydd yn ddiymdor yn y Cyf, V. byd dysgedig, ac y trefniaint llipsog a ífurfied ac a goledded yn olynol, y naill yn disodli y Ua.Il, ac yn y man yn derbyn yr unrhyw driniaeth ei hun, heb na thos- ter na gofid. Cyfundraith Aristotle a ym- ledasai mor ëang, a wreiddiasai gan ddyfn- ed, fal y bu agos yn anhyall ddwyn i mewn un arall gy wirach a goleuach. Ym- drechion gwrol a diflin Melancthon oent anghenrheidiol i hyn yma. Ac, yn wir, y mae rhan fwyaf o'r sawl a amcanasant ddosraniado'rmeddwldynolwedicyfarfod â'r un dynged. Dychymygion coeldy- bus Leibnitz;—mympwy wirionffol Berhe- 'ey;—y'nghyd a threfniant drygionusach íÍMjne,adderbyniasantddadbrawf adymT chweliad oddiar ddwylaw galluogion Reid a Beattie; ac, efallai, nad yw yr wyddor- iaeth hon etto ond yn ei mabandod, a bod ysgrifenadau gofalgraflF a synwyr-lym yr awdwyr hyn yn a*-os yr unrhyw driniaeth a weinyddasent hwy i ereill. Gyfynged ydynt derfynau galluoedd dynoìî Ansicr- 29