Skip to main content

UHIF. 55.] GORPHENHAF, 1831. [Cyf. V. BYWGRAFFIAD T DIWBI33Ä2L BAB.CEE. SAEEUESi JONES, D. ». O AMERICA. (A gymmerwyd o"i Bregctb Angladdol a draddodwyd gan y Parch. Wiltiam Straugliton, D. D.) Tî. SAMUEL JONES a anwyd yn Nghëfn-y-gelli, yn mhlwyf Bettws, swydd Fórgánwg, Ionawr 14eg, 1735, ac a aeth drosodd i America gydag ei rieni yn inheo dwy flynedd ar öl hyny. Derbyn- iodd ei ddysgeidiaeth yn Ngholeg Phila- delphia. Yn Mail8, 1762, graddiwyd ef yn Gynraddwr yn y Celfyddydau, ac yn mlicn tair b'ynedd ar ol hyny derbyniodd y gradd o Athraw yn y CeUyddydan. Yn y fiwyddyn 1786, rhoddwyd iddo y gradd o Ddoctormewn Duwinyddiaeth, gan Urdd- Ysgol Rhode Island, ac hefyd gan Goleg Philadelphia. Ar yr 8fed o'Ionawr, 1763, nrddwyd ef yn weinidog ar yr Eglwysi Unedig yn Mhenypec, a Sonthampton. Yn mhen saith mlytiedd ar ol hyny, rhodd- odd ofal yr Eglwys yn Sonthampton i fynn, a daeth yn fngail Eglwys 'Penypec yn nnig; bu yn weinidog yno dros 51ain o tìynyddau. Golygid ef gan ei gyfeillion, er pan oedd yn dra ieriangCj fel nn oedd yn fedd- iannol ar feddwl cryf ac' amgyffredion mwy na cbyffredin. Gwedi ei ddychwel- iad at Dduw, y BibJ oedd ei brif hyfryd- wch, Carai ddarllen y Testament New- ydd yn yr Iaith wreiddiol, a dywedai yn fynych amgywirdeb a grym y cyfieithiad Cynrreig. Trwy ei wybodaeth belaeth, a'i ddyspwyll diwyrdro, yr oedd yn cael ei barchn nwchlaw pawb yn ei gymmydog- aeth. Yr oedd yr ampyw swyddan, y rhai, fel dinasydd, cristion, a gweinidog, a ddal- iasai ar yr nn amser, yn ymddangos bron >n anghredadwy. Gwasanaethodd Dr. •i Cyf. V. Jones ei ^enedlaeth dros amryw flynydd- an yn y gwaith pwysig o ddysgu ienengc« tyd. Yr oedd yn gyfaill synwyrgall a charedig i ddynion ienaingc, ag oedd ea meddylian wedi cael eu tueddu at weinid- ogaeth y gair : amryw o'r rai a gawsant y fraint o fod dan ei ofal, a fuont enwog yn yr eglwysi. Yn mysg y rhai hyn yr oedd enwan hybarch Phillip Eaton, Will- iam Van Horne, Enoch Morgan, Dr. Allis- on, &c. &c. y rhai oll a dderbyniasant addysg oddiwrtho. Mae yn achos o lawer o ofid i feddwl iddo ysgrifenu can lteied i'r argraffwasg. Yr ychydig lyfrau a gjhoeddodd ydynt ragorol. Ei bregeth ar y Cyfammodan, a draddodwyd o flaen Cymmanfa Phiiadel- phia, a gynnwysa feddylian gwreiddiola chyffröus. Ei dyben yw eglnrhan, fod ammodau Duw â dyn, yn lle golygu yn eu ffurfiad un rhyw fath o gyfartalwch, rhwng y creadur ac ei hun, o natur gorch- ymynion difrifddwys. Eu bod yn rheolau gweithrediad dynol, ac nid cyd-ammod rhwng Dnw adyn. Cyhoeddodd Draeth- awd ar ddysgyblaeth, &c. a Chasgliad o Emynan, y rhai a brofant ei fod yn ddyu o'r galluoedd cryfaf. Yr oedd cyrhaedd- iadau Uythyrawg Dr. Jones, yn ei gyfadd- asu i sefyll yn uchel yn nghofreitr awdur- on defnyddioU Yr oedd ei wybodaeth o'r celfyddydau yn ei allnogi i ymresymu yn fanwl a chy wrain, a'i hyddysgrwydd mewn athroniaeth naturiol, yn ei holl gangenau, a'i cynnorthwyai i ddyfyrn ei gyfeiHion â'r profion cynnwysedig ynddi; ond ŷr 25